Overlast in de Vesting – Brief aan B&W

Brief aan Burgemeester en Wethouders van Gooise Meren

Aan:       Burgemeester en Wethouders Gooise Meren en Politie Gooise Meren

Betreft: Overlast in de Vesting, op de wallen en het water

Datum: 25 mei 2020

Al sinds de komst van het mooie voorjaarsweer veroorzaken hangjongeren niet alleen veel overlast op de Vestingwallen alsmede op de grachten, maar ook binnen de Vesting. Vooral de situatie op Hemelvaartsdag en het daaropvolgende weekeinde was erger dan voorheen (het neemt elk weekend meer en meer toe). De wallen waren overdag afgeladen vol (coronaeffect?) en later in de avond werd de stad overvallen door luidruchtige (rel-)jeugd die met hun overlevingspakketten (kratten bier, wodka die te bestellen is bij de wodka scooter expres, pizza’s te bestellen bij de pizza scooter koerier) de wallen opliepen om de nacht door te brengen. Het zal u niet verwonderen dat de nachtrust hierdoor aanzienlijk wordt verstoord. De overlast gaat door tot ver in de nacht en soms tot in de vroege uren. Het betreft jongeren die niet alleen uit Naarden komen, maar ook vanuit andere kernen van Gooise Meren, Almere, Bunschoten-Spakenburg, etc. Hiervan is door bewoners met grote regelmaat melding gemaakt bij de politie. Ook met wijkagente Robin Vlug hebben we hierover doorlopend contact gehad. Zij heeft ons recentelijk verzocht ook u hiervan op de hoogte te stellen.

Behalve dat het de bewoners vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om te slapen, laten deze jongeren een vuilnisbelt achter (kratten, drankflessen, pizzadozen, verpakkingen van zoutjes). Deze rommel wordt trouw door een paar bewoners iedere ochtend vroeg opgeruimd, voor zover dit alles niet in het water van de Vestinggracht is gegooid. Dit kan echter zo niet blijven.

Ook op het water is de overlast groot. Boten afgeladen vol met jongeren varen in groten getale door de grachten, (speed-)boten razen over het water met veel motor en audio lawaai; er wordt gefeest met houtvuren op de eilanden die zich in de grachten bevinden (met deze droogte!!!). Men waant zich daar veilig, ver weg van handhaving. Boten overschrijden doorgaans de maximum snelheden en jongeren (gezien de leeftijd waarschijnlijk) zonder vaarbewijs varen veel te hard (bijv. de boot met kenteken 69-41-YN). Behalve dat deze boten een gevaar vormen op het water en de beschoeiing vernielen, worden de broedende watervogels hierdoor ernstig verstoord. 

Nog een opmerking m.b.t. de PPS Security beveiligers: Wij zijn blij met hun inzet, maar zodra zij na een inspectie van de wallen hun hielen lichten, seinen de nachtelijke bezoekers elkaar via WhatsApp dat alles veilig is en dan gaan zij de wallen weer op. Eenmalige inspectie heeft dus weinig zin.

De Vesting begint een 24-uurs pretpark te worden voor jongeren (o.a. hard varen, veel drinken, hard schreeuwen, grote groepen, kampvuren, geen handhaving, geen boetes). Geen regels, weinig tot geen handhaving op de wallen, het Vestingwater en haar eilanden hebben als een magneet aantrekkingskracht op jongeren van ver buiten de Vesting. Het lijkt er ook op dat er sprake is van een sneeuwbaleffect. In deze tijd van snelle communicatie tussen jongeren is dat geen verrassing.  Wij denken dat het lik-op-stukbeleid op de wallen en het water (boetes uitdelen – ook op drank en vuil – en niet alleen waarschuwen in combinatie met een intensieve controle) zou moeten helpen. Wij verzoeken u dit beleid als proef in te zetten voor het pinksterweekend.

Wij verzoeken u dan ook met klem om die maatregelen te nemen die een eind maken aan deze overlast voor mens en dier:

 • Verhoogd toezicht met betrekking tot de coronaveiligheid;
 • Verbod voor vaartuigen in de Vestinggrachten die aangedreven worden door benzine- of dieselmotoren. Alleen boten die door een elektrische motor worden aangedreven worden toegelaten;
 • Handhaving intensiveren in de nachtelijke uren in de Vesting zelf;
 • Algeheel ontmoedigingsbeleid voor de Vesting (ook op het water en de wallen).

Tevens hebben wij vernomen dat er wordt gewerkt aan nieuwe spelregels voor het gebruik van de Vestingwallen en -water. Graag vernemen wij hoe de nieuwe spelregels luiden en zouden daar graag ook onze input voor willen geven.

