Inwonerinitiatief parkeergarage, teken de petitie!

Al jaren ervaren de bewoners van Naarden Vesting een overmatige parkeerdrukte, met name in de avonduren en tijdens evenementen.

Gemeente Gooise Meren heeft in 2021 een beleidsvisie in de Raad aangenomen om de kernen, waaronder Naarden Vesting, autoluw te maken.

Wij (de bestuursleden van het bewonersplatform) denken echter dat het probleem alleen structureel op te lossen is door parkeercapaciteit toe te voegen aan de rand van woonkern. Dat is echter in de Vesting met zijn monumentale wallen niet evident, maar wel mogelijk met 1 of 2 parkeergarages onder het water zoals dat op andere plaatsen in Nederland reeds gerealiseerd is.

Daarom willen wij voorstellen dat de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren betreffende de realisatie van 1 of 2 parkeergarages onder het water.

Het initiatief zal als volgt luiden:

Ondergetekenden verzoeken de Gemeente Gooise Meren een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 1 of 2 parkeergarages onder het water bij de Utrechtse en/of Amsterdamsche poort. Het onderzoek dient tenminste de volgende onderwerpen te betreffen:

  • Technische en bouwkundige haalbaarheid
  • Financieringsmogelijkheden met onderzoek naar landelijke en Europese subsidies, ook in verband met de werelderfgoed status van de Vesting
  • Exploitatiemodel

Met de Wet Inwonerinitiatief is dit haalbaarheidsonderzoek te realiseren: burgers kunnen een voorstel indienen om iets te bewerkstelligen in hun gemeente. Met 50 handtekeningen wordt dit voorstel behandeld in de raad.
Lees hier meer over het inwonerinitiatief.

Om minimaal 50 handtekeningen te verzamelen om dit voorstel te kunnen indienen, nodigen we u uit om de petitie te tekenen. Aangezien gemeente Gooise Meren échte handtekeningen nodig heeft, vragen we u het formulier te printen en op de ouderwetse manier te ondertekenen.

GA NAAR HET PETITIE FORMULIER

Stop het in de brievenbus bij een van de volgende adressen:
Gansoordstraat 41, Turfpoortstraat 53, Nieuwe Haven 11 of Kloosterstraat 46

Wij zullen u op de hoogte houden. Dank voor uw medewerking.

Bewonersplatform Naarden Vesting,
werkgroep Verkeer & Parkeren
Boenk van Marle, Tom Wijdeveld, Wouter Hoek, Henk Makaske

Straatlantaarns in Naarden Vesting

Als je ’s avonds door de donkere vestingstraatjes wandelt, valt het je vast wel op; een groot aantal lantaarns functioneert niet.

Na diverse meldingen van bewoners bij Gemeente Gooise Meren is er een antwoord gekomen: de openbare verlichting wordt pas in zijn geheel gerepareerd als er een goede inventarisatie is gehouden en een permanente oplossing is.

Het verouderde areaal in Naarden-Vesting is een mengelmoes van armaturen en lichtmasten en daar is niet zomaar een oplossing voor.

In de tussentijd wil er nog wel eens een lampje vervangen worden maar wat betreft de defecte lantaarns zullen we nog even geduld moeten hebben.

De verantwoordelijke binnen Gemeente Gooise Meren houdt ons zeer attent op de hoogte.

Bekijk hier de brief met uitleg van de Gemeente aan het bewonersplatform Naarden Vesting.

Troeptrimmen 7 april

Iedere eerste zondag van de maand kunt u weer meedoen: wandelen rondom de vestingwallen, met een vuilniszak in de hand, speurend naar afval, lege flesjes, peuken, verdwaalde papiertjes, etc.

We verzamelen om 10.00 uur bij de Utrechtse Poort. Daar krijgt u een zak en een grijpertje.

Steeds meer vestingbewoners ontdekken de kick van de combinatie van wandelen en opruimen. Weg met die troep!

Dus zet in uw agenda: 7 april is eerstvolgende zondag dat we weer gaan troeptrimmen.

De evenementenpas ter ziele

U heeft wellicht de brief al in de bus gekregen: de pilot van de evenementenpas wordt niet verlengd.

In 2021 is er onder leiding van wethouder Schimmel een proef van 2 jaar gestart met de evenementenpas. Door Corona zijn er in die periode maar 3 evenementen geweest en tijdens die evenementen was de uitvoering van het gedetailleerde plan zoals indertijd opgesteld niet zoals voorzien, waardoor het gewenst effect niet bereikt werd.

In september ’23. is de proef door de gezamenlijke stakeholders (Grote Kerk, Ondernemersvereniging, Stichting Open Monumentendag, Bewonersplatforms Naarden Vesting en KTV) met de Gemeente geëvalueerd.

