Het Huis voor Iedereen

Sinds februari 2022 is er een netwerk van vrijwilligers actief in Gooise Meren dat bestaat uit inwoners die samen vluchtelingen en statushouders willen welkom heten als nieuwe buren. De ontmoeting, elkaar beter leren kennen en samen leven staat centraal. De naam van dit Netwerk is ‘Huis voor Iedereen’.  Inmiddels is het Netwerk concreet aan het werk. Niet alleen voor en door  vluchtelingen uit Oekraïne maar ook voor en door statushouders die in onze gemeente een nieuwe toekomst opbouwen.

Samen activiteiten organiseren

De koepelkerk op de Brinklaan te Bussum heeft een ruimte (de Sloep) ter beschikking gesteld. Hier organiseert het Netwerk iedere vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur een ontmoetingsochtend. Het is onze “broedplaats” voor het organiseren van activiteiten waar de ontmoeting centraal staat en die wij samen met inwoners, de oude en de nieuwe, organiseren.

Zoals op 13 februari in de Vesting voor de nieuwe bewoners van Fine en de directe buren. Onze vrijwilliger en bewoner van de Vesting, Ingrid Op den Velde, is hier een van de initiatiefnemers.  Op 23 maart a.s organiseren wij, als netwerk, een grote ontmoetingsavond waarin we, een jaar nadat de oorlog in Oekraïne losbarstte, met de vluchtelingen uit Oekraïne maar ook statushouders die hier afgelopen jaar zijn komen wonen in gesprek gaan onder het thema: “hoe gaat het nu met jou?” Het zal een informele warme bijeenkomst zijn waar ook ruimte is voor muziek en samen eten en drinken. Tegelijkertijd horen we wat mensen werkelijk nodig hebben om hier te kunnen leven en wat zij zelf te bieden hebben. Zo verbinden we ons met elkaar en wordt samenleven makkelijker en vanzelfsprekend. 

Doen wat nodig is

Wij werken uitdrukkelijk samen met de mensen zelf. Want veel van deze mensen willen graag zelf bijdragen. Zij hebben niet alleen vragen om hulp, zij willen en kunnen ook zelf helpen. Er is samenwerking opgezocht met de gemeente, Versa Welzijn, Vluchtelingenwerk Gooise Meren, Bibliotheek, kerkelijke organisaties, liefdadigheidsorganisaties, scholen en andere vrijwilligersinitiatieven die zich met vluchtelingen en statushouders bezighouden. Zo kan het Netwerk snel en flexibel inspelen op wat moet gebeuren en wordt voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan. Door onze contacten met de mensen zelf kunnen wij aan de gemeente en instanties goed en snel signalen doorgeven over wat wel en niet goed gaat in de organisatie, communicatie etc. 

Iedereen doet wat

Alle leden van het Netwerk beschikken weer over een eigen netwerk dat kan worden geactiveerd. Iedereen levert een bijdrage die bij hem of haar past. De een denkt mee, de ander is meer een doener. De een heeft veel tijd, de ander minder. Samen komen we zo een heel eind en kunnen we (indien nodig) aansluiten bij alles wat er door andere initiatieven en door gemeente/welzijnswerk en vluchtelingenwerk wordt gedaan. Op dit moment worden er regelmatig spullen ingezameld die mensen nodig hebben om hun nieuwe huis in te richten of om mee te kunnen doen in de samenleving, denk aan fietsen en laptops. Er wordt vervoer geregeld voor spullen en mensen. Zo halen de vrijwilligers spullen op of worden kinderen van school gehaald zodat ouders kunnen werken. Er wordt gericht kleding ingezameld voor vluchtelingen in de kampen in Griekenland en in de noodopvang locaties in Nederland voor vluchtelingen die vast zijn gelopen in Ter Apel. Deze kleding wordt tevens verspreid onder inwoners in Gooise Meren die het nodig hebben. Een lid van ons Netwerk is een Weggeef-kast gestart in Bussum Zuid. Er is een groep 55+ vrouwen actief als oppasoma’s. Zij passen, onder de naam, Granny’s from Heaven, op kinderen van moeders uit Oekraïne in die in Naarderheem verblijven. Zo  kunnen deze moeders taallessen volgen. Inmiddels past een deel van deze groep ook op kinderen die op de wachtlijst staan voor taalonderwijs op de taalschool De Globe. Dit oppassen, op de school zelf,  is gericht op het spelenderwijs kennis maken met de Nederlandse taal en de kinderen (en hun ouders) een gevoel van veiligheid en warmte te geven die ze ooit in eigen land van oma’s en tante’s kregen. Het gaat hier niet enkel om kinderen uit Oekraïne maar ook uit andere onveilige landen. Een aantal vrijwilligers geven op de opvanglocaties voor Oekraïners taallessen. Of helpen mensen met de weg vinden in de samenleving als buddy. Er zijn inmiddels mensen actief als soort vrijwillige arbeidscoach om mensen te helpen werk te vinden dat past bij hun opleiding en ervaring.  