Bij voorbaat dank.

Namens het Bewoners Platform Naarden-Vesting,

A.B. van Marle

Voorzitter

CC:       

Mevr. Reuvers (Afdeling Vergunning en handhaving)

Robin Vlug (wijkagent)

Mevr. A. van Embden (wijkadviseur)

Dhr. M. van de Bos (SMB)

Duurzaam Wonen in de Vesting

Special verzorgd door werkgroep NVDM

Het zijn bijzondere tijden. De laatste maanden zal ieders aandacht zijn uitgegaan naar corona. Thuiswerken, binnen blijven, minder sociale contacten of misschien juist extra drukte vanwege een ‘vitaal beroep’. Ook de komende periode zal ons leven anders zijn dan wat we ‘normaal’ vonden. We hopen vooral dat u in goede gezondheid verkeert.

De bewonersavond in de Grote Kerk op 4 feb jl. is alweer even geleden. Door het coronavirus is de opvolging van de activiteiten van de werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Wonen (NVDM) anders gelopen dan gedacht. Toch is er ook veel wel gebeurd op het gebied van Duurzaam Wonen waarvan we u graag op de hoogte brengen via deze speciale Nieuwsbrief. 

DE ENERGIETRANSITIE

In de gemeente Gooise Meren is het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Hierdoor moet veel gebeuren aan de energievraag in de gemeente. Zowel bij bedrijven als bij huishoudens. Dit wordt “de energietransitie” genoemd. Deze doelstelling wordt ingevuld via 3 verschillende onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn: 

 1. Zo veel mogelijk energie besparen
 2. Zo veel mogelijk duurzame energie opwekken
 3. Overgaan naar een aardgasvrije manier van verwarmen van woningen en gebouwen in 2050.

De energietransitie realiseren we door als overheid, bedrijven en bewoners nauw met elkaar samen te werken. Hiertoe is een strategisch convenant gesloten tussen de gemeente en energiecoöperatie Wattnu. Wattnu is de energiecoöperatie in Gooise Meren, een initiatief voor en door bewoners en zonder winstoogmerk. Om met elkaar nog meer impact te kunnen maken, gebruiken wij de kennis, kunde en slagkracht van Wattnu en zorgen we dat de vele goede ideeën en initiatieven uit de Vesting worden verbonden met Wattnu wanneer dat nuttig is. De werkgroepen zoals NVDM  zijn dus ‘empowered by Wattnu’. U kunt deze coöperatieve gedachte ook zelf ondersteunen door lid te worden van Wattnu. 

In deze Nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen, succesvolle samenwerkingen en de wijze waarop ú daarvan kunt profiteren. 

ENERGIE BESPAREN

Glasproject in de Vesting

Uit de energiescans van Groene Grachten is gebleken dat het vervangen van het huidige glas door isolatieglas een eerste effectieve maatregel is. Deze maatregel vraagt om een collectieve aanpak omdat diverse aspecten extra aandacht vragen zoals het type en soort glas als ook het aspect van vergunningen. 

De eerste stap is inzicht verkrijgen in het type kozijnen en beglazing in relatie tot het bouwjaar van de woning. Om deze reden zijn Clara en Clementine begonnen met een inventarisatie van de woningen van bewoners die reeds aangaven geïnteresseerd te zijn in een collectieve aanpak. Vestingbewoner, architect en ervaringsdeskundige Kees van Uuden ondersteunt het team bij het maken van deze inventarisatie. Door de corona-omstandigheden is de inventarisatie helaas halverwege tijdelijk stil komen te liggen. Echter, de komende weken gaan Clara en Clementine weer op pad met checklijsten en fotocamera. Uitsluitend in overleg met de bewoners worden foto’s gemaakt van de betreffende kozijnen. Aan de hand van de bevindingen van deze inventarisatie kan gekeken worden naar de mogelijkheden, een eerste kostenindicatie en op welke wijze het glasteam van geïnteresseerde bewoners verder vorm kan krijgen.

Energiecoaching

Tijdens de bewonersavond bestond veel interesse in een gesprek met een van de vrijwillige energiecoaches van Wattnu. De historische woningen in de Vesting vereisten aanvullende kennis bij de energiecoaches. Direct na de bewonersavond is een “Masterclass historische panden” georganiseerd voor een team van bestaande coaches. Voor het praktijkonderdeel van de training heeft een aantal Vestingbewoners hun woning beschikbaar gesteld. Het was ontzettend leuk om te zien hoe snel we dit met elkaar hebben kunnen oppakken. Op dit moment staan weer drie Vestingbewoners in de startblokken om, zodra de coronamaatregelen het toelaten, de training tot energiecoach te gaan volgen.  

