Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende Vestingbewoners:

 • Boenk van Marle, voorzitter
 • Esther Menken, secretaris
 • Guide Bartelet, penningmeester
 • Fleur Lempers, bestuurslid
 • Wouter Hoek, bestuurslid
 • Paul Boerma, bestuurslid

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 11 oktober 2021 van 18.30 tot 19.30 uur (vooraf aan de bewonersbijeenkomst).

Meld u hier aan voor de ALV. 

Bekijk de Agenda, alsook het financieel jaarverslag 2020, begroting 2021 en het rooster van aftreden van bestuursleden.

Agenda van de Algemene Leden Vergadering

1. Opening

2. Akkoord leden dat ALV na mei 2021, dus heden gehouden wordt

3. Notulen ALV 14 september 2020

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Overzicht activiteiten 2020

6. Financieel jaarverslag 2020

7. Rapport Kascommissie

8. Goedkeuring financiële jaarstukken 2020

9. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2020

10. Besluit dat er in 2021 geen contributie geheven zal worden

11. Rooster van aftreden en herbenoeming bestuursleden:

a) herbenoeming Esther Menken (secretaris)

b) herbenoeming Boenk van Marle (voorzitter)

12. Geplande activiteiten in 2021

13. Begroting 2021 

14. Rondvraag

15. Sluiting.

 

Klik op deze link om de Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 14 september 2020 te lezen.


Werkgroep Verkeer & Parkeren

VERKEER

 • Henk Makaske (vz)
 • Juliette de Swarte
 • Marijke Fischer

PARKEREN

 • Wouter Hoek (vz)
 • Herman ten Kroode

Werkgroep Horeca, Terrassen & Toerisme

 • Paul Boerma (vz)
 • Daan Westenburg
 • Rudolph Mengelberg
 • Trude Schermer
 • Fiona de Vilder

Werkgroep Duurzaam Wonen 

 • Clara Thomas (vz)
 • Clementine Niermans
 • Jort Meijer
 • Thomas Hofhuis
 • Karin van Schuppen

Is er een werkgroep die naar uw mening dient opgericht te worden? Laat het ons weten. Wij zijn daarvoor altijd op zoek naar enthousiaste werkgroepleden.