Contact? 

Heeft u vragen? Krijgt u zin om  zich aan te sluiten? Iedereen is welkom in ons netwerk”.  Samen vormen we een thuis voor Iedereen in Gooise Meren. Komt u gerust vrijdags eens langs in de Sloep, Brinklaan 42 in Bussum om kennis met ons te maken. Of mail Siska de Rijke voor meer informatie: info@siskaderijke.nl

Energie Bespaar Café

Is uw energierekening ook zo hard gestegen? En wilt u meer weten over de mogelijkheden om energie te besparen in uw (monumentale) woning?

Sinds de energiecrisis zien huishoudens hun energierekening stijgen, ook in Naarden Vesting. Bewonersplatform Naarden Vesting en Wattnu organiseren daarom een bijeenkomst met tips en tricks om energie te besparen. Ook in monumenten of woningen met een beschermd stadsgezicht is er veel mogelijk!

Wanneer:                 dinsdag 31 januari om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur

Waar:                         Podium deMess, Adriaan Dortsmanplein 1-b te Naarden

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de avond delen we praktische energie besparingstips die vooral van toepassing zijn op woningen in de vesting. Denk aan isolatiemaatregelen die makkelijk zelf uit te voeren zijn en relatief weinig kosten. Zoals bijvoorbeeld radiatorfolie/radiatorventilatoren en het maken van een ‘tiny house’ in de woning.  Op deze avond lichten we toe wat deze maatregelen opleveren en geven we concrete tips voor materialen en werkwijze.

Tenslotte wordt er kort ingegaan op de toekomst van de energievoorziening in Naarden Vesting.

Na afloop van de presentatie is er ruimte voor vragen aan een van de energiecoaches van Wattnu. Zij kunnen ook alles vertellen wat de samenwerking met de gemeente inhoud en welke subsidies er mogelijk zijn.

Hoe helpt Wattnu jou bij energie besparen en het verduurzamen van je woning
 1. Onafhankelijke energiecoach; komt bij je thuis om de energiestaat van je huis te bekijken, een stappenplan te maken en info & tips te geven over subsidies & financieringsmogelijkheden. Indien nodig, kan er ook een warmtescan worden gemaakt om het warmteverlies van de woning op te sporen.
 2. Energiedisplay (in bruikleen); om inzicht te krijgen in gas- en elektriciteitsverbruik.
 3. Collectieve inkoopacties isolatie, glas, een groen dak en zonnepanelen.
 4. Advies voor zon-op-dak middels het 1000-daken project
 5. Ontwikkeling van zon-op-parkeerplaats middels het solar carport project
 6. Informatiebijeenkomsten per wijk.
 7. Project Energiebuddy/klussers om energiearmoede te bestrijden.
 8. Energielessen op basisscholen en voortgezet onderwijs.
 9. Gratis Nieuwsbrief vol energiebesparende nieuwtjes.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk en reserveer meteen een plek. De toegang is gratis, net als koffie en thee.

DeMess is rolstoeltoegankelijk. Wilt u bij aanmelding doorgeven als u met een rolstoel komt?

Heeft u op dit moment al vragen?

Mail dan naar het Bewonersplatform info@bewonersplatformnaardenvesting.nl of naar

Wattnu, Liselotte van der Burgt, Liselotte@wattnu.org

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Bewonersplatform Naarden Vesting, Wattnu en Podium deMess.

