Interview met het Glasteam van Duurzaam Wonen Naarden-Vesting

17 januari 2021

Online informatieavond op 26 januari om 20.00 uur

Bewonersinitiatief
Vlak voordat corona ons in haar greep kreeg, hebben we op 4 februari 2020 een inspirerende avond in de Grote Kerk gehad om Vestingbewoners te enthousiasmeren voor het verduurzamen van hun woning.
Dit was direct ook de kick-off voor het Glasteam waarin Clara Thomas, Clementine Niermans en Kees van Uuden met intussen veel kennis van zaken bewoners ondersteunen bij het gehele beglazingstraject, met Karin van Schuppen als kwartiermaker die de brug slaat naar gemeente Gooise Meren.
Nu, bijna een jaar later, zoeken we Clara en Clementine op om hen te vragen naar de laatste ontwikkelingen.

Clementine Niermans (l) en Clara Thomas

Clara en Clementine, even voor de nieuwkomers onder ons: wat was het doel van de bijeenkomst op 4 februari 2020 in de Grote Kerk?
De bedoeling van de thema-avond was het informeren, bewustmaken en enthousiasmeren van Vestingbewoners op het gebied van verduurzaming van woningen. Denk hierbij aan isolatie, beglazing en de energietransitie van gas naar een andere warmtebron zoals waterstof. We hadden een prachtige opkomst van 150 geïnteresseerden. Die avond was de kick-off voor het Glasteam. Na afloop konden bewoners zich bij thematafels inschrijven voor meer informatie. Bij het Glasteam hebben zich 28 mensen ingeschreven. Bij huizen met enkel glas valt snel winst te behalen door over te stappen naar dubbele beglazing. De besparing op je energierekening kan flink oplopen.

Wat hebben jullie de afgelopen periode – ondanks de coronacrisis – weten te bewerkstelligen?
Uiteraard gooide corona roet in het eten en bleven de contacten met bewoners daardoor beperkt. Toch hebben we die tijd nuttig weten te besteden. We hebben inmiddels veel kennis van venstertypes en glas en de grote variëteit in glastyperingen. Deze kennis gebruiken we om bewoners in te lichten over alle mogelijkheden en hen te helpen bij het kiezen van een glasleverancier en bij een eventueel vergunningentraject. Wij weten nu precies welke wegen bewandeld moeten worden binnen de gemeente. Een vergunning is gelukkig niet altijd nodig.

Naarden-Vesting heeft beschermd stadsgezicht met vele monumenten. Wat betekende dit voor jullie zoektocht naar geschikte beglazing?
Wat misschien niet iedereen weet, is dat alle huizen in de Vesting onder beschermd stadsgezicht vallen. Het is daarom belangrijk dat het isolatieglas past in het historische straatbeeld van de Vesting. Zo gelden specifieke eisen aan beglazing aan de straatzijde; aan de achterkant zijn bewoners vrij in glaskeuze. Monumentenglas is voorzien van een bepaalde coating zoals je die nog bij oude ramen ziet. Je hebt ook glas dat de dikte heeft van enkel glas maar qua isolatie vergelijkbaar is met HR+++. We hebben uitgezocht welke glasleveranciers geschikt zijn om de huizen en monumenten in de Vesting te voorzien van nieuwe beglazing. Elk willekeurig glasbedrijf zal zeggen dat zij weten welk glas nodig is voor de oude huizen in de Vesting. Daar moet je als bewoner heel kritisch tegenover staan. Met al onze kennis weten wij als Vestingbewoners nu precies welke glastypes voor ons beschermde stadsgezicht mogelijk zijn.

Wat kwamen jullie tegen bij jullie rondgang door de Vesting?
We hebben de voorgevels van de woningen in de Vesting geïnventariseerd op bouwperiode en gekeken naar de verschillende kozijn- en venstertypes. Vervolgens hebben we de woningen ingedeeld naar type beglazing. Zijn de ramen voorzien van enkel of dubbel glas of een voorzetraam. Elk huis in de Vesting is uniek waardoor het niet mogelijk is om collectief glas in te kopen. Onze focus ligt op huizen met enkel glas en oude sponningen omdat met het aanschaffen van isolatieglas het snelst een flink rendement voor de bewoner valt te behalen.

Hoe wordt het glasproject tastbaar voor geïnteresseerde Vestingbewoners?
Op de website van Wattnu (https://www.wattnu.org) is een brochure te vinden met uitgebreide informatie over soorten glas en mogelijkheden voor deelname aan het glasproject.
Mochten Vestingbewoners voorbeelden van dun isolatieglas willen zien, dan kunnen ze daarvoor bij het Glasteam terecht.

Lees hier de brochure ‘Glasproject Naarden-Vesting’

Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente?
De gemeente is op de hoogte van de beglazingspilot in de Vesting. Verduurzaming is een belangrijk onderwerp binnen Gooise Meren en de gemeente realiseert zich dat deze pilot met zich meebrengt dat het verstrekken van eventuele vergunningen zo soepel mogelijk moet verlopen. De CRKenE (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed) geeft het college advies over het verstrekken van vergunningen. De gemeente wil graag gebruikmaken van de kennis die wij intussen al hebben opgedaan op het gebied van beglazing bij woningen die vallen onder beschermd stadsgezicht.

Wat heeft het Glasteam op korte termijn op de agenda staan?
Met alle kennis en informatie die we hebben vergaard, is het voor Vestingbewoners een mooi moment om zich nu bij ons aan te sluiten. Ook inwoners van Bussum en Naarden die in een oud (historisch) pand wonen, kunnen zich uiteraard tot het Glasteam wenden voor advies.
Wij organiseren op dinsdag 26 januari om 20.00 uur een online informatieavond. Voor deelname aan deze avond kunt u zich nu inschrijven. Na aanmelding ontvangt u de inlogcodes voor deze bijeenkomst.
Ook voor een vrijblijvende offerte voor uw woning kunt u zich hier tot 15 februari a.s. inschrijven. 

tekst Fleur Lempers, bestuurslid Bewonersplatform Naarden-Vesting foto Karin van Schuppen