Online energiegesprek met waardebon t.w.v. €50,-

Wattnu lanceert deze week een hele mooie actie om inwoners te helpen bij het nemen van kleine maatregelen en bij het aanpassen van gedrag om energie te besparen (zie ook het artikel in het NaarderNieuws van 13 mei jl.). Veel relatief kleine maatregelen zijn goedkoop en makkelijk uitvoerbaar, zoals radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrippen of een waterbesparende douchekop. In veel huishoudens is het mogelijk om met slechts enkele kleine investeringen en door meer energiebewust te zijn 10% op het energieverbruik te besparen. 

Als u wilt weten met welke kleine maatregelen u energie kunt besparen, vraag dan een gratis online energiegesprek aan. In dit video- of telefoongesprek met een energiecoach wordt gekeken welke kleine maatregelen voor u en uw woning relevant zijn. Energiecoaches zijn vrijwillige medebewoners die hiertoe een aantal trainingen hebben gevolgd.

Het leuke van dit gesprek is dat u niet alleen informatie krijgt over wat u eenvoudig zelf kunt doen. Na afloop van het gesprek ontvangt u ook nog een waardebon t.w.v. € 50,- en een ludieke placemat met bespaartips. Met deze waardebon kunt u direct de daad bij het woord voegen en producten uitzoeken op energiebespaarshop.nl

U kunt zich nu voor het online gesprek aanmelden. Wees er snel bij; slechts een gelimiteerd aantal van 1000 waardebonnen is in onze gemeente beschikbaar!  

OPWEKKEN VAN ENERGIE

Zonnepanelen op uw dak

Het mooie weer van de afgelopen tijd maakt het zelf opwekken van zonne-energie wel heel aantrekkelijk! De laatste weken piekte de productie van zonnestroom in Nederland als nooit tevoren. Wattnu organiseert een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Na een uitgebreide leverancierselectie is Groenpand als beste leverancier uit de bus gekomen. De collectieve inkoopactie gaat eind mei van start. Vanwege de coronamaatregelen wordt een online video-informatie avond georganiseerd op 28 mei a.s. waarvoor u zich nu kunt inschrijven. Houd voor deze actie ook de website van Wattnu en het NaarderNieuws in de gaten. 

Collectieve zonnestroom: postcoderoos

Na de succesvolle installatie van zonnepanelen op het gemeentehuis en het Vitus College, worden op korte termijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de roeivereniging aan de Thierensweg. Dit is een zogenaamd postcoderoosproject. Bewoners in het postcodegebied van de roeivereniging of in een van de aangrenzende postcodegebieden (o.b.v. de 4 cijfers van de postcode) kunnen deelnemen aan dit project. Het betekent dat u als bewoner een aantal van de panelen kunt adopteren en gebruiken voor de verduurzaming van uw eigen stroomverbruik. 

De Vesting ligt in dit postcodegebied. Voor dit project wordt echter voorrang verleend aan de leden van de roeivereniging woonachtig in de betreffende postcodegebieden én aan bewoners die op de wachtlijst staan vanuit eerdere postcoderoosprojecten. De verwachting is dat dit project reeds is voorzien van voldoende interesse. 

Heeft u interesse en bent u er de volgende keer graag als eerste bij, meld u zich dan nu alvast aan.

Concept Regionale Energiestrategie is opgesteld

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven hoeveel en waar in de regio Noord-Holland-Zuid duurzame energie uit zon en wind kan worden opgewekt. Gooise Meren maakt onderdeel uit van de regio Noord-Holland-Zuid en stelt als onderdeel van Gooi- en Vechtstreek een ‘eigen’ deel-RES op. Het eerste concept is in maart 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Diverse partijen, waaronder betrokken bewoners uit onze wijk, hebben meegedacht over en meegewerkt aan de totstandkoming van deze strategie. Een aantal van deze partijen werkt het concept nu verder uit tot een definitieve versie die de gemeenteraad naar verwachting in maart 2021 zal vaststellen. 

Als u wilt weten wat in het concept-RES van onze regio beschreven staat, dan kunt u dit bekijken op energieregionhz.nl/conceptres. In het NaarderNieuws van 6 mei jl. staat tevens een interessant artikel over de RES van Gooise Meren.

