Verkeer & Parkeren

Vanuit de werkgroep Verkeer & Parkeren werd op 11 november 2019 een thema avond ‘Verkeer door de Vesting’ georganiseerd.

Ruim 120 vestingbewoners waren aanwezig bij deze bijeenkomst in het Arsenaal. In een gemoedelijke sfeer werden presentaties gegeven door de gemeente en het Bewonersplatform. Vervolgens kregen alle aanwezigen de mogelijkheid zich uit te laten over de verschillende stellingen.

Samenvatting van de besproken stellingen:

  1. Afsluiten Markt/Cattenhagestraat is geen optie tenzij bij evenementen de Vesting voor niet-bewoners afgesloten wordt.
  2. Bewoners hebben een voorkeur voor verhinderen van doorgaand verkeer door camera’s met kentekenherkenning en beboeting, met een voorkeur voor 1 vrije toe/uitgang. De Kapitein Meijerweg en de andere toe/uitgangen alleen voor bewoners.
  3. Onder ‘autoluw’ wordt verstaan: beheersing verkeersstromen en meer aandacht voor fietsers/wandelaars.
  4. Pakjesdepot op een centrale plaats om bestelbusjes in de straten te verminderen.
  5. Limiet aan lengte voor vrachtauto’s, handhaven en toegang voor laden en lossen op bepaalde uren.

Om alles nog even na te lezen, publiceren wij hieronder alle presentaties en de evaluatie van de reacties op de stellingen.

Wij, als het Bewonersplatform, doen er alles aan om het in het mobiliteitsplan door te laten voeren.

Presentatie verkeersonderzoek

Presentatie overlegstructuur

Presentatie Mobiliteitsplan

Samenvatting stellingen

MOBILITEITSPLAN

De gemeente is, in samenwerking met de verschillende bewonersplatforms, bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan voor de Gemeente Gooise Meren en haar kernen. Hier voor kunt u tot 11 december een globale enquête invullen op de website van Gooise Meren.

Voor Naarden-Vesting zal de Gemeente Gooise Meren op verzoek van en in samenwerking met het Bewonersplatform en een ingehuurd bureau een enquête doen specifiek gericht op de beleving van de parkeerproblemen onder de bewoners van de Vesting.

Deze enquete ‘Parkeren in Naarden-Vesting’ wordt hoogstwaarschijnlijk in januari 2020 onder de bewoners verspreid.

We houden u op de hoogte!