Bewonersavond ‘Toegangspas in de Vesting’ op 14 maart in de Grote Kerk

Graag nodigen wij u uit voor de Bewonersbijeenkomst project ‘Toegangspas in de Vesting’.

Deze avond vindt plaats op maandag 14 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de Grote Kerk.

Wij vragen u zich hieronder aan te melden voor deze avond:


  Ik kom alleen / met personen

  heermevrouw

  Een belangrijk onderdeel van de ‘Mobiliteitsvisie 2020-2040’ van de gemeente Gooise Meren is het autoluw maken van de kernen om zo de veiligheid van bewoners en bezoekers te garanderen.

  Om deze veiligheid te kunnen bewerkstelligen, stelt de gemeente voor om een proefproject te organiseren met toegangspasjes voor bewoners tijdens evenementen.

  Wat betekent dit voor u als bewoner?

  Bezoek de bewonersavond op 14 maart a.s. in de Grote Kerk waarbij de gemeente het project toelicht.

  • Aanvang: 20.00 uur (ingang onder de toren geopend vanaf 19.45 uur)
  • Einde: 21.30 uur, met aansluitend napraten in het Vestinghotel.

  Doel van de gemeente Gooise Meren: het verbeteren van de veiligheid en parkeermogelijkheid voor bewoners van Naarden-Vesting.

  Het proefproject in Naarden-Vesting: vanaf 1 mei 2022 wordt gedurende een jaar bij bepaalde evenementen de Vesting (Marktstraat en Cattenhagestraat) afgesloten voor doorgaand autoverkeer en bezoekers. Bewoners kunnen dan de Vesting in op vertoon van een toegangspasje.

  Meer weten? Meld u hier aan.

  Ook niet-leden zijn van harte welkom!

  Het Bewonersplatform is er voor ú. Om zo met elkaar de leefbaarheid en levendigheid in de Vesting in stand te houden en – indien nodig – te verbeteren.

  Politiebericht februari 2021

  door Robin Vlug

  Lieve mensen,

  Met name de jeugdoverlast komt veel voor in dit verslag. Toch zijn er ook andere incidenten die ik met u deel.

  Hieronder volgt een aantal incidenten, maar ook wat korte informatie. Ik wil u attenderen op het feit dat als u online aangifte doet, dit zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Daarbij kunt u gebruik maken (voor uzelf) van de vragen: Wie, Wat, Waar, Hoe, Waarmee. Denk ook aan serie nummers, foto’s, inscripties en overige informatie. Bij camerabeelden danwel bekende dader is het niet mogelijk om online aangifte te doen.

  Voorbeeld: inbraak schuur.

  – wanneer is het gebeurd inclusief tijdstippen

  – wat is er weg genomen inclusief serie nummers

  – Waar lagen de weggenomen goederen

  – Hoe is de schuur binnen getreden: openbreken raam/ deur

  – Waarmee is de schuur open gebroken (breekijzer o.i.d.)

  Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn van geheel februari:

  Vesting

  In de maand februari zijn er zeker 8 meldingen gedaan van jeugdoverlast. Diverse keren zijn de jeugdigen aangetroffen, maar is er geen overlast geconstateerd. Diverse keren zijn namen genoteerd en is er wel degelijk overlast geconstateerd.

  De overlast wordt vaker geconstateerd op woensdag-, donderdag-, vrijdag-  en zaterdagavond.

  Blijf het melden, ook bij de gemeente, indien u hier overlast van ervaart. 

  Naarderbos

  In dit gebied van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden. Er is genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Ministerpark

  Ook hier is een melding gedaan van overlast jeugd. 

  25 februari is er aan de van Lijndenlaan een voertuig vernield.

  Componistenkwartier (Beethovenpark)

  In dit gebied van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden. Er is genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Rembrandtpark

  7 februari heeft een winkeldiefstal plaatsgevonden in de Albert Heijn aan de Amersfoortsestraatweg. Er zijn diverse goederen weg genomen. 

  Op een maandag- en zaterdagavond zijn er 2 meldingen van jeugdoverlast gedaan. Helaas heeft de politie geen jeugd aangetroffen.

  6 februari heeft een insluiping plaats gevonden aan de Jan Steenlaan. De woning is doorzocht en er zijn diverse goederen weg genomen.