Meld u aan via onderstaand formulier.

  heermevrouw

  Kloostertuin

  Sinds enkele jaren onderhouden vestingbewoners de Kloostertuin in Naarden Vesting en dit is een groot succes. Zowel sociaal, visueel en qua biodiversiteit. Deze tuin is toegankelijk voor iedereen en bevindt zich achter het Comenius Museum. Naast de tuinvakken onder en naast de perenleien hebben bewoners sinds vorig jaar ook het onderhoud van de groenstroken langs de kantoorpanden en het Comenius Museum voor hun rekening genomen.

  Een leuke groep vrijwilligers verzorgt wekelijks de tuin en stoppen er veel tijd in om groenten, fruit en bloemen te kweken.


  Het Bewonersplatform heeft dit seizoen een steentje bijgedragen door champignonmest te doneren voor het verbeteren van de grond. 

  U kunt de Kloostertuin en de vrijwilligers volgen op https://www.instagram.com/de.kloostertuin/ 

  En natuurlijk kunt u altijd een kijkje nemen in de tuin! 

  Voortgang BOR gronden

  Het is de lange tijd stil geweest rond het project BOR gronden. Maar nu is de volgende stap gezet: het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Op 22 november vond de inloopbijeenkomst over de BOR gronden plaats. 

  Van 10 november tot en met 21 december 2022 liggen stukken ter inzage

  • Het ontwerp-bestemmingsplan. Het plan beschrijft wat er met de grond mag gebeuren; welke grond bestemd is voor woonruimte, openbaar groen, parkeerruimte of een andere bestemming. 
  • Het concept-beeldkwaliteitsplan. Het plan geeft voorwaarden en regels, en laat zien hoe de nieuwe huizen en de omgeving er ongeveer uit kunnen gaan zien. 

  Meer info vindt u op de website van Gooise Meren en op borgronden.nl.

  Het Bewonersplatform heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente.  

  Opvang vluchtelingen Naarden

  In het pand waar het restaurant Fine gevestigd was (Marktstraat 66), worden per 21 december as (mits de tijdelijke ontheffing van de horecabestemming wordt toegekend) Oekraïense vluchtelingen gevestigd. Er zullen maximaal 30 mensen komen te wonen in 7 appartementen die momenteel gerealiseerd worden. 

  Met de aanwezigheid van ongeveer 50 vestingbewoners zijn een paar zaken onverbloemd en duidelijk aan de kaak gesteld. Het neemt niet weg dat de Oekraïense gezinnen zullen komen. Mensen zoals jij en ik die hun huis en land noodgedwongen hebben moeten verlaten. Deze mensen verdienen, los van wat er speelt, een warm welkom. Wellicht onder het genot van een kop koffie en/of diner. Laten we er samen het beste van maken! 

  Er zijn een aantal spullen die deze mensen nog nodig hebben zoals: keukenspullen, schrijf- en kantoorartikelen, toiletartikelen, knutselspullen en andere benodigdheden. In de nieuwsbrief is vermeld dat deze spullen kunnen gebracht kunnen worden naar Piet Heinlaan 54 te Bussum, maar deze locatie is tot 9 januari gesloten. Een ander adres waar de spullen hebben we nog niet mogen ontvangen.

  —-

  Op 28 november jl heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in De Mess, waarbij de burgemeester helderheid kwam verschaffen aan de vestingbewoners over de voorgenomen vestiging van Oekraïense vluchtelingen in het pand aan Marktstraat 66.

  Lees het verslag van deze bewogen avond:

  De brief die op 20 december werd verspreid onder omwonenden:

  Lees hieronder wat voorafging….

  De gemeente is voornemens om in Naarden Vesting vluchtelingen op te vangen aan Marktstraat 66.

  Onderstaande brief is naar omwonenden gestuurd op 17 november.

  Repair Café Naarden, elke 1e zaterdag van de maand

  Repair Café Naarden: hoe meer mensen we kunnen helpen met reparaties van hun spullen hoe beter het is voor de portemonnee van die mensen, maar ook voor milieu en grondstoffengebruik. 

  Het Repair Café Naarden is een activiteit  van ‘de Schakel’, dat tegenwoordig samen met Versa en de Bibliotheek gehuisvest is in de Plataan, en maakt deel uit van de internationale organisatie van Repair Cafés. Repair Café is elke maand twee uur open (elke eerste zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur). U kunt al uw kapotte apparaten langs brengen, voornamelijk huishoudelijke apparaten, lampen e.d., naaiwerk en fietsen.

