Evenementenpas?

Hoe zit het ook al weer met de evenementenpas achter de voorruit in de auto? Deze is afgegeven in 2021, maar er waren door Corona weinig tot geen evenementen waardoor de pas destijds niet is gebruikt. In 2022 waren er slechts 3 evenementen. De uitvoering werd niet conform het oorspronkelijke plan gerealiseerd.

In september en december 2023 hebben evaluatie-overleggen met de gemeente plaatsgevonden, waarbij alle stakeholders (Ondernemersvereniging Naarden Vesting, de Bewonersplatforms Naarden Vesting en KTV en de stichting Open Monumentendag Naarden) er op de gemeente hebben aangedrongen om de proef met 2 jaar te verlengen. Dit oa ook om ervaring op te doen voor het project Naarden Vesting Autoluw en het nu goed en volgens plan uit te voeren.

Wethouder Marc Marshall heeft dit in beraad genomen en komt er begin februari 2024 op terug.