  Ook heeft een diefstal plaatsgevonden aan de Diaconesselaan, dit hebben wij nog in onderzoek.

  Bos van Bredius

  Ook in dit gebied is een melding gedaan van jeugdoverlast. Verder is er genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Valkeveen

  Op 20 februari is tussen 11.00 en 14.00 uur een Cortinabakfiets gestolen aan de Bestevear te Naarden. 

  Oranje Nassaupark

  Ook hier is een melding overlast jeugd gedaan. Verder is er genoeg gebeurd, maar geen bijzonderheden te vermelden.

  Tot de volgende!

  Meer informatie over 'Robin Vlug'

  Interview met het Glasteam van Duurzaam Wonen Naarden-Vesting

  17 januari 2021

  Online informatieavond op 26 januari om 20.00 uur

  Bewonersinitiatief
  Vlak voordat corona ons in haar greep kreeg, hebben we op 4 februari 2020 een inspirerende avond in de Grote Kerk gehad om Vestingbewoners te enthousiasmeren voor het verduurzamen van hun woning.
  Dit was direct ook de kick-off voor het Glasteam waarin Clara Thomas, Clementine Niermans en Kees van Uuden met intussen veel kennis van zaken bewoners ondersteunen bij het gehele beglazingstraject, met Karin van Schuppen als kwartiermaker die de brug slaat naar gemeente Gooise Meren.
  Nu, bijna een jaar later, zoeken we Clara en Clementine op om hen te vragen naar de laatste ontwikkelingen.

  Clementine Niermans (l) en Clara Thomas

  Clara en Clementine, even voor de nieuwkomers onder ons: wat was het doel van de bijeenkomst op 4 februari 2020 in de Grote Kerk?
  De bedoeling van de thema-avond was het informeren, bewustmaken en enthousiasmeren van Vestingbewoners op het gebied van verduurzaming van woningen. Denk hierbij aan isolatie, beglazing en de energietransitie van gas naar een andere warmtebron zoals waterstof. We hadden een prachtige opkomst van 150 geïnteresseerden. Die avond was de kick-off voor het Glasteam. Na afloop konden bewoners zich bij thematafels inschrijven voor meer informatie. Bij het Glasteam hebben zich 28 mensen ingeschreven. Bij huizen met enkel glas valt snel winst te behalen door over te stappen naar dubbele beglazing. De besparing op je energierekening kan flink oplopen.

  Wat hebben jullie de afgelopen periode – ondanks de coronacrisis – weten te bewerkstelligen?
  Uiteraard gooide corona roet in het eten en bleven de contacten met bewoners daardoor beperkt. Toch hebben we die tijd nuttig weten te besteden. We hebben inmiddels veel kennis van venstertypes en glas en de grote variëteit in glastyperingen. Deze kennis gebruiken we om bewoners in te lichten over alle mogelijkheden en hen te helpen bij het kiezen van een glasleverancier en bij een eventueel vergunningentraject. Wij weten nu precies welke wegen bewandeld moeten worden binnen de gemeente. Een vergunning is gelukkig niet altijd nodig.

  Naarden-Vesting heeft beschermd stadsgezicht met vele monumenten. Wat betekende dit voor jullie zoektocht naar geschikte beglazing?
  Wat misschien niet iedereen weet, is dat alle huizen in de Vesting onder beschermd stadsgezicht vallen. Het is daarom belangrijk dat het isolatieglas past in het historische straatbeeld van de Vesting. Zo gelden specifieke eisen aan beglazing aan de straatzijde; aan de achterkant zijn bewoners vrij in glaskeuze. Monumentenglas is voorzien van een bepaalde coating zoals je die nog bij oude ramen ziet. Je hebt ook glas dat de dikte heeft van enkel glas maar qua isolatie vergelijkbaar is met HR+++. We hebben uitgezocht welke glasleveranciers geschikt zijn om de huizen en monumenten in de Vesting te voorzien van nieuwe beglazing. Elk willekeurig glasbedrijf zal zeggen dat zij weten welk glas nodig is voor de oude huizen in de Vesting. Daar moet je als bewoner heel kritisch tegenover staan. Met al onze kennis weten wij als Vestingbewoners nu precies welke glastypes voor ons beschermde stadsgezicht mogelijk zijn.

