Geslaagd energiecafé

De 40 deelnemers aan het Energiecafe in DeMess op maandagavond 10 juni jl. kregen kennis aangereikt door enthousiaste deskundigen die adequaat ingingen op de 3 V’s, t.w. vergroenen van het dak, vleermuizen in spouw en ventileren na isoleren. De vrijwilligers in DeMess zorgden voor een ontspannen omgeving waarin bewonersvragen over klimaat en energie tot hun recht konden komen. Al met al een geslaagde avond waarin kennis werd opgehaald en gedeeld. 

Als werkgroep Duurzaam Monument Naarden-Vesting sturen wij u graag de presentaties toe, deze zijn zeer informatief en actueel!

Stuurt u dan een berichtje naar info@bewonersplatformnaardenvesting.nl

Twee nieuwe buslijnen door Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren wordt vanaf 15 december 2024 beter bereikbaar met de bus. Er komt een nieuwe verbinding vanuit Naarden naar Amsterdam-Amstel en Amsterdam-Zuid. Door de weeks gaat er straks 2x per uur een bus naar deze bestemmingen via P+R Muiden.

En er komt een nieuwe buslijn vanaf station Naarden-Bussum naar de Huizerweg en terug. Dat zijn de plannen van TransDev (voorheen Connexxion).

Voor forenzen en bezoekers

De busverbinding naar Amsterdam gaat vanaf P+R Crailo, Amersfoortsestraatweg, Godelindeweg, Rijksweg naar P+RMuiden. De buslijn naar de Huizerweg gaat vanaf station Naarden-Bussum naar de ovotonde bij de snelweg en weer terug.

Wethouder Mark Marshall heeft eerder het initiatief genomen om bij TransDev aandacht te vragen voor een betere busverbinding voor de inwoners van Gooise Meren. Het college van burgemeester en wethouders is dus blij met de nieuwe buslijnen. Ook de raad wilde graag betere busverbindingen. Zowel voor de forens naar Amsterdam als voor de bezoeker aan de winkels en zorgcentra van de Huizerweg, betekent de nieuwe dienstregeling een enorme verbetering. Een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer past helemaal in de Mobiliteitsvisie ‘Goed en veilig op weg’. Als deze dienstregeling doorgaat, zal de gemeente zo snel mogelijk 10 nieuwe bushaltes aanleggen langs de nieuwe busroutes. Waarschijnlijk subsidieert de provincie het grootste deel van deze kosten.

Dagvlinders, nachtvlinders, hommels en libellen: doe mee met tellen! 

Deze insecten hebben het moeilijk. 2023 was zelfs het slechtste jaar voor vlinders, sinds het begin van de vlindertellingen in 1992. Gemeenten Gooise Meren en Hilversum gaan zich inzetten voor deze kleine insecten. Dit project heet Tel Insecten Mee (TIM) en is een samenwerking tussen De Vlinderstichting en de twee gemeenten. Samen met u willen we in kaart brengen hoeveel insecten er in de gemeente zijn en wat u voor deze diertjes kan doen.
Wilt u meedoen met tellen? U kunt zich nu inschrijven!

Informatieavond 28 mei
Op dinsdagavond 28 mei 2024 is er een startbijeenkomst in @AllArt (Korte Noorderweg 22, in Hilversum). U bent welkom vanaf 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de telling en leert u alles over vlinders, libellen en hommels. Meer informatie vindt u op vlinderstichting.nl/tim

Afscheid kleinste Appie

Op zaterdag 11 mei 2024 gaat onze Appie in de Vesting dicht. 
Wees erbij, vanaf 16.45 uur in de Marktstraat, voor een passend eerbetoon.  

