Sluiting kleine AH in de Marktstraat

Onder leiding van wethouder Nico Schimmel hebben bestuursleden van het Bewonersplatform Naarden Vesting en de Ondernemersvereniging Naarden Vesting een gesprek gehad met de vertegenwoordigers van de directie van Albert Heijn. 

Uit het gesprek blijkt dat de beslissing om de kleine Albert Heijn vestiging in de Marktstraat te sluiten onomkeerbaar is. Wij betreuren dat zeer.

Samen met de Ondernemersvereniging willen wij kijken of er een andere partij geïnteresseerd is om een kleine kruidenierswinkel in de Marktstraat te exploiteren.

Daarvoor zouden wij van de bewoners willen weten hoe vaak zij boodschappen doen bij de kleine Albert Heijn in de Marktstraat en hoe belangrijk het gevonden wordt dat er een kleine supermarkt in de Marktstraat is.

Vul hieronder het formuliertje in, vink bij elke stelling één vakje aan. Wij zullen zoveel mogelijk input verzamelen en houden u op de hoogte. Stuurt u dit formulier vooral door naar andere vestingbewoners.

  1. Ik doe
  iedere week
  iedere maand
  zelden
  nooit
  boodschappen bij de kleine Albert Heijn in de Marktstraat.

  2. Ik zal de kleine Albert Heijn
  erg
  een beetje
  niet
  missen in de Vesting.

  3. Als de kleine Albert Heijn verdwijnt, zou ik
  wel
  niet
  misschien
  een kruidenierswinkel in de Vesting willen.

  Straat en huisnummer

  Voornaam

  Achternaam

  heermevrouw

  E-mail

  We houden u op de hoogte!

  De Grote Energie Avond 23 november

  Op donderdag 23 november organiseert Wattnu De Grote Energieavond in de Bibliotheek in Bussum, van 19.00 uur tot 22.00 uur.
  Een inspirerende en informatieve avond over alles wat te maken heeft met energie besparen, opwekken, isoleren en verduurzamen!

  Tijdens De Grote Energieavond doe je in korte presentaties kennis op over onderwerpen als: je woning isoleren, natuurlijke isolatiematerialen en warmtepompen. 

  Aan verschillende tafels kun je in gesprek met energiecoaches en specialisten die jouw vragen beantwoorden. Er is ook een tafel van het Bewonersplatform Naarden Vesting, bezet door Clementine Niermans, Wil de Vries-Kempes, Clara Thomas en een Energiecoach van Wattnu.            

  Naast informatie en inspiratie loop je misschien ook wel naar buiten met gratis energiebesparend materiaal dat je kunt winnen bij het Energierad. 
  Of met een sinterklaasgedicht en surprise-ideeën voor een energieverspillende huisgenoot!

  Meld je hier aan voor dit leuke evenement, de toegang is gratis, inclusief een lekker drankje.

  Wat vindt u van de samenwerking met de gemeente?

  Gooise Meren wil inwoners zo goed mogelijk betrekken bij plannen. Dit doen we aan de hand van de participatievisie uit 2016. Die is na 7 jaar aan vernieuwing toe. We onderzoeken nu welke manieren van participeren passen bij deze tijd. Dat kan alleen in een uitgebreid participatieproces. Daarom willen we jullie vragen om de enquête in te vullen via deze link: Vul de vragenlijst in over samenwerken met de gemeente – Gooise Meren.

  Wat vindt u van het onderhoud van de buitenruimte? 

  Gemeente Gooise Meren is benieuwd naar uw mening over het onderhoud van de buitenruimte. De ‘buitenruimte’ zijn alle publieke buitengebieden. Denk bijvoorbeeld aan plantsoenen, speeltuinen, straten, parkeerplaatsen en afvalbakken. Het is de taak van de gemeente om deze gebieden schoon, heel en veilig te houden. In 2021 heeft de Gemeenteraad van Gooise Meren een besluit genomen over het onderhoud van de buitenruimte. Hierdoor is het onderhoud veranderd. Vul de vragenlijst in voor 31 oktober! Ga naar de website www.gooisemeren.nl/vragenlijstonderhoud.

  De resultaten van deze vragenlijst nemen we mee in onze besluitvorming over het onderhoud van de buitenruimte voor de komende paar jaar. We horen daarom graag uw mening.

  Wilt u meer weten over de verandering van het onderhoud? Wethouder Mark Marshall vertelt u meer hierover in het filmpje op deze website: www.gooisemeren.nl/oppadmetgooisemeren

  Bewegwijzering voetgangers: ontwerp gereed

  In het kader van het project van Gooise Meren Goed en Veilig op weg (onderdeel van de mobiliteitsvisie), zijn de plannen voor de voetgangers en fietsers vergevorderd. Het ontwerp van de bewegwijzering voor voetgangers, waar inwoners van Gooise Meren over mee konden denken, is klaar. Implementatie gaat van start in het eerste kwartaal van 2024. 

  Bekijk hier de ontwerpplannen.

  Duurzame Huizen Route Naarden Vesting

  Naarden Vesting doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op 28 oktober en 4 november 2023.

  Wil je aan de slag met het energiezuiniger maken van je woning (erfgoed/monument)? Bezoek dan een woning in de vesting.

