Bewonersavond Verkeer en Parkeren op 11 oktober in de Grote Kerk

Graag nodigen wij u uit voor de Bewonersavond Verkeer en Parkeren (Mobiliteit).

Deze avond vindt plaats op maandag 11 oktober van 20.00 tot 22.30 uur in de Grote Kerk (ingang onder de toren).

Wij vragen u zich hieronder aan te melden voor deze avond.


  Ik kom op 11 oktober naar de bijeenkomst over Verkeer en Parkeren (Mobiliteit).

  Ik kom alleenmet 2 personen

  heermevrouw

  Bij binnenkomst vragen wij u om uw vaccinatie- of negatieve testbewijs te tonen.

  We zien u graag 11 oktober!

  Samenwerkingsconvenant afgesloten met gemeente Gooise Meren

  Samenwerkingsconvenant Gooise Meren en Bewonersplatform Naarden-Vesting

  Op 23 juni jl. hebben wijkwethouder Alexander Luijten, Boenk van Marle en Esther Menken, respectievelijk voorzitter en secretaris van Bewonersplatform Naarden-Vesting, een nieuw – driejarig – convenant ondertekend. Dit convenant is een vervolg op het convenant dat sinds 2014 van kracht was.

  De nieuwe ‘deal’ is aangepast op basis van de ervaring die de gemeente heeft opgedaan met de verschillende bewonersplatforms die actief zijn binnen Gooise Meren. Het convenant omschrijft hoe de gemeente de bewoners tijdig informeert en de meningen van bewoners tijdig inventariseert, zodat deze nog van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Het gaat hierbij om zaken als leefbaarheid en levendigheid in de Vesting. Het bestuur is ervan overtuigd dat een goede samenwerking met de gemeente in het belang van de bewoners is om zodoende een goede leefomgeving in de Vesting in stand te houden of – indien nodig – te verbeteren.

  Voor de gemeente Gooise Meren zijn de zelfstandige bewonersplatforms belangrijke gesprekspartners. Zij hebben een belangrijke rol in het vergaren van wensen en meningen van bewoners. Hun duidelijke rol is vastgelegd in de nota ‘Het Samenspel met bewonersplatforms’. De gemeente heeft als uitgangspunt dat de identiteit en eigenheid van de kernen Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden behouden blijven. Het bewonersplatform krijgt jaarlijks een activiteiten- en werkbudget.

  Het convenant is hier te lezen.

  Politiebericht februari 2021

  door Robin Vlug

  Lieve mensen,

  Met name de jeugdoverlast komt veel voor in dit verslag. Toch zijn er ook andere incidenten die ik met u deel.

  Hieronder volgt een aantal incidenten, maar ook wat korte informatie. Ik wil u attenderen op het feit dat als u online aangifte doet, dit zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Daarbij kunt u gebruik maken (voor uzelf) van de vragen: Wie, Wat, Waar, Hoe, Waarmee. Denk ook aan serie nummers, foto’s, inscripties en overige informatie. Bij camerabeelden danwel bekende dader is het niet mogelijk om online aangifte te doen.

  Voorbeeld: inbraak schuur.

  – wanneer is het gebeurd inclusief tijdstippen

  – wat is er weg genomen inclusief serie nummers

  – Waar lagen de weggenomen goederen

  – Hoe is de schuur binnen getreden: openbreken raam/ deur

  – Waarmee is de schuur open gebroken (breekijzer o.i.d.)

  Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn van geheel februari:

  Vesting

  In de maand februari zijn er zeker 8 meldingen gedaan van jeugdoverlast. Diverse keren zijn de jeugdigen aangetroffen, maar is er geen overlast geconstateerd. Diverse keren zijn namen genoteerd en is er wel degelijk overlast geconstateerd.

  De overlast wordt vaker geconstateerd op woensdag-, donderdag-, vrijdag-  en zaterdagavond.

  Blijf het melden, ook bij de gemeente, indien u hier overlast van ervaart. 

