De evenementenpas ter ziele

U heeft wellicht de brief al in de bus gekregen: de pilot van de evenementenpas wordt niet verlengd.

In 2021 is er onder leiding van wethouder Schimmel een proef van 2 jaar gestart met de evenementenpas. Door Corona zijn er in die periode maar 3 evenementen geweest en tijdens die evenementen was de uitvoering van het gedetailleerde plan zoals indertijd opgesteld niet zoals voorzien, waardoor het gewenst effect niet bereikt werd.

In september ’23. is de proef door de gezamenlijke stakeholders (Grote Kerk, Ondernemersvereniging, Stichting Open Monumentendag, Bewonersplatforms Naarden Vesting en KTV) met de Gemeente geëvalueerd.

Door de gezamenlijke stakeholders is toen gevraagd om de proef met 2 jaar te verlengen en het ditmaal goed volgens het opgestelde scenario uit te voeren en zo ook ervaring op te doen voor het project Naarden Vesting Autoluw. In de bijeenkomst bleek al dat alhoewel de Gemeente erkent dat de uitvoering niet goed geweest is, men toch niet verder wilde gaan met de evenementenpas en slechts beperkte maatregelen wilde treffen bij evenementen.

De bovengenoemde Stakeholders hebben toen een brief (Evenementenpas terugkoppeling gesprek 21 dec) gemaakt met het verzoek de proef wel te verlengen en een gesprek gehad Wethouder Marshall.

Helaas kwam er eind februari jl. een teleurstellend antwoord van de Gemeente, waarin de positie van de Gemeente onveranderd is en uitgelegd wordt welke maatregelen getroffen worden en waarom. Zie hier de mail.

Wij gaan bij de volgende evenementen observeren of er problemen met doorgaand verkeer en parkeren zijn en input van bewoners is van harte welkom.

U kunt het contactformulier gebruiken om uw zorgen, uw mening of andere informatie te delen.