Duurzaam Monument

Bewust kiezen voor een duurzame toekomst heeft sinds de energiecrisis meer dan ooit aandacht. Ook in de Vesting vragen veel bewoners zich af hoe zij als woningeigenaren van historische panden in een beschermd stadsgezicht zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame woonomgeving. Vaak is de indruk dat er in onze vestingstad op dat gebied niets kan en niets mag.

Verduurzamen heeft alles te maken met energie besparen en energie opwekken. Eén van de werkgroepen van het Bewonersplatform is Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM). 

Zij richt zich op het informeren, inspireren, faciliteren en mobiliseren van bewoners voor het nemen van maatregelen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Het zgn. Glasproject was het eerste project dat werd uitgewerkt. Een aantal vestingbewoners heeft de enkele beglazing in hun woning vervangen door bijvoorbeeld monumentenglas met een hoge isolatiewaarde.

In 2023 organiseert de werkgroep diverse bijeenkomsten.

Het bewonersinitiatief in 2019

Steeds meer bewoners in Gooise Meren bewust kiezen voor een duurzame toekomst om goed voor zichzelf, hun kinderen en de aarde te zorgen. Ook in de Vesting vragen veel bewoners zich af hoe we als woningeigenaren van historische panden – dat maakt deze uitdagingen zeer speciaal – zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame woonomgeving.

Verduurzamen heeft alles te maken met energie besparen en energie opwekken. Om deze reden is het buurtteam het initiatief ‘Naarden Vesting Duurzaam Monument’ gestart. Met als missie de medebewoners van de vesting te informeren, te inspireren, te faciliteren en te mobiliseren voor het nemen van maatregelen om energie te besparen. Het buurtteam is een werkgroep van het bewonersplatform, de leden van de werkgroep vindt u hier.

In samenwerking en dialoog met het bewonersplatform Naarden Vesting, de gemeente Gooise Meren, energie coöperatie WattNu en de inhoudelijke expert Groene Grachten is er een goed beeld ontstaan van de mogelijkheden en uitdagingen voor het verduurzamen van de woningen in de Vesting. Door als buurtbewoners samen te werken, kunnen we elkaar helpen, kennis delen en gebruik maken van collectieve inkoopmogelijkheden. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een duurzame toekomst van de Vesting. Op 4 februari 2020 organiseerden we onze eerste bewonersavond waarin we alle vesting bewoners bij hebben willen praten over de ontwikkelingen, wat er al gedaan is en welke ontwikkelingen er zijn waar een ieder op zou kunnen inspelen, of zijn/haar voordeel mee zou kunnen doen.

LEES HIER HET VERSLAG EN DE PRESENTATIES VAN DE THEMABIJEENKOMST OP 4 FEBRUARI 2020

Maatregelen voor energiebesparing

De doelstelling is om in 2050 50% CO2 te besparen tov 1990. Het verwarmen van de woning vraagt veruit het meeste energie. Om het energieverbruik voor het verwarmen van de woning te verminderen zijn er kleine en grote maatregelen mogelijk. Kleine maatregelen zijn bijvoorbeeld het lager zetten van  de thermostaat, het verkorten van de douchetijd of het aanpassen van de CV ketel. De grotere maatregelen betreffen het goed isoleren van je woning.  Een goed geïsoleerde woning heeft ook direct veel andere voordelen. Het huis is comfortabeler, koeler in de zomer en behaaglijker in de winter, heeft geen tocht en bespaart dus op de energierekening.

Isoleren van een historische woning

Het isoleren van een historische woning vraagt om een zorgvuldige aanpak. En Naarden Vesting heeft met name historische woningen. Om deze reden heeft de expert organisatie Groene Grachten van drie modelwoningen in de Vesting een energiescan gemaakt. Deze scan geeft inzicht in de maatregelen die relatief eenvoudig zijn uit te voeren en in de meer ingrijpende maatregelen die pas op termijn genomen zullen kunnen worden. Het bewonersteam is als eerste aan de slag gegaan met de relatief makkelijk uit te voeren maatregelen en is inmiddels in overleg met de betrokken partijen hoe  bewoners het beste ondersteund kunnen worden bij het nemen van deze maatregelen.

Energie coaches

Omdat de grootste uitdaging in de verandering ligt in gebrek aan kennis en ervaring worden in de gehele gemeente energie coaches opgeleid om alle bewoners te helpen bij keuzes die gemaakt kunnen of moeten worden. Deze 4-daagse opleiding geeft voldoende inzicht in de (on)mogelijkheden van verduurzaming. De energie coach kan voor elke inwoner van enorme waarde kan zijn, wanneer men van plan bent iets te doen, maar niet weet waar te beginnen en hoe het aan te pakken.

Energie opwekking

In samenwerking met Wattnu wordt gekeken hoe we ook in de Vesting bij kunnen dragen aan duurzame energie opwekking op plekken die daartoe geschikt zijn. Dit kan door te participeren in een project van de coöperatie, of op basis van een collectieve inkoopactie in plaats van een individuele opdracht aan een betrouwbare leverancier.