Overlast in de Vesting – Reactie van gemeente

Brief van Niels Galama (Openbare Orde & Veiligheid Gooise Meren)

Geachte heer/mevrouw van Marle, 

Hartelijk bedankt voor uw brief die u aan het college heeft gericht. Een officiële beantwoording van de burgemeester, namens het college, neemt meer tijd in beslag. Met het oog op het aankomende pinksterweekend zal ik ingaan op uw brief. De gemeente heeft namelijk maatregelen getroffen die aansluiten op hetgeen dat u voorstelt in de brief.

Als gemeente zien wij dat de coronacrisis en het mooie weer druk legt op plekken die fijn zijn voor jongeren om tot laat te verblijven. Dit geldt voor de gehele gemeente. In sommige gevallen betekent dit ook een toename in overlast voor de omwonenden. Naarden-Vesting is een gebied die bij ons in beeld is als locatie waar de overlast is toegenomen door de coronacrisis. Deze overlast bestaat uit geluidsoverlast (door harde muziek en schreeuwen) en het achterlaten van afval. De geluidsoverlast doet zich met name voor in de aanloopstraten van de Vestingwallen, zoals het Ruysdaelplein. Wij hebben daarom liever dat jongeren om de Wallen zelf verblijven, dan in de aanliggende straten. De overlast van afval doet zich met name voor op de Vestingwallen zelf. 

De gemeente in samenwerking met partnerorganisaties de volgende maatregelen genomen:

 1. Wij hebben onze opdrachtnemer de opdracht gegeven om meer rondes op de Vestingwallen te lopen om zwerfafval op te ruimen. Wij zullen het effect monitoren.
 2. De Vestingwallen zijn een aandachtspunt en prioriteit in de surveillance van de politie en de Boa’s. Dit betekent dat de politie en Boa’s de komende tijd verhoogd aanwezig zullen zijn rond de Vestingwallen. 
 3. De gemeente heeft, zoals u in de brief noemt, een beveiligingsbedrijf ingehuurd om jongeren aan te spreken op overlast. Deze beveiligers zijn er met name om geluidsoverlast te bestrijden. Zij worden op de warmere avonden in het weekend ingezet. Zij zijn een groot deel van de avond en nacht aanwezig en worden alleen ingezet voor de Vestingwallen.
 4. Jongerenwerkers van Versa Welzijn worden ingezet om overlast op de Vestingwallen te bestrijden.
 5. Bij de Vestingwallen wordt waar mogelijk en redelijk beboet en niet gewaarschuwd. Dit geldt voor de avond en nacht. Overdag zorgen veel gedragingen voor minder overlast en kan er toleranter met jongeren omgegaan. Uiteraard worden vernielingen, samenscholingen (in het kader van coronamaatregelen) en het dumpen van afval ook overdag niet getolereerd.
 6. Ouders van overlastplegers kunnen een brief ontvangen van de politie. Dit is afhankelijk van de context waarin de overlast zich voordoet en de situatie van de desbetreffende persoon. 
 7. Voor overlast op het eiland geldt dat wij inmiddels de beschikking hebben over een boot, waarmee wij op willekeurige momenten het eiland op kunnen gaan. Deze momenten moeten van tevoren gepland worden. 

De Vesting is een prachtige omgeving en in deze tijd is het meer dan logisch dat jongeren de vestingwallen opzoeken om te “chillen”. Jongeren mogen ook in de openbare ruimte zijn, maar dit mag geen overmatige overlast veroorzaken. Een overlastvrije omgeving is daardoor niet altijd haalbaar. Echter, met het pakket aan maatregelen doen wij onze uiterste best om zoveel mogelijk leefbaarheid aan de bewoners van de Vesting te bieden. Met deze maatregelen in combinatie met het heropstarten van delen van de maatschappij verwachten wij dat de overlast zal afnemen.

Verder geeft u aan dat u graag meedenkt over ‘huisregels’ op de vestingwallen. De gemeente heeft bij Stichting Monumentenbezit (SMB) de suggestie gedaan om een bord met huisregels op te stellen. In andere gemeenten en parken in Nederland hebben huisregels een communicatieve functie om personen op hun sociale verantwoordelijkheid aan te spreken. De meeste zaken die op dergelijke borden vermeld staan, zijn al verboden middels de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is ons nog niet bekend of en wat SMB met deze suggestie zal doen.

U vraagt om een verbod op boten met verbrandingsmotor in de Vestinggrachten. Deze suggestie heb ik vandaag voor het eerst gelezen.  Wij zullen intern deze maatregel nader onderzoeken. Dit betekent niet dat deze maatregel ook genomen wordt. 

Tot slot wil ik aangeven dat ik dit weekend vrijdag- en/of zaterdagavond zelf in de Vesting aanwezig zal zijn om de situatie met mijn eigen ogen te zien. Mijn precieze aanwezigheid zal afhankelijk zijn van andere verplichtingen voor werk. Ik zal een paarse keycord met een legitimatiebewijs van Gooise Meren om mijn nek dragen, waaraan u mij kunt herkennen. Mijn aanwezigheid zal gefocust zijn op het Ruysdaelplein en de Oude Haven. Uiteraard ga ik graag in gesprek. U kunt mijn onderstaande telefoonnummer ook delen met de bestuursleden en in aanloop naar vrijdag- en zaterdagavond contact met mij opnemen. Bij overlast vraag ik u om direct 0900-8844 te bellen en overlast niet bij mij te melden. Dit is namelijk de snelste manier om ervoor te zorgen dat politie en Boa’s op de overlast reageren.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Niels Galama
Openbare Orde & Veiligheid