  Naarderbos

  In dit gebied van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden. Er is genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Ministerpark

  Ook hier is een melding gedaan van overlast jeugd. 

  25 februari is er aan de van Lijndenlaan een voertuig vernield.

  Componistenkwartier (Beethovenpark)

  In dit gebied van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden. Er is genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Rembrandtpark

  7 februari heeft een winkeldiefstal plaatsgevonden in de Albert Heijn aan de Amersfoortsestraatweg. Er zijn diverse goederen weg genomen. 

  Op een maandag- en zaterdagavond zijn er 2 meldingen van jeugdoverlast gedaan. Helaas heeft de politie geen jeugd aangetroffen.

  6 februari heeft een insluiping plaats gevonden aan de Jan Steenlaan. De woning is doorzocht en er zijn diverse goederen weg genomen.

  Ook heeft een diefstal plaatsgevonden aan de Diaconesselaan, dit hebben wij nog in onderzoek.

  Bos van Bredius

  Ook in dit gebied is een melding gedaan van jeugdoverlast. Verder is er genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Valkeveen

  Op 20 februari is tussen 11.00 en 14.00 uur een Cortinabakfiets gestolen aan de Bestevear te Naarden. 

  Oranje Nassaupark

  Ook hier is een melding overlast jeugd gedaan. Verder is er genoeg gebeurd, maar geen bijzonderheden te vermelden.

  Tot de volgende!

  Meer informatie over 'Robin Vlug'

  17 februari 2021: raadsvergadering over Mobiliteitsvisie en Participatie

  Op woensdag 17 februari a.s. vindt de meningsvormende raadsvergadering plaats over de Mobiliteitsvisie voor Gooise Meren.

  U kunt deze raadsvergadering bijwonen via bijgevoegd link:

  https://bestuur.gooisemeren.nl/vergaderkalender/agenda-raadsvergadering/vergadering/raadsvergadering-67/

  Interview met het Glasteam van Duurzaam Wonen Naarden-Vesting

  17 januari 2021

  Online informatieavond op 26 januari om 20.00 uur

  Bewonersinitiatief
  Vlak voordat corona ons in haar greep kreeg, hebben we op 4 februari 2020 een inspirerende avond in de Grote Kerk gehad om Vestingbewoners te enthousiasmeren voor het verduurzamen van hun woning.
  Dit was direct ook de kick-off voor het Glasteam waarin Clara Thomas, Clementine Niermans en Kees van Uuden met intussen veel kennis van zaken bewoners ondersteunen bij het gehele beglazingstraject, met Karin van Schuppen als kwartiermaker die de brug slaat naar gemeente Gooise Meren.
  Nu, bijna een jaar later, zoeken we Clara en Clementine op om hen te vragen naar de laatste ontwikkelingen.

  Clementine Niermans (l) en Clara Thomas

  Clara en Clementine, even voor de nieuwkomers onder ons: wat was het doel van de bijeenkomst op 4 februari 2020 in de Grote Kerk?
  De bedoeling van de thema-avond was het informeren, bewustmaken en enthousiasmeren van Vestingbewoners op het gebied van verduurzaming van woningen. Denk hierbij aan isolatie, beglazing en de energietransitie van gas naar een andere warmtebron zoals waterstof. We hadden een prachtige opkomst van 150 geïnteresseerden. Die avond was de kick-off voor het Glasteam. Na afloop konden bewoners zich bij thematafels inschrijven voor meer informatie. Bij het Glasteam hebben zich 28 mensen ingeschreven. Bij huizen met enkel glas valt snel winst te behalen door over te stappen naar dubbele beglazing. De besparing op je energierekening kan flink oplopen.

