Overlast in de Vesting – Burgemeester bezoekt Vestingwallen

Burgemeester bezoekt Vestingwallen en spreekt met jongeren en bewoners

Afgelopen week heeft de voorzitter van het Bewonersplatform Naarden-Vesting, Boenk van Marle, een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van Gooise Meren alsook aan de Politie van Gooise Meren, met daarin de oproep om actie te ondernemen tegen de buitenproportionele overlast veroorzaakt door veelal jongeren die in de Vesting, op de wallen en op het water hun vertier menen te zoeken.

Het is het Bewonersplatform Naarden-Vesting uiteraard niet te doen om alle plezierzoekende jongeren te weren. Integendeel. Echter wel degenen die het voor anderen bederven door met een groep (een aantal van ca. 100 jongeren is hierbij meer regel dan uitzondering) o.a. het Vestingeiland op te zoeken, daar (bij deze droogte!) vuurtjes te stoken, (alcohol) te drinken en harde muziek af te spelen. Ook vandalisme, waaronder graffiti, wordt helaas veel geconstateerd. De SMB (Stichting Monumentenbezit) heeft een jaarlijks budget om de schade te herstellen en tevens graffiti te verwijderen. Volgens de directeur van SMB, Mark van den Bos, is het budget voor dit jaar al verbruikt. Van den Bos meldt dat het financieel gezien onhoudbaar is voor SMB hoe de Vesting momenteel ge- c.q. misbruikt wordt. Steeds meer jongeren van buiten de Vesting/de gemeente Gooise Meren wisten dat op de eilandjes en Vestingwallen vrijwel niet gehandhaafd werd. Deze overlast is niet corona-gerelateerd maar eerder een structureel probleem in de weekenden en veroorzaakt met name voor de bewoners die aan de rand van de Vesting wonen veel overlast.

Naar aanleiding van de brief hebben voorzitter Boenk van Marle en bestuurslid Nico Rost Onnes afgelopen vrijdagavond een rondgang over de wallen gemaakt met burgemeester Han ter Heegde, wethouder Geert-Jan Hendriks, Niels Galama van Openbare Orde & Veiligheid en wijkadviseur Annemarie van Embden. Zo konden zij met eigen ogen zien waar veel van de overlast plaatsvindt en horen wat de overlast is die bewoners ervaren. De burgemeester sprak met meerdere jongeren en Vestingbewoners; dat werd zéér gewaardeerd.

In het verlengde daarvan heeft de gemeente het afgelopen pinksterweekend meer handhaving ingezet. Politie, BOA’s en een beveiligingsbedrijf werden ingezet om de toeloop te beperken. En met resultaat. Vooral de politieboot die bootjes op weg naar het Vestingeiland wist te onderscheppen, boekte veel resultaat. 

Het Bewonersplatform heeft verder tijdens het gesprek met de burgemeester aangegeven dat het wellicht een goed idee is om in overleg met bewoners en SMB enkele plekken aan te wijzen waar gezwommen en gechild mag worden. Zeker met het oog op het feit dat veel mensen door de coronacrisis hun zomervakantie thuis doorbrengen.

Op de vraag van de burgervader welke onderwerpen er nog meer spelen bij de Vestingbewoners, heeft het Bewonersplatform de huidige onderwerpen kunnen aansnijden zoals parkeren, verkeer, toerisme en evenementen. Han ter Heegde gaf aan dat hij het bijzonder vond dat de bewoners zelf het initiatief hadden genomen om de horeca in de Vesting te helpen bij de opstart na de eerdere sluiting vanwege de coronamaatregelen in maart. 

Het afgelopen pinksterweekend is, met dank aan de inzet van de burgemeester en de gemeente Gooise Meren, in het algemeen goed verlopen.

Nadat de BOA’s en beveiligers later in het weekend aangaven dat er afgeschaald werd, nam de drukte en daarmee de overlast direct weer toe en vond een groep hun weg naar een ander eilandje gelegen tegenover Bastion Oranje. De politie is na melding hiervan direct opgetreden en heeft de feestvierders gesommeerd het eiland te verlaten. Met mooi weer is en blijft continue controle dus een vereiste. 

Het was positief te zien dat er aandacht voor de problemen in de Vesting was en we hopen dat dit heeft geholpen om onze mooie Vesting wat beter op het netvlies van de bestuurders van Gooise Meren te krijgen en dat daarmee de aandacht voor de Vesting van structurele aard blijkt.

We hebben als Bewonersplatform veel adhesiebetuigingen ontvangen van Vestingbewoners met betrekking tot het sturen van onze brief naar B&W over de overlast die veroorzaakt werd door deze en gene. Er zijn echter ook kritische geluiden vernomen van Vestingbewoners die vinden dat met name de jeugd vrij baan moet krijgen. Het