Eén gedachte over “Overlast in de Vesting – Reactie van gemeente”

 1. Het is om te huilen zo erg. Ik vond met Hemelvaart twee binnen van ‘n pizzeria, samen goed voor ruim € 80,-. “Bek houwe” werd mij toegeschreeuwd door één van dat tuig/schorem toen hen aansprak op hun troep. Ik was (ben) het zat en belde de politie. Heeft weinig zin. Twee boa’s kwamen maar deden niks. Nou ja, bijna niks. Mij de les lezen over hoe ik de jongere zou moeten aanspreken en het Coronavirus als oorzaak benoemen van de overlast. Wat een onzin. Of het moet zo zijn dat het virus niet alleen een aanslag pleegt op de luchtwegen maar ook op het brein. Aan de boa’s heb je niets. Ze bleven staan op de wallen. “We moeten ze op heterdaad kunnen betrappen.” Mijn tip was om later op de avond/nacht de wal op te gaan en wachten tot de jongelui zouden vertrekken en te kunnen constateren dat zij de rotzooi niet meenemen. Dat gingen de boa’s niet doen werd mij verzekerd. De boa’s die ik sprak waren minstens zo erg als die jongeren zelf. “Waar moeten zij het dan laten?” Vroeg één van de twee boa’s aan mij, doelend op de rotzooi van de jongelui. Met andere woorden vond hij het volkomen normaal dat de luitjes de troep achter laten. Ze vonden ook dat er afvalbakken op de wallen moesten komen en noemde de wallen een recreatiegebied. Dat is ook voor het eerst in 50 jaar dat ik hoor dat de vestingwallen een recreatie gebied is en afvalbakken zijn niet nodig. Er staat een glascontainer op Dortsmanplein en het schorem kan de pizzadozen gewoon in de papiercontainer gooien. Wat heb je aan boa’s die precies zo denken als dat tuig jeugd? “Het wordt opgeruimd.” Zei één van de twee ook nog. “Ja, door de bewoners,” zei ik. “En als de bewoners het op kunnen ruimen, kunnen die jongelui het toch ook? Het spijt me maar ik zo mijn twijfels over het verstand van de boa’s. Ze zeiden borden nodig te hebben met spelregels voor hoe men zich moet gedragen op de wallen. Ook zo’n onzin. Ze konden die jongelui al pakken op het feit dat zij geen 1,5 m afstand van elkaar hielden. Vraag hun legitimatie om te zien of zij überhaupt wel alcohol mogen drinken. Ze deden gewoon niks die boa’s. Ze rijden wel eens ‘n rondje over het parkeer terrein op Nieuw Molen, ‘s ochtends als enkel mensen zijn die in of uit hun auto stappen of de hond uitlaten. Afvalbakken hebben weinig zin. Ik de heb de gemeente gevraagd of op Nieuw Molen kleppen op de zes afvalbakken die er staan konden komen opdat de kauwtjes de rommel (als het er al afval ingegooid wordt) niet uit de bakken kunnen halen. Even goed loop ik ‘s ochtend de troep op te rapen om het in de afvalbakken te doen. Borden met spelregels want zonder menen de boa’s niet te kunnen handhaven. Waanzin. Troep achterlaten is gewoon verboden.
  Op straat, in het bos overal dus ook op de wallen. Ik was nu niet allen boos op de jeugd maar inmiddels ook op die labbekakken van boa’s. Ze hebben geen feelings met de wallen, ze geven er net zo min om als dat onopgevoede zooitje. Ik liep de wal op om zelf dan maar weer nogmaals dat tuig aan te spreken maar voor ik daar was had ik mijn handen al vol met troep. Uit woede gooide ik dat de boa’s voor de voeten en wat denk je? Of ik mij even wilde legitimeren want één van de twee wilde mijn naam noteren want wat ik deed was niet respectvol naar hen toe. Hoe vind je die. Zowel de jeugd als de boa’s hebben geen respect voor het monument dat Naarden Vesting is en ook niet voor mij als één van de vele burgers die wel kunnen janken als je ziet hoe er omgegaan wordt met die mooie omgeving. Ik heb de rommel van kut jeugd opgeruimd. Ik naar huis om mijn legitimatiebewijs op te halen sta ik te wachten tot één van de twee in actie kwam om mijn naam te noteren. Het duurde mij te lang. Vandaag zag ik twee vrouwen met een groepje kinderen die aan het schoonmaken waren langs de Kaptein Meijerweg. Reden boa’s langs en vroeg of zij een groot ding dat ik net gevonden had mee wilde nemen. BoAli vond dat ik het maar op de wallen moest leggen. Werd wel opgehaald. Daar had ik net vandaan gehaald. Bleek overigens een paalasbak. Ik denk van de Mess. Misschien is het een idee dat er geen pizza’s en andere zaken meer op de wallen afgeleverd mogen worden. Spelregels voor wallen, laat me niet lachen. Gedraag je normaal en ruim je puinhoop op. “We” hebben nooit regels nodig gehad. Die ouders hadden die kinderen normaal op moeten voeden. En de boa’s moeten ook eens ‘n keer normaal doen. Inmiddels heb ik geen respect meer voor hun. Stelletje slappe zakken.
  Ik weet het, ik maak hier geen vrienden.

Reacties zijn gesloten.