Inwonerinitiatief parkeergarage, teken de petitie!

Al jaren ervaren de bewoners van Naarden Vesting een overmatige parkeerdrukte, met name in de avonduren en tijdens evenementen.

Gemeente Gooise Meren heeft in 2021 een beleidsvisie in de Raad aangenomen om de kernen, waaronder Naarden Vesting, autoluw te maken.

Wij (de bestuursleden van het bewonersplatform) denken echter dat het probleem alleen structureel op te lossen is door parkeercapaciteit toe te voegen aan de rand van woonkern. Dat is echter in de Vesting met zijn monumentale wallen niet evident, maar wel mogelijk met 1 of 2 parkeergarages onder het water zoals dat op andere plaatsen in Nederland reeds gerealiseerd is.

Daarom willen wij voorstellen dat de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren betreffende de realisatie van 1 of 2 parkeergarages onder het water.

Het initiatief zal als volgt luiden:

Ondergetekenden verzoeken de Gemeente Gooise Meren een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 1 of 2 parkeergarages onder het water bij de Utrechtse en/of Amsterdamsche poort. Het onderzoek dient tenminste de volgende onderwerpen te betreffen:

  • Technische en bouwkundige haalbaarheid
  • Financieringsmogelijkheden met onderzoek naar landelijke en Europese subsidies, ook in verband met de werelderfgoed status van de Vesting
  • Exploitatiemodel

Met de Wet Inwonerinitiatief is dit haalbaarheidsonderzoek te realiseren: burgers kunnen een voorstel indienen om iets te bewerkstelligen in hun gemeente. Met 50 handtekeningen wordt dit voorstel behandeld in de raad.
Lees hier meer over het inwonerinitiatief.

Om minimaal 50 handtekeningen te verzamelen om dit voorstel te kunnen indienen, nodigen we u uit om de petitie te tekenen. Aangezien gemeente Gooise Meren échte handtekeningen nodig heeft, vragen we u het formulier te printen en op de ouderwetse manier te ondertekenen.

GA NAAR HET PETITIE FORMULIER

Stop het in de brievenbus bij een van de volgende adressen:
Gansoordstraat 41, Turfpoortstraat 53, Nieuwe Haven 11 of Kloosterstraat 46

Wij zullen u op de hoogte houden. Dank voor uw medewerking.

Bewonersplatform Naarden Vesting,
werkgroep Verkeer & Parkeren
Boenk van Marle, Tom Wijdeveld, Wouter Hoek, Henk Makaske