DUURZAME WARMTE

Waterstof voor Naarden-Vesting

Na de bijeenkomst in de Grote Kerk is de werkgroep NVDM in nauwe samenwerking met Wattnu gestart met de voorbereidingen van dit project. Een werkgroep van betrokken partijen is opgezet om te onderzoeken in hoeverre de ideeën haalbaar zijn. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich aangemeld om hun steentje bij te dragen. Deze bewoners vormen in eerste instantie een klankbordgroep. Binnenkort vindt een eerste meeting plaats met de deelnemers om de rol van de klankbordgroep met elkaar te bespreken. 

Inmiddels is tevens contact gelegd met verschillende marktpartijen en stakeholders die mogelijk een rol willen en kunnen spelen in het onderzoek. De doelstelling is om voor het einde van zomer 2020 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren teneinde te onderzoeken of de ambitie van dit project – ‘Naarden-Vesting als eerste vestingstad ter wereld CO2-neutraal op basis van wonen, verwarmen, rijden op basis van groene waterstof’ – haalbaar is. Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek wordt een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Holland.

Aquathermie in Muiderberg 

Naarden-Vesting is in onze gemeente niet het enige project op het gebied van aardgasloze verwarming. In Muiderberg doet zich een koppelkans voor door geplande renovatiewerkzaamheden aan het riool waardoor de aanleg van een warmtenet gecombineerd kan worden met deze werkzaamheden. De ligging van Muiderberg aan het IJmeer geeft realistische mogelijkheden voor het benutten van warmte uit het IJmeer (aquathermie). De relatief nieuwe wijk Buitendijke is geschikt als pilot voor het aanleggen van een warmtenet, aangezien de woningen al van goede isolatie zijn voorzien. De gemeente heeft in nauwe samenwerking met Wattnu en bewoners uit Muiderberg subsidie aangevraagd bij Binnenlandse Zaken voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Als u wilt weten wat gaat gebeuren in de wijk Buitendijke in Muiderberg, lees dan dit artikel in het MuiderNieuws.

Transitievisie Warmte (TVW)

De twee boven genoemde pilots zijn onderdeel van de Transitievisie Warmte die door de gemeente wordt opgesteld. In deze visie wordt door de gemeente aangegeven welke wijken al voor 2030 overgaan op duurzame warmte en welke bron hiervoor realistisch is. Naast aquathermie en waterstof worden ook andere mogelijkheden onderzocht, waaronder het gebruik van aardwarmte (geothermie). De definitieve versie is eind 2021 beschikbaar.

VERVOLG

Met het versoepelen van de coronamaatregelen komt ook meer ruimte om alle activiteiten weer op te pakken. 

Mocht u zelf ideeën, vragen of suggesties hebben, we horen het graag via vesting@wattnu.org

De werkgroep NVDM,

Clara, Clementine, Jort en Thomas

Algemene Leden Vergadering

Alle leden van het bewonersplatform zijn van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering op 20 november 2018. De vergadering vindt plaats in De Mess (en bij hoge opkomst in het gemeentehuis in Bussum) van 20.30 tot 21.30 uur.

Aangezien we op 19 september jl. uitgebreide presentaties hebben gehouden over onze activiteiten in het verleden, heden en de toekomst, zullen we ons deze avond beperken tot het afleggen van rekening en verantwoording afleggen over het in 2017 gevoerde beleid. Ook zullen mutaties in het bestuur voorgelegd worden aan de leden.

De komende maanden wordt u op de hoogte gehouden van diverse thema-avonden, die het Bewonersplatform organiseert voor haar leden.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan middels deze link.

Thema avond Passantenhaven

Op 26 september heeft een thema-avond plaatsgevonden over de Passantenhaven.

Aanleiding, doel en verdere toelichting:

Tijdens de politieke avond in het kader van het vaststellen van de visie Passantenhaven op 18 april 2018 bleek dat raadsleden voorafgaand aan het vaststellen van de visie behoefte hadden te worden geïnformeerd over besluitvorming die in het verleden al over het gebiedsprogramma heeft plaatsgevonden. Hierop zegde wethouder Sanderse toe een thema-avond te organiseren om in deze informatiebehoefte te voorzien, waarbij tevens inhoudelijk op het gebiedsprogramma en de passantenhaven in het bijzonder zal worden ingegaan.

De raad had met name over de volgende onderwerpen vragen:

 • Verkeerskundig effect toename brugopeningen
 • Beheer en exploitatie passantenhaven
 • Parkeren vrachtauto’s, bussen en personenauto’s.