  Wat kwamen jullie tegen bij jullie rondgang door de Vesting?
  We hebben de voorgevels van de woningen in de Vesting geïnventariseerd op bouwperiode en gekeken naar de verschillende kozijn- en venstertypes. Vervolgens hebben we de woningen ingedeeld naar type beglazing. Zijn de ramen voorzien van enkel of dubbel glas of een voorzetraam. Elk huis in de Vesting is uniek waardoor het niet mogelijk is om collectief glas in te kopen. Onze focus ligt op huizen met enkel glas en oude sponningen omdat met het aanschaffen van isolatieglas het snelst een flink rendement voor de bewoner valt te behalen.

  Hoe wordt het glasproject tastbaar voor geïnteresseerde Vestingbewoners?
  Op de website van Wattnu (https://www.wattnu.org) is een brochure te vinden met uitgebreide informatie over soorten glas en mogelijkheden voor deelname aan het glasproject.
  Mochten Vestingbewoners voorbeelden van dun isolatieglas willen zien, dan kunnen ze daarvoor bij het Glasteam terecht.

  Lees hier de brochure ‘Glasproject Naarden-Vesting’

  Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente?
  De gemeente is op de hoogte van de beglazingspilot in de Vesting. Verduurzaming is een belangrijk onderwerp binnen Gooise Meren en de gemeente realiseert zich dat deze pilot met zich meebrengt dat het verstrekken van eventuele vergunningen zo soepel mogelijk moet verlopen. De CRKenE (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed) geeft het college advies over het verstrekken van vergunningen. De gemeente wil graag gebruikmaken van de kennis die wij intussen al hebben opgedaan op het gebied van beglazing bij woningen die vallen onder beschermd stadsgezicht.

  Wat heeft het Glasteam op korte termijn op de agenda staan?
  Met alle kennis en informatie die we hebben vergaard, is het voor Vestingbewoners een mooi moment om zich nu bij ons aan te sluiten. Ook inwoners van Bussum en Naarden die in een oud (historisch) pand wonen, kunnen zich uiteraard tot het Glasteam wenden voor advies.
  Wij organiseren op dinsdag 26 januari om 20.00 uur een online informatieavond. Voor deelname aan deze avond kunt u zich nu inschrijven. Na aanmelding ontvangt u de inlogcodes voor deze bijeenkomst.
  Ook voor een vrijblijvende offerte voor uw woning kunt u zich hier tot 15 februari a.s. inschrijven. 

  tekst Fleur Lempers, bestuurslid Bewonersplatform Naarden-Vesting foto Karin van Schuppen

  Uitnodiging ALV op 14 september in de Grote Kerk

  Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 september a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de Grote Kerk.

  Uiteraard nemen wij de RIVM-maatregelen in acht waardoor de ALV anders zal verlopen dan u van ons gewend bent.

  Door de maatregelen zijn wij genoodzaakt om ons te houden aan het verwelkomen van een maximaal aantal van 60 leden om een onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.

  Wij verzoeken u om u aan te melden voor de ALV.

  Voorafgaand aan de ALV bieden wij u koffie en thee aan en vragen u om direct daarna plaats te nemen.

  Hierbij de Agendaalsook het financieel jaarverslag 2019, begroting 2020 en het rooster van aftreden bestuursleden.

  Agenda 

  1. Opening

  2. Akkoord leden dat ALV na mei 2020, dus heden gehouden wordt

  3. Notulen ALV 16 april 2019

  4. Mededelingen en ingekomen stukken

  5. Overzicht activiteiten 2019/20

  6. Financieel jaarverslag 2019

  7. Rapport Kascommissie

  8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019

  9. Besluit dat in 2020 en 2021 geen contributie geheven zal worden

  10. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

  • Benoeming Fleur Lempers
  • Terugtreden: Fiona de Vilder, Nico Rost Onnes en Suze ten Kroode
  • Rooster van aftreden

  11. Begroting 2020 

  12. Geplande activiteiten in 2020/21

  13. Rondvraag

  14. Sluiting

  Algemene Leden Vergadering op 14 september 2020 in de Grote Kerk

  Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 september a.s. in de Grote Kerk Naarden.