11 Mei 2024 is voor de bewoners en ondernemers van Naarden-Vesting een droeve dag. AH sluit haar kleinste vestiging en die fungeert als het hart van onze gemeenschap. De actiegroep Kleinste Appie Moet Blijven heeft van alles geprobeerd om AH het belang van de vestiging voor ons stadje te laten inzien, maar daar stonden ze niet voor open. Dichtbij, kleinschalig, de menselijke maat past niet meer in hun formule. Daarom is het een droeve dag, vooral ook voor de fantastische medewerkers van de kleinste Appie die het sociale gezicht en het hart waren. Altijd hulpvaardig, altijd vriendelijk, altijd warm en belangstellend. Wat zullen we ze missen!!! Daarom organiseren we dit passend eerbetoon met een droevig randje. Zorg dat je erbij bent!

PS: Wij hebben nog steeds hoop op een ondernemer die onze stad met een kleinschalige supermarkt verrijkt. Wat zullen wij die dankbaar zijn en wat zullen wij die feestelijk welkom heten. Die dag gaat de vlag weer uit!

Actiegroep Kleinste Appie Moet Blijven! 
Ondernemers Vereniging Naarden Vesting (OVNV)
Bewonersplatform Naarden Vesting

Energiecafé op 10 juni in DeMess

Op 10 juni vindt weer een interessante Energiecafé-avond plaats in DeMess. Voor alle bewoners van Naarden Vesting en omstreken die tips willen over duurzaamheid en energiebesparing.

Aanvang: 20.00 uur
Kosten: gratis

Programma:

20.00 – 20.20 uur VERGROENEN VAN DAK

Wilt u ook een groen dak zodat u in de winter minder hoeft te stoken? Vindt u een groen dak ook een mooiere aanblik? Wist u dat een groendak zorgt voor betere opname van regenwater en meer koelte in de tuin in de zomer? Wilt u een groen dak voor betere biodiversiteit en langere levensduur van uw dak?

Firma Groendak is gespecialiseerd in sedumdaken en heeft onlangs een aantal daken in Naarden-Vesting gerealiseerd. Aan de hand van dit project vertellen ze alles over sedumdaken inclusief de nieuwste subsidiemogelijkheden.

20.20-20.40 uur VLEERMUIZEN IN SPOUW

Wist u dat bij het isoleren van uw spouwmuur of dak dieren zoals huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen kunnen worden gedood? Dit wordt voorkomen door de methode Natuurvriendelijk Isoleren! Daarbij kunnen de dieren wegvliegen voordat wordt geïsoleerd en krijgen ze vervangende verblijfplaatsen.

Kelly Driessen, stadsecoloog bij Gooise Meren, vertelt u over de beschermde diersoorten in Naarden-Vesting en hoe hier rekening mee te houden bij het verduurzamen van uw huis.

20.40-21.00 uur VENTILEREN NA ISOLEREN

Ons huis is geïsoleerd, maar nu heb ik problemen met vocht en muffe lucht in huis. Wattnu? 
Ik word ‘s morgens niet fit wakker sinds mijn huis goed is geïsoleerd. Wattnu?
Mijn dure isolatie glas is vaak nat aan binnenzijde, kan ik daar iets aan doen?
Ik ventileer mijn badkamer, maar ik zie toch schimmel, Wattnu? 

Zit u ook met dit soort vragen?

Rob Roos, energiecoach bij Wattnu geeft de antwoorden in zijn presentatie over Ventilatie en Isolatie.

21.00 – 22.00 uur ONTMOETEN

Persoonlijke ontmoeting met vertegenwoordigers van Groendak, stadsecoloog en energiecoaches van Wattnu met mogelijkheid tot advies op maat.

Contactpersonen namens het Bewonersplatform: Clara Thomas (06 22973785), Clementine Niermans (06 23454177) en Wil de Vries-Kempes (06 31961763).

Contactpersoon namens energiecoöperatie Wattnu: Jantien Brugman (06 50511187)

Aanmelden kan hieronder:

  heermevrouw

  Inwonerinitiatief parkeergarage, teken de petitie!

  Al jaren ervaren de bewoners van Naarden Vesting een overmatige parkeerdrukte, met name in de avonduren en tijdens evenementen.