Tijdens de thema-avond is inhoudelijk op deze onderwerpen ingegaan. De aanleg van de passantenhaven heeft binnen het gebiedsprogramma een heel duidelijke relatie met de realisatie van de nieuwe vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer. De provincie Noord-Holland is trekker van dit project. Op de thema-avond was ook gedeputeerde Tekin van de provincie aanwezig om het belang van dit project te vertegenwoordigen. Behalve een vertegenwoordiger van de provincie was ook de heer Van Zanten van de regio Gooi en Vechtstreek aanwezig.

Bekijk de presentatie

Denk mee over het horecabeleid Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren wil haar horecabeleid actualiseren. Het gaat in horecabeleid om heel uiteenlopende aspecten, zoals de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, levendigheid, veiligheid en naleving van wet- en regelgeving maar natuurlijk ook ondernemerschap en gastvrijheid.

Bij het actualiseren van ons horecabeleid wil de gemeente graag de ervaringen en kennis van horecaondernemers en inwoners benutten. Wat zijn de wensen en waar liggen er kansen? En met welke actuele ontwikkelingen en trends moeten we rekening houden?

Wilt u ook meedenken, kom dan op woensdagochtend 17 oktober naar de Ronde Tafelgesprekken in het gemeentehuis aan de Brinklaan in Bussum. Het bijzondere van de gesprekken is dat ondernemers, inwoners en medewerkers van de gemeente samen aan tafel zitten en van gedachten wisselen. De gesprekken worden begeleid door Seinpost Adviesbureau.  Twee afgevaardigden uit het bewonersplatform zullen aanwezig zijn.

Twee aparte ronden

Als het om horeca gaat, zijn er natuurlijk verschillen tussen de ene en de andere plek in Gooise Meren. Daarmee willen we in het beleid rekening houden. Daarom zijn er op 17 oktober twee aparte ronden:

 • Eerst is er een Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Bussum. Dat gesprek duurt van 9.00 tot 10.30 uur.
 • Daarna volgt het Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Naarden, Muiden en Muiderberg. Dat gesprek duurt van 11.15 tot 12.45 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl. Wij verzoeken u om daarbij ook aan te geven bij welke van de twee Ronde Tafelgesprekken u aanwezig wilt zijn.

Albert Heijn blijft voorlopig open

Omdat de dreigende sluiting van de AH in de Vesting ook een politiek probleem is, heeft het bewonersplatform contact gezocht met een van de leden van de gemeenteraad, Rolien Bekkema, fractievoorzitter van de PvdA, ook in Naarden woonachtig. Onmiddellijk heeft zij een aantal vragen hierover aan B&W gesteld. Daarop kreeg ze snel antwoord. Vragen en antwoorden staan hier.

Voorlopig hoeven we ons als bewoners dus geen zorgen te maken, maar het blijft de vraag of Ahold deze vestiging op den duur ook zal aanhouden. Waakzaamheid geboden.

Ontwikkeling passantenhaven

Nieuws over de Passantenhaven vanuit Provincie Noord-Holland: klik hier.

In maart 2018 is vanuit de Bewonersplatforms Naarden-Vesting, Parkwijk Naarden en Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven is een brief gestuurd naar de raadsleden van de gemeente om vooral goed na te denken over de bijkomende aspecten bij de ontwikkeling van een Passantenhaven. Zo zal bijvoorbeeld de roeivereniging niet voort kunnen bestaan en zullen verkeersopstoppingen bij de bruggen en parkeerproblemen in de vesting ontstaan.

Als bovenstaande punten goed worden uitgewerkt, dan pas kan de Passantenhaven een succes worden.

Lees hier de brief: brief passantenhaven

Evenementen in de vesting

Onlangs hebben we weer enkele succesvolle evenementen in Naarden-Vestig mogen beleven. De Nacht van Naarden op 13 april is zeer geslaagd  geweest, we bedanken de organisatoren hiervoor. Ook Koningsdag was een feestelijke dag met gelukkig mooi weer.

Nog geen jaar open, maar zaterdag 19 mei stond alweer de 100e voorstelling op de planken bij podium deMess. Deze Naardense culturele plek staat bol van de evenementen. Van historisch cafe tot cabaret, van klassieke muziek tot een documentaire, van een kindervoorstelling tot een politieke avond, van expositie tot marktcafe!

De Wallenloop is een week verschoven en zal in tegenstelling tot de vermelding op de kalender op zondag 27 mei in de ochtend plaatsvinden.

Op 3 juni vindt de eerste vestingzondag van dit jaar plaats: ‘Naarden presenteert’. De Marktstraat en Cattenhagestraat zullen voetgangersgebied zijn met kraampjes en terrassen.

Bekijk hier de gehele evenementenkalender voor de komende maanden.