Door de gezamenlijke stakeholders is toen gevraagd om de proef met 2 jaar te verlengen en het ditmaal goed volgens het opgestelde scenario uit te voeren en zo ook ervaring op te doen voor het project Naarden Vesting Autoluw. In de bijeenkomst bleek al dat alhoewel de Gemeente erkent dat de uitvoering niet goed geweest is, men toch niet verder wilde gaan met de evenementenpas en slechts beperkte maatregelen wilde treffen bij evenementen.

De bovengenoemde Stakeholders hebben toen een brief (Evenementenpas terugkoppeling gesprek 21 dec) gemaakt met het verzoek de proef wel te verlengen en een gesprek gehad Wethouder Marshall.

Helaas kwam er eind februari jl. een teleurstellend antwoord van de Gemeente, waarin de positie van de Gemeente onveranderd is en uitgelegd wordt welke maatregelen getroffen worden en waarom. Zie hier de mail.

Wij gaan bij de volgende evenementen observeren of er problemen met doorgaand verkeer en parkeren zijn en input van bewoners is van harte welkom.

U kunt het contactformulier gebruiken om uw zorgen, uw mening of andere informatie te delen.

Naarden Vesting Autoluw enquete

Op 5 februari presenteerde de Gemeente een eerste aanzet naar de plannen om Naarden Vesting Autoluw te maken.

Ook was er de mogelijkheid voor aanwezigen om middels stickers de redenen aan te geven waarom zij voor of tegen deze plannen zijn.

De gemeente gaf ook aan dat er een enquete zou komen om iedereen de gelegenheid te geven zijn/haar mening kenbaar te maken. Deze enquete is inmiddels on-line gebracht via de nieuwsbrief van de Gemeente en huis aan huis flyers.

Mocht je de enquete nog niet ingevuld hebben doe dat dan vooral! Ieders mening telt. Het kan nog tot 12 maart.

Naar enquete

Evenementenpas?

Hoe zit het ook al weer met de evenementenpas achter de voorruit in de auto? Deze is afgegeven in 2021, maar er waren door Corona weinig tot geen evenementen waardoor de pas destijds niet is gebruikt. In 2022 waren er slechts 3 evenementen. De uitvoering werd niet conform het oorspronkelijke plan gerealiseerd.

In september en december 2023 hebben evaluatie-overleggen met de gemeente plaatsgevonden, waarbij alle stakeholders (Ondernemersvereniging Naarden Vesting, de Bewonersplatforms Naarden Vesting en KTV en de stichting Open Monumentendag Naarden) er op de gemeente hebben aangedrongen om de proef met 2 jaar te verlengen. Dit oa ook om ervaring op te doen voor het project Naarden Vesting Autoluw en het nu goed en volgens plan uit te voeren.

Wethouder Marc Marshall heeft dit in beraad genomen en komt er begin februari 2024 op terug.

Kerstverlichting in Naarden-Vesting

Ons stadje ziet er weer sfeervol uit met de verlichting, kerstbomen en de mooi versierde etalages en horecagelegenheden. Ook dit jaar vragen de ondernemers de bewoners een kleine financiële bijdrage om de feestverlichting te kunnen laten branden.

Dit kan door een envelopje in de daarvoor bestemde bus in Ruijsdeal op ’t Hoekje te doen (vergeet niet uw emailadres daar op te vermelden).

Of direct een bedrag over te maken op de bankrekening van de Ondernemersvereniging Naarden:
NL 07 RABO 0159 9233 44 t.n.v. OVNV Naarden (vermeld ook hier uw emailadres zonder @)

Uit de emailadressen worden winnaars getrokken! De prijzen:

High Tea voor 2 personen bij Cato&Co
Verrassingen van woonwinkel De Oude Tol
Een waardebon van €25,- van Boutique Jacq
Bierpakketten van Vestingbrouwerij Comenius
Een waardebon van €25,- van Natuurlijk! Goed Product – Goed Verhaal

Namens de Ondernemersvereniging hartelijk dank!

Wat doe jij in de kerstvakantie?

Komen er veel jongeren bij jou over de vloer en weten zij niet zo goed wat ze allemaal kunnen doen in de kerstvakantie? 

Nou, er is genoeg te beleven!

Gemeente Gooise Meren heeft in samenwerking met Gooise Meren Beweegt, Versa Welzijn én STAD Gooi 35 activiteiten in een programma gezet. Daar kunnen jongeren vinden waar ze moeten zijn als ze zich vervelen, opzoek zijn naar een sportieve of culturele activiteit of gewoon lekker willen chillen met hun vrienden. En het leuke is: alles is gratis!

Kijk hier voor het uitgebreide programma.

Dit initiatief is gestart om de jeugd te laten zien wat er allemaal kan. Zo hoeven zij zicht niet te vervelen en kunnen ze naar plekken die erg speciaal voor hen zijn ingericht om te chillen, cultuur te beoefenen of te sporten.  

Laten we samen ervoor zorgen jongeren een hele leuke kerstvakantie tegemoet gaan.