  “Alles wat er aangeboden wordt proberen we te repareren. Sommige reparaties kosten meer tijd. Verder worden we beperkt door het ontbreken van specifieke onderdelen en benodigde kennis.  En wat vaak ook een probleem is: krijgen we het wel open. Veel fabrikanten zetten hun producten zodanig in elkaar dat openmaken en repareren vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Gelukkig begint op Europees niveau het tij te keren en komen er eisen aan fabrikanten om hun producten repareerbaar te ontwerpen. Dus er is hoop.” aldus Cor Rapati, coördinator Repair Café Naarden

  Ondanks het bovenstaande lukt het in ongeveer de helft van de gevallen de reparatie uit te voeren. Daarnaast proberen de vrijwilligers ook te beoordelen of een reparatie, die zij zelf niet kunnen uitvoeren, kans van slagen heeft bij een professionele reparateur en adviseren of dat de moeite waard is. Het geeft veel voldoening als een reparatie is gelukt en een tevreden eigenaar weer blij naar huis gaat. 

  De reparateurs en gastvrouwen/heren zijn allemaal onbetaalde vrijwilligers. Er wordt bij een reparatie een vrijwillige bijdrage gevraagd, die gebruikt wordt om de kosten (zoals koffie en lunch voor de vrijwilligers) en gereedschap en onderdelen te dekken. Koffie en thee voor de gasten kost 50 cent.

  Overigens is er in Bussum ook een Repair Café dat elke 2de zaterdag van de maand geopend is.

  Mocht u het leuk vinden om dingen te repareren en bent u daar ook handig in, dan bent u van harte welkom om te komen kijken en mogelijk ook reparateur te worden. En het is geen verplichting om elke keer te komen, dus meer mensen geeft meer flexibiliteit.

  Meer info

  Duurzaamheidscafés

  Er is van alles aan de hand op duurzaamheidsgebied: de boeren in Gooise Meren hebben een petitie aangeboden aan onze B&W over de aangekondigde stikstofmaatregelen. En wie helpen nu met het bouwen van een perspectief en oplossing? Het wordt steeds droger in onze tuin en land, wat kunnen we daar aan doen? Steeds meer steden werken aan een visie om meer voedsel van eigen bodem te gaan produceren. Wat zou Gooise Meren moeten doen?

  Kortom: tijd om weer met elkaar in gesprek te gaan! 

  Bezoek een van de cafés op 12, 14 en 20 september, in respectievelijk Muiden, Naarden en Bussum. Lees meer

  Open Monumentendag in de Vesting

  Komende zondag 11 september, tijdens Open Monumentendag in de Vesting, zal de nieuwe evenementenpas voor het eerst worden gebruikt. Tijdens dit evenement is de Markstraat afgesloten voor autoverkeer van 11:00 tot 17:00 uur. Bewoners en ondernemers in de vesting hebben per adres van de gemeente twee gratis passen gekregen, die zij achter de autoruit kunnen plakken. Er zijn geen bezoekerspassen.

  Verkeersregelaars vangen op drie invalswegen van de vesting het autoverkeer op:

  • kruispunt Amsterdamsestraatweg/Energiestraat (Gooimeer)
  • Burgemeester van Wettumweg/Alexanderlaan (hertenkamp)
  • Amersfoortsestraatweg/Huizerweg (Abri)

  Zij controleren bij de afzetting of automobilisten een evenementenpas kunnen tonen. Is dat het geval dan hebben zij vrije doorgang. Ander autoverkeer, behoudens zij die een bestemming hebben in de vesting (klanten, bezorgers, zorgmedewerkers, bezoekers), wordt geweerd. Bezoekers van het evenement worden doorverwezen naar de parkeerterreinen aan de rand van de vesting zoals Nieuw Molen en de Abri. De gemeente adviseert bezoekers van dit evenement vooral op de fiets te komen. Dat geldt ook voor andere evenementen.

  We hopen u allen bij de Open Monumentendag te verwelkomen!

  Lees hier de Regeling Toegangspassen

  Wilt u uw mening over het gebruik van de evenementenpas met het Bewonersplatform delen? Kijk dan op onze evenementenpagina.