  Gemeente Gooise Meren heeft in 2021 een beleidsvisie in de Raad aangenomen om de kernen, waaronder Naarden Vesting, autoluw te maken.

  Wij (de bestuursleden van het bewonersplatform) denken echter dat het probleem alleen structureel op te lossen is door parkeercapaciteit toe te voegen aan de rand van woonkern. Dat is echter in de Vesting met zijn monumentale wallen niet evident, maar wel mogelijk met 1 of 2 parkeergarages onder het water zoals dat op andere plaatsen in Nederland reeds gerealiseerd is.

  Daarom willen wij voorstellen dat de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren betreffende de realisatie van 1 of 2 parkeergarages onder het water.

  Het initiatief zal als volgt luiden:

  Ondergetekenden verzoeken de Gemeente Gooise Meren een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 1 of 2 parkeergarages onder het water bij de Utrechtse en/of Amsterdamsche poort. Het onderzoek dient tenminste de volgende onderwerpen te betreffen:

  • Technische en bouwkundige haalbaarheid
  • Financieringsmogelijkheden met onderzoek naar landelijke en Europese subsidies, ook in verband met de werelderfgoed status van de Vesting
  • Exploitatiemodel

  Met de Wet Inwonerinitiatief is dit haalbaarheidsonderzoek te realiseren: burgers kunnen een voorstel indienen om iets te bewerkstelligen in hun gemeente. Met 50 handtekeningen wordt dit voorstel behandeld in de raad.
  Lees hier meer over het inwonerinitiatief.

  Om minimaal 50 handtekeningen te verzamelen om dit voorstel te kunnen indienen, nodigen we u uit om de petitie te tekenen. Aangezien gemeente Gooise Meren échte handtekeningen nodig heeft, vragen we u het formulier te printen en op de ouderwetse manier te ondertekenen.

  GA NAAR HET PETITIE FORMULIER

  Stop het in de brievenbus bij een van de volgende adressen:
  Gansoordstraat 41, Turfpoortstraat 53, Nieuwe Haven 11 of Kloosterstraat 46

  Wij zullen u op de hoogte houden. Dank voor uw medewerking.

  Bewonersplatform Naarden Vesting,
  werkgroep Verkeer & Parkeren
  Boenk van Marle, Tom Wijdeveld, Wouter Hoek, Henk Makaske

  Straatlantaarns in Naarden Vesting

  Als je ’s avonds door de donkere vestingstraatjes wandelt, valt het je vast wel op; een groot aantal lantaarns functioneert niet.

  Na diverse meldingen van bewoners bij Gemeente Gooise Meren is er een antwoord gekomen: de openbare verlichting wordt pas in zijn geheel gerepareerd als er een goede inventarisatie is gehouden en een permanente oplossing is.

  Het verouderde areaal in Naarden-Vesting is een mengelmoes van armaturen en lichtmasten en daar is niet zomaar een oplossing voor.

  In de tussentijd wil er nog wel eens een lampje vervangen worden maar wat betreft de defecte lantaarns zullen we nog even geduld moeten hebben.

  De verantwoordelijke binnen Gemeente Gooise Meren houdt ons zeer attent op de hoogte.

  Bekijk hier de brief met uitleg van de Gemeente aan het bewonersplatform Naarden Vesting.

  Troeptrimmen 7 april

  Iedere eerste zondag van de maand kunt u weer meedoen: wandelen rondom de vestingwallen, met een vuilniszak in de hand, speurend naar afval, lege flesjes, peuken, verdwaalde papiertjes, etc.

  We verzamelen om 10.00 uur bij de Utrechtse Poort. Daar krijgt u een zak en een grijpertje.

  Steeds meer vestingbewoners ontdekken de kick van de combinatie van wandelen en opruimen. Weg met die troep!

  Dus zet in uw agenda: 7 april is eerstvolgende zondag dat we weer gaan troeptrimmen.