  Bewoners laten zien hoe zij bezig zijn hun huis te verduurzamen. Een Energiecoach van Wattnu is aanwezig om adviezen en tips te geven. De volgende woningen in de vesting zijn opengesteld (u moet uw bezoek nog wel nog even aanmelden vooraf, zie onderaan):

  • Gansoordstraat 24a: rijksmonument 1740, glas- en dakisolatie
  • Gansoordstraat 41: hoekwoning 1998, warmtepomp en zonnepanelen
  • Gansoordstraat 17: hoekwoning 1880, monumentenglas HR++, flexibel afsluiten open trap
  • Jan Massenstraat 7: middenhuis 1850, isolatieglas HR+++
  • Marktstraat 32: huis + winkel 1600, zonnepanelen, dak- en wandisolatie binnen, vloerisolatie
  • Bussummerstraat 7: middenhuis 1830 vegetatiedak, dakisolatie, regenwaterafkoppeling
  • Bussummerstraat 27: 1960, zonnepanelen, dak- en wandisolatie, warmtepomp

  Schrijf je kosteloos in voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl

  Werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Monument 

  Clementine Niermans
  Wil de Vries – Kempes
  Clara Thomas

  Naarden Vesting autoluw

  De gemeente heeft een projectmanager benoemd voor het project mobiliteit met als startproject “Naarden Vesting Autoluw”. De gemeente wil hier nu écht voortgang mee maken en hoopt binnenkort het participatieplan te presenteren.

  Om in dit proces de bewoners breed vertegenwoordigd te laten zijn hebben wij een “meedenkgroep” gevormd waaraan een vijftiental bewoners uit de verschillende buurten bereid zijn gevonden om een klankbord te vormen namens de bewoners van de Vesting. Uiteraard organiseren wij ook weer een bewonersavond zodra er iets concreets te melden valt.
   

  Natuurlijk kunt u zich nog steeds aanmelden om mee te denken!

   heermevrouw

   Vuurwerkvrije zones

   In Nederland is het toegestaan om vuurwerk af te steken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Gemeenten hebben de mogelijk om vuurwerkvrije zones (VVZ) aan te wijzen in het belang van het voorkomen van gevaar, schade, of overlast. Op 10 oktober jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de vier locaties in de gemeente waar dieren in het openbaar leven aan te wijzen als VVZ. Dit betreft de volgende locaties:

   • Het hertenkamp Naarden, langs de Alexanderlaan te Naarden;

   • De kinderboerderij de Pluimgraaf, langs de Korte bedekte weg te Naarden;

   • De kinderboerderij ‘T Mouwtje, langs de Huizerweg te Bussum;

   • Het hertenkamp Bussum langs de Plantsoenweg te Bussum.

   Bewoners die in de VVZ wonen worden z.s.m. geïnformeerd met een brief. Op 18 december worden door de buitendienst borden bij de ingangen van de VVZ geplaatst.

   Er is niet gekozen om een algeheel vuurwerkverbod in te stellen, iets wat je in sommige gemeenten (zoals Amsterdam) wel ziet. Op dit moment is het alleen mogelijk om een afsteekverbod in te stellen. Een verkoopverbod is niet mogelijk. Dit creëert lastige situaties voor zowel de burger als voor politie en boa’s. De politie acht een vuurwerkverbod ook niet handhaafbaar. Op basis van de adviezen en de ervaringen van de gemeente Amsterdam is er tijdens de aankomende jaarwisseling dan ook geen algeheel vuurwerkverbod in Gooise Meren. Het college van B&W onderkent dat er door vuurwerk maatschappelijke schade ontstaat en vuurwerk impact heeft op dierenwelzijn, gezondheid, milieu en dergelijke. Het college van B&W is dan ook in principe voorstander van het afschaffen van vuurwerk. 

   Vrijwillige vuurwerkvrije straten

   Net als vorig jaar biedt de gemeente de bewoners weer de mogelijkheid om samen met de buren de straat vuurwerkvrij te verklaren. Dit is geen officieel verbod en de boa’s gaan ook niet handhaven. Wel levert de gemeente posters die aangeven dat de buurt het liefst geen vuurwerk in de straat heeft. Meer informatie over de voorwaarden en het aanmelden is te vinden op de website: 

   Vuurwerkvrije straat – Gooise Meren

   Melden van vuurwerkoverlast

   Uit de evaluatie van vorig jaar is gebleken dat het onduidelijk was voor burgers waar zij terecht konden met meldingen van vuurwerkoverlast. Daarnaast was onduidelijk wat de gemeente kon betekenen. Om dit iets te verduidelijken is er een apart meldformulier aangemaakt. Na het maken van een melding ontvangt de melder een ontvangstbevestiging waarin staat dat de gemeente de meldingen opslaat om zo inzicht te krijgen in plekken waar met name sprake is van vuurwerkoverlast. De gemeente neemt verder geen contact op met melder na het doen van een melding. Mocht politie nodig zijn dan, dan is het altijd nog mogelijk om de politie te bellen via 0900 8844. Is er sprake van vandalisme of gevaarlijke situatie, dan is het advies om te bellen met 112.

   Tot slot

   Voor meer informatie verwijze we u naar de bijgevoegde raadsmededeling, of neem een kijkje op de website van de gemeente.