Naarden Vesting Autoluw enquete

Op 5 februari presenteerde de Gemeente een eerste aanzet naar de plannen om Naarden Vesting Autoluw te maken.

Ook was er de mogelijkheid voor aanwezigen om middels stickers de redenen aan te geven waarom zij voor of tegen deze plannen zijn.

De gemeente gaf ook aan dat er een enquete zou komen om iedereen de gelegenheid te geven zijn/haar mening kenbaar te maken. Deze enquete is inmiddels on-line gebracht via de nieuwsbrief van de Gemeente en huis aan huis flyers.

Mocht je de enquete nog niet ingevuld hebben doe dat dan vooral! Ieders mening telt. Het kan nog tot 12 maart.

Naar enquete