  Tijd: 20.00-21.30 uur

  Wij nemen de RIVM-maatregelen in acht en bieden u daarom alleen voorafgaand aan de ALV koffie en thee aan en vragen u om direct daarna plaats te nemen.

  Tevens verzoeken wij u om u hieronder aan te melden voor de ALV. Wij zijn genoodzaakt om ons te houden aan het verwelkomen van een maximaal aantal van 60 leden om een onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.

  We kijken uiteraard uit naar uw komst!

   Ik kom alleenmet 2 personen

   heermevrouw

   Overlast in de Vesting – Burgemeester bezoekt Vestingwallen

   Burgemeester bezoekt Vestingwallen en spreekt met jongeren en bewoners

   Afgelopen week heeft de voorzitter van het Bewonersplatform Naarden-Vesting, Boenk van Marle, een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van Gooise Meren alsook aan de Politie van Gooise Meren, met daarin de oproep om actie te ondernemen tegen de buitenproportionele overlast veroorzaakt door veelal jongeren die in de Vesting, op de wallen en op het water hun vertier menen te zoeken.

   Het is het Bewonersplatform Naarden-Vesting uiteraard niet te doen om alle plezierzoekende jongeren te weren. Integendeel. Echter wel degenen die het voor anderen bederven door met een groep (een aantal van ca. 100 jongeren is hierbij meer regel dan uitzondering) o.a. het Vestingeiland op te zoeken, daar (bij deze droogte!) vuurtjes te stoken, (alcohol) te drinken en harde muziek af te spelen. Ook vandalisme, waaronder graffiti, wordt helaas veel geconstateerd. De SMB (Stichting Monumentenbezit) heeft een jaarlijks budget om de schade te herstellen en tevens graffiti te verwijderen. Volgens de directeur van SMB, Mark van den Bos, is het budget voor dit jaar al verbruikt. Van den Bos meldt dat het financieel gezien onhoudbaar is voor SMB hoe de Vesting momenteel ge- c.q. misbruikt wordt. Steeds meer jongeren van buiten de Vesting/de gemeente Gooise Meren wisten dat op de eilandjes en Vestingwallen vrijwel niet gehandhaafd werd. Deze overlast is niet corona-gerelateerd maar eerder een structureel probleem in de weekenden en veroorzaakt met name voor de bewoners die aan de rand van de Vesting wonen veel overlast.

   Naar aanleiding van de brief hebben voorzitter Boenk van Marle en bestuurslid Nico Rost Onnes afgelopen vrijdagavond een rondgang over de wallen gemaakt met burgemeester Han ter Heegde, wethouder Geert-Jan Hendriks, Niels Galama van Openbare Orde & Veiligheid en wijkadviseur Annemarie van Embden. Zo konden zij met eigen ogen zien waar veel van de overlast plaatsvindt en horen wat de overlast is die bewoners ervaren. De burgemeester sprak met meerdere jongeren en Vestingbewoners; dat werd zéér gewaardeerd.

   In het verlengde daarvan heeft de gemeente het afgelopen pinksterweekend meer handhaving ingezet. Politie, BOA’s en een beveiligingsbedrijf werden ingezet om de toeloop te beperken. En met resultaat. Vooral de politieboot die bootjes op weg naar het Vestingeiland wist te onderscheppen, boekte veel resultaat. 

   Het Bewonersplatform heeft verder tijdens het gesprek met de burgemeester aangegeven dat het wellicht een goed idee is om in overleg met bewoners en SMB enkele plekken aan te wijzen waar gezwommen en gechild mag worden. Zeker met het oog op het feit dat veel mensen door de coronacrisis hun zomervakantie thuis doorbrengen.

   Op de vraag van de burgervader welke onderwerpen er nog meer spelen bij de Vestingbewoners, heeft het Bewonersplatform de huidige onderwerpen kunnen aansnijden zoals parkeren, verkeer, toerisme en evenementen. Han ter Heegde gaf aan dat hij het bijzonder vond dat de bewoners zelf het initiatief hadden genomen om de horeca in de Vesting te helpen bij de opstart na de eerdere sluiting vanwege de coronamaatregelen in maart. 