  Wat hebben jullie de afgelopen periode – ondanks de coronacrisis – weten te bewerkstelligen?
  Uiteraard gooide corona roet in het eten en bleven de contacten met bewoners daardoor beperkt. Toch hebben we die tijd nuttig weten te besteden. We hebben inmiddels veel kennis van venstertypes en glas en de grote variëteit in glastyperingen. Deze kennis gebruiken we om bewoners in te lichten over alle mogelijkheden en hen te helpen bij het kiezen van een glasleverancier en bij een eventueel vergunningentraject. Wij weten nu precies welke wegen bewandeld moeten worden binnen de gemeente. Een vergunning is gelukkig niet altijd nodig.

  Naarden-Vesting heeft beschermd stadsgezicht met vele monumenten. Wat betekende dit voor jullie zoektocht naar geschikte beglazing?
  Wat misschien niet iedereen weet, is dat alle huizen in de Vesting onder beschermd stadsgezicht vallen. Het is daarom belangrijk dat het isolatieglas past in het historische straatbeeld van de Vesting. Zo gelden specifieke eisen aan beglazing aan de straatzijde; aan de achterkant zijn bewoners vrij in glaskeuze. Monumentenglas is voorzien van een bepaalde coating zoals je die nog bij oude ramen ziet. Je hebt ook glas dat de dikte heeft van enkel glas maar qua isolatie vergelijkbaar is met HR+++. We hebben uitgezocht welke glasleveranciers geschikt zijn om de huizen en monumenten in de Vesting te voorzien van nieuwe beglazing. Elk willekeurig glasbedrijf zal zeggen dat zij weten welk glas nodig is voor de oude huizen in de Vesting. Daar moet je als bewoner heel kritisch tegenover staan. Met al onze kennis weten wij als Vestingbewoners nu precies welke glastypes voor ons beschermde stadsgezicht mogelijk zijn.

  Wat kwamen jullie tegen bij jullie rondgang door de Vesting?
  We hebben de voorgevels van de woningen in de Vesting geïnventariseerd op bouwperiode en gekeken naar de verschillende kozijn- en venstertypes. Vervolgens hebben we de woningen ingedeeld naar type beglazing. Zijn de ramen voorzien van enkel of dubbel glas of een voorzetraam. Elk huis in de Vesting is uniek waardoor het niet mogelijk is om collectief glas in te kopen. Onze focus ligt op huizen met enkel glas en oude sponningen omdat met het aanschaffen van isolatieglas het snelst een flink rendement voor de bewoner valt te behalen.

  Hoe wordt het glasproject tastbaar voor geïnteresseerde Vestingbewoners?
  Op de website van Wattnu (https://www.wattnu.org) is een brochure te vinden met uitgebreide informatie over soorten glas en mogelijkheden voor deelname aan het glasproject.
  Mochten Vestingbewoners voorbeelden van dun isolatieglas willen zien, dan kunnen ze daarvoor bij het Glasteam terecht.

  Lees hier de brochure ‘Glasproject Naarden-Vesting’

  Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente?
  De gemeente is op de hoogte van de beglazingspilot in de Vesting. Verduurzaming is een belangrijk onderwerp binnen Gooise Meren en de gemeente realiseert zich dat deze pilot met zich meebrengt dat het verstrekken van eventuele vergunningen zo soepel mogelijk moet verlopen. De CRKenE (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed) geeft het college advies over het verstrekken van vergunningen. De gemeente wil graag gebruikmaken van de kennis die wij intussen al hebben opgedaan op het gebied van beglazing bij woningen die vallen onder beschermd stadsgezicht.

  Wat heeft het Glasteam op korte termijn op de agenda staan?
  Met alle kennis en informatie die we hebben vergaard, is het voor Vestingbewoners een mooi moment om zich nu bij ons aan te sluiten. Ook inwoners van Bussum en Naarden die in een oud (historisch) pand wonen, kunnen zich uiteraard tot het Glasteam wenden voor advies.
  Wij organiseren op dinsdag 26 januari om 20.00 uur een online informatieavond. Voor deelname aan deze avond kunt u zich nu inschrijven. Na aanmelding ontvangt u de inlogcodes voor deze bijeenkomst.
  Ook voor een vrijblijvende offerte voor uw woning kunt u zich hier tot 15 februari a.s. inschrijven. 

  tekst Fleur Lempers, bestuurslid Bewonersplatform Naarden-Vesting foto Karin van Schuppen

  Uitnodiging ALV op 14 september in de Grote Kerk

  Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 september a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de Grote Kerk.

  Uiteraard nemen wij de RIVM-maatregelen in acht waardoor de ALV anders zal verlopen dan u van ons gewend bent.

  Door de maatregelen zijn wij genoodzaakt om ons te houden aan het verwelkomen van een maximaal aantal van 60 leden om een onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.

  Wij verzoeken u om u aan te melden voor de ALV.

  Voorafgaand aan de ALV bieden wij u koffie en thee aan en vragen u om direct daarna plaats te nemen.

  Hierbij de Agendaalsook het financieel jaarverslag 2019, begroting 2020 en het rooster van aftreden bestuursleden.

  Agenda 

  1. Opening

  2. Akkoord leden dat ALV na mei 2020, dus heden gehouden wordt

  3. Notulen ALV 16 april 2019

  4. Mededelingen en ingekomen stukken

  5. Overzicht activiteiten 2019/20

  6. Financieel jaarverslag 2019

  7. Rapport Kascommissie

  8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019

  9. Besluit dat in 2020 en 2021 geen contributie geheven zal worden

  10. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

  • Benoeming Fleur Lempers
  • Terugtreden: Fiona de Vilder, Nico Rost Onnes en Suze ten Kroode
  • Rooster van aftreden

  11. Begroting 2020 

  12. Geplande activiteiten in 2020/21

  13. Rondvraag

  14. Sluiting

  Algemene Leden Vergadering op 14 september 2020 in de Grote Kerk

  Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 september a.s. in de Grote Kerk Naarden.

  Tijd: 20.00-21.30 uur

  Wij nemen de RIVM-maatregelen in acht en bieden u daarom alleen voorafgaand aan de ALV koffie en thee aan en vragen u om direct daarna plaats te nemen.

  Tevens verzoeken wij u om u hieronder aan te melden voor de ALV. Wij zijn genoodzaakt om ons te houden aan het verwelkomen van een maximaal aantal van 60 leden om een onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.

  We kijken uiteraard uit naar uw komst!

   Ik kom alleenmet 2 personen

   heermevrouw

   Overlast in de Vesting – Burgemeester bezoekt Vestingwallen

   Burgemeester bezoekt Vestingwallen en spreekt met jongeren en bewoners

   Afgelopen week heeft de voorzitter van het Bewonersplatform Naarden-Vesting, Boenk van Marle, een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van Gooise Meren alsook aan de Politie van Gooise Meren, met daarin de oproep om actie te ondernemen tegen de buitenproportionele overlast veroorzaakt door veelal jongeren die in de Vesting, op de wallen en op het water hun vertier menen te zoeken.

   Het is het Bewonersplatform Naarden-Vesting uiteraard niet te doen om alle plezierzoekende jongeren te weren. Integendeel. Echter wel degenen die het voor anderen bederven door met een groep (een aantal van ca. 100 jongeren is hierbij meer regel dan uitzondering) o.a. het Vestingeiland op te zoeken, daar (bij deze droogte!) vuurtjes te stoken, (alcohol) te drinken en harde muziek af te spelen. Ook vandalisme, waaronder graffiti, wordt helaas veel geconstateerd. De SMB (Stichting Monumentenbezit) heeft een jaarlijks budget om de schade te herstellen en tevens graffiti te verwijderen. Volgens de directeur van SMB, Mark van den Bos, is het budget voor dit jaar al verbruikt. Van den Bos meldt dat het financieel gezien onhoudbaar is voor SMB hoe de Vesting momenteel ge- c.q. misbruikt wordt. Steeds meer jongeren van buiten de Vesting/de gemeente Gooise Meren wisten dat op de eilandjes en Vestingwallen vrijwel niet gehandhaafd werd. Deze overlast is niet corona-gerelateerd maar eerder een structureel probleem in de weekenden en veroorzaakt met name voor de bewoners die aan de rand van de Vesting wonen veel overlast.

   Naar aanleiding van de brief hebben voorzitter Boenk van Marle en bestuurslid Nico Rost Onnes afgelopen vrijdagavond een rondgang over de wallen gemaakt met burgemeester Han ter Heegde, wethouder Geert-Jan Hendriks, Niels Galama van Openbare Orde & Veiligheid en wijkadviseur Annemarie van Embden. Zo konden zij met eigen ogen zien waar veel van de overlast plaatsvindt en horen wat de overlast is die bewoners ervaren. De burgemeester sprak met meerdere jongeren en Vestingbewoners; dat werd zéér gewaardeerd.

   In het verlengde daarvan heeft de gemeente het afgelopen pinksterweekend meer handhaving ingezet. Politie, BOA’s en een beveiligingsbedrijf werden ingezet om de toeloop te beperken. En met resultaat. Vooral de politieboot die bootjes op weg naar het Vestingeiland wist te onderscheppen, boekte veel resultaat. 

   Het Bewonersplatform heeft verder tijdens het gesprek met de burgemeester aangegeven dat het wellicht een goed idee is om in overleg met bewoners en SMB enkele plekken aan te wijzen waar gezwommen en gechild mag worden. Zeker met het oog op het feit dat veel mensen door de coronacrisis hun zomervakantie thuis doorbrengen.

   Op de vraag van de burgervader welke onderwerpen er nog meer spelen bij de Vestingbewoners, heeft het Bewonersplatform de huidige onderwerpen kunnen aansnijden zoals parkeren, verkeer, toerisme en evenementen. Han ter Heegde gaf aan dat hij het bijzonder vond dat de bewoners zelf het initiatief hadden genomen om de horeca in de Vesting te helpen bij de opstart na de eerdere sluiting vanwege de coronamaatregelen in maart. 

   Het afgelopen pinksterweekend is, met dank aan de inzet van de burgemeester en de gemeente Gooise Meren, in het algemeen goed verlopen.

   Nadat de BOA’s en beveiligers later in het weekend aangaven dat er afgeschaald werd, nam de drukte en daarmee de overlast direct weer toe en vond een groep hun weg naar een ander eilandje gelegen tegenover Bastion Oranje. De politie is na melding hiervan direct opgetreden en heeft de feestvierders gesommeerd het eiland te verlaten. Met mooi weer is en blijft continue controle dus een vereiste. 

   Het was positief te zien dat er aandacht voor de problemen in de Vesting was en we hopen dat dit heeft geholpen om onze mooie Vesting wat beter op het netvlies van de bestuurders van Gooise Meren te krijgen en dat daarmee de aandacht voor de Vesting van structurele aard blijkt.

   We hebben als Bewonersplatform veel adhesiebetuigingen ontvangen van Vestingbewoners met betrekking tot het sturen van onze brief naar B&W over de overlast die veroorzaakt werd door deze en gene. Er zijn echter ook kritische geluiden vernomen van Vestingbewoners die vinden dat met name de jeugd vrij baan moet krijgen. Het standpunt van het Bewonersplatform is dat de Vesting beschikbaar moet zijn en blijven voor iedereen, zowel jong als oud. En dat het open publieke gebruik van de Vesting door bewoners en bezoekers een groot goed is dat we met elkaar moeten koesteren. We dienen echter wel te beseffen dat dit alleen kan als eenieder zich aan de normaal geldende (fatsoens-)normen houdt zoals: je eigen rommel opruimen, geen vandalisme, geen graffiti, geen geluidsoverlast na 22.00 uur, niet hard varen en geen open vuur. De RIVM-richtlijnen voor Corona worden daar vanzelfsprekend vooralsnog aan toegevoegd. Hopelijk hebben we hiermee ons standpunt als Bewonersplatform voldoende toegelicht.