   Het afgelopen pinksterweekend is, met dank aan de inzet van de burgemeester en de gemeente Gooise Meren, in het algemeen goed verlopen.

   Nadat de BOA’s en beveiligers later in het weekend aangaven dat er afgeschaald werd, nam de drukte en daarmee de overlast direct weer toe en vond een groep hun weg naar een ander eilandje gelegen tegenover Bastion Oranje. De politie is na melding hiervan direct opgetreden en heeft de feestvierders gesommeerd het eiland te verlaten. Met mooi weer is en blijft continue controle dus een vereiste. 

   Het was positief te zien dat er aandacht voor de problemen in de Vesting was en we hopen dat dit heeft geholpen om onze mooie Vesting wat beter op het netvlies van de bestuurders van Gooise Meren te krijgen en dat daarmee de aandacht voor de Vesting van structurele aard blijkt.

   We hebben als Bewonersplatform veel adhesiebetuigingen ontvangen van Vestingbewoners met betrekking tot het sturen van onze brief naar B&W over de overlast die veroorzaakt werd door deze en gene. Er zijn echter ook kritische geluiden vernomen van Vestingbewoners die vinden dat met name de jeugd vrij baan moet krijgen. Het standpunt van het Bewonersplatform is dat de Vesting beschikbaar moet zijn en blijven voor iedereen, zowel jong als oud. En dat het open publieke gebruik van de Vesting door bewoners en bezoekers een groot goed is dat we met elkaar moeten koesteren. We dienen echter wel te beseffen dat dit alleen kan als eenieder zich aan de normaal geldende (fatsoens-)normen houdt zoals: je eigen rommel opruimen, geen vandalisme, geen graffiti, geen geluidsoverlast na 22.00 uur, niet hard varen en geen open vuur. De RIVM-richtlijnen voor Corona worden daar vanzelfsprekend vooralsnog aan toegevoegd. Hopelijk hebben we hiermee ons standpunt als Bewonersplatform voldoende toegelicht. 

   Overlast in de Vesting – Reactie van gemeente

   Brief van Niels Galama (Openbare Orde & Veiligheid Gooise Meren)

   Geachte heer/mevrouw van Marle, 

   Hartelijk bedankt voor uw brief die u aan het college heeft gericht. Een officiële beantwoording van de burgemeester, namens het college, neemt meer tijd in beslag. Met het oog op het aankomende pinksterweekend zal ik ingaan op uw brief. De gemeente heeft namelijk maatregelen getroffen die aansluiten op hetgeen dat u voorstelt in de brief.

   Als gemeente zien wij dat de coronacrisis en het mooie weer druk legt op plekken die fijn zijn voor jongeren om tot laat te verblijven. Dit geldt voor de gehele gemeente. In sommige gevallen betekent dit ook een toename in overlast voor de omwonenden. Naarden-Vesting is een gebied die bij ons in beeld is als locatie waar de overlast is toegenomen door de coronacrisis. Deze overlast bestaat uit geluidsoverlast (door harde muziek en schreeuwen) en het achterlaten van afval. De geluidsoverlast doet zich met name voor in de aanloopstraten van de Vestingwallen, zoals het Ruysdaelplein. Wij hebben daarom liever dat jongeren om de Wallen zelf verblijven, dan in de aanliggende straten. De overlast van afval doet zich met name voor op de Vestingwallen zelf. 

   De gemeente in samenwerking met partnerorganisaties de volgende maatregelen genomen:

   1. Wij hebben onze opdrachtnemer de opdracht gegeven om meer rondes op de Vestingwallen te lopen om zwerfafval op te ruimen. Wij zullen het effect monitoren.
   2. De Vestingwallen zijn een aandachtspunt en prioriteit in de surveillance van de politie en de Boa’s. Dit betekent dat de politie en Boa’s de komende tijd verhoogd aanwezig zullen zijn rond de Vestingwallen. 
   3. De gemeente heeft, zoals u in de brief noemt, een beveiligingsbedrijf ingehuurd om jongeren aan te spreken op overlast. Deze beveiligers zijn er met name om geluidsoverlast te bestrijden. Zij worden op de warmere avonden in het weekend ingezet. Zij zijn een groot deel van de avond en nacht aanwezig en worden alleen ingezet voor de Vestingwallen.
   4. Jongerenwerkers van Versa Welzijn worden ingezet om overlast op de Vestingwallen te bestrijden.
   5. Bij de Vestingwallen wordt waar mogelijk en redelijk beboet en niet gewaarschuwd. Dit geldt voor de avond en nacht. Overdag zorgen veel gedragingen voor minder overlast en kan er toleranter met jongeren omgegaan. Uiteraard worden vernielingen, samenscholingen (in het kader van coronamaatregelen) en het dumpen van afval ook overdag niet getolereerd.
   6. Ouders van overlastplegers kunnen een brief ontvangen van de politie. Dit is afhankelijk van de context waarin de overlast zich voordoet en de situatie van de desbetreffende persoon. 
   7. Voor overlast op het eiland geldt dat wij inmiddels de beschikking hebben over een boot, waarmee wij op willekeurige momenten het eiland op kunnen gaan. Deze momenten moeten van tevoren gepland worden. 

   De Vesting is een prachtige omgeving en in deze tijd is het meer dan logisch dat jongeren de vestingwallen opzoeken om te “chillen”. Jongeren mogen ook in de openbare ruimte zijn, maar dit mag geen overmatige overlast veroorzaken. Een overlastvrije omgeving is daardoor niet altijd haalbaar. Echter, met het pakket aan maatregelen doen wij onze uiterste best om zoveel mogelijk leefbaarheid aan de bewoners van de Vesting te bieden. Met deze maatregelen in combinatie met het heropstarten van delen van de maatschappij verwachten wij dat de overlast zal afnemen.

   Verder geeft u aan dat u graag meedenkt over ‘huisregels’ op de vestingwallen. De gemeente heeft bij Stichting Monumentenbezit (SMB) de suggestie gedaan om een bord met huisregels op te stellen. In andere gemeenten en parken in Nederland hebben huisregels een communicatieve functie om personen op hun sociale verantwoordelijkheid aan te spreken. De meeste zaken die op dergelijke borden vermeld staan, zijn al verboden middels de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is ons nog niet bekend of en wat SMB met deze suggestie zal doen.

   U vraagt om een verbod op boten met verbrandingsmotor in de Vestinggrachten. Deze suggestie heb ik vandaag voor het eerst gelezen.  Wij zullen intern deze maatregel nader onderzoeken. Dit betekent niet dat deze maatregel ook genomen wordt. 

   Tot slot wil ik aangeven dat ik dit weekend vrijdag- en/of zaterdagavond zelf in de Vesting aanwezig zal zijn om de situatie met mijn eigen ogen te zien. Mijn precieze aanwezigheid zal afhankelijk zijn van andere verplichtingen voor werk. Ik zal een paarse keycord met een legitimatiebewijs van Gooise Meren om mijn nek dragen, waaraan u mij kunt herkennen. Mijn aanwezigheid zal gefocust zijn op het Ruysdaelplein en de Oude Haven. Uiteraard ga ik graag in gesprek. U kunt mijn onderstaande telefoonnummer ook delen met de bestuursleden en in aanloop naar vrijdag- en zaterdagavond contact met mij opnemen. Bij overlast vraag ik u om direct 0900-8844 te bellen en overlast niet bij mij te melden. Dit is namelijk de snelste manier om ervoor te zorgen dat politie en Boa’s op de overlast reageren.

   Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

   Met vriendelijke groet,

   Niels Galama
   Openbare Orde & Veiligheid

   Overlast in de Vesting – Brief aan B&W

   Brief aan Burgemeester en Wethouders van Gooise Meren

   Aan:       Burgemeester en Wethouders Gooise Meren en Politie Gooise Meren

   Betreft: Overlast in de Vesting, op de wallen en het water

   Datum: 25 mei 2020

   Al sinds de komst van het mooie voorjaarsweer veroorzaken hangjongeren niet alleen veel overlast op de Vestingwallen alsmede op de grachten, maar ook binnen de Vesting. Vooral de situatie op Hemelvaartsdag en het daaropvolgende weekeinde was erger dan voorheen (het neemt elk weekend meer en meer toe). De wallen waren overdag afgeladen vol (coronaeffect?) en later in de avond werd de stad overvallen door luidruchtige (rel-)jeugd die met hun overlevingspakketten (kratten bier, wodka die te bestellen is bij de wodka scooter expres, pizza’s te bestellen bij de pizza scooter koerier) de wallen opliepen om de nacht door te brengen. Het zal u niet verwonderen dat de nachtrust hierdoor aanzienlijk wordt verstoord. De overlast gaat door tot ver in de nacht en soms tot in de vroege uren. Het betreft jongeren die niet alleen uit Naarden komen, maar ook vanuit andere kernen van Gooise Meren, Almere, Bunschoten-Spakenburg, etc. Hiervan is door bewoners met grote regelmaat melding gemaakt bij de politie. Ook met wijkagente Robin Vlug hebben we hierover doorlopend contact gehad. Zij heeft ons recentelijk verzocht ook u hiervan op de hoogte te stellen.

   Behalve dat het de bewoners vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om te slapen, laten deze jongeren een vuilnisbelt achter (kratten, drankflessen, pizzadozen, verpakkingen van zoutjes). Deze rommel wordt trouw door een paar bewoners iedere ochtend vroeg opgeruimd, voor zover dit alles niet in het water van de Vestinggracht is gegooid. Dit kan echter zo niet blijven.

   Ook op het water is de overlast groot. Boten afgeladen vol met jongeren varen in groten getale door de grachten, (speed-)boten razen over het water met veel motor en audio lawaai; er wordt gefeest met houtvuren op de eilanden die zich in de grachten bevinden (met deze droogte!!!). Men waant zich daar veilig, ver weg van handhaving. Boten overschrijden doorgaans de maximum snelheden en jongeren (gezien de leeftijd waarschijnlijk) zonder vaarbewijs varen veel te hard (bijv. de boot met kenteken 69-41-YN). Behalve dat deze boten een gevaar vormen op het water en de beschoeiing vernielen, worden de broedende watervogels hierdoor ernstig verstoord. 

   Nog een opmerking m.b.t. de PPS Security beveiligers: Wij zijn blij met hun inzet, maar zodra zij na een inspectie van de wallen hun hielen lichten, seinen de nachtelijke bezoekers elkaar via WhatsApp dat alles veilig is en dan gaan zij de wallen weer op. Eenmalige inspectie heeft dus weinig zin.

   De Vesting begint een 24-uurs pretpark te worden voor jongeren (o.a. hard varen, veel drinken, hard schreeuwen, grote groepen, kampvuren, geen handhaving, geen boetes). Geen regels, weinig tot geen handhaving op de wallen, het Vestingwater en haar eilanden hebben als een magneet aantrekkingskracht op jongeren van ver buiten de Vesting. Het lijkt er ook op dat er sprake is van een sneeuwbaleffect. In deze tijd van snelle communicatie tussen jongeren is dat geen verrassing.  Wij denken dat het lik-op-stukbeleid op de wallen en het water (boetes uitdelen – ook op drank en vuil – en niet alleen waarschuwen in combinatie met een intensieve controle) zou moeten helpen. Wij verzoeken u dit beleid als proef in te zetten voor het pinksterweekend.

   Wij verzoeken u dan ook met klem om die maatregelen te nemen die een eind maken aan deze overlast voor mens en dier:

   • Verhoogd toezicht met betrekking tot de coronaveiligheid;
   • Verbod voor vaartuigen in de Vestinggrachten die aangedreven worden door benzine- of dieselmotoren. Alleen boten die door een elektrische motor worden aangedreven worden toegelaten;
   • Handhaving intensiveren in de nachtelijke uren in de Vesting zelf;
   • Algeheel ontmoedigingsbeleid voor de Vesting (ook op het water en de wallen).

   Tevens hebben wij vernomen dat er wordt gewerkt aan nieuwe spelregels voor het gebruik van de Vestingwallen en -water. Graag vernemen wij hoe de nieuwe spelregels luiden en zouden daar graag ook onze input voor willen geven.

   Bij voorbaat dank.

   Namens het Bewoners Platform Naarden-Vesting,

   A.B. van Marle

   Voorzitter

   CC:       

   Mevr. Reuvers (Afdeling Vergunning en handhaving)

   Robin Vlug (wijkagent)

   Mevr. A. van Embden (wijkadviseur)

   Dhr. M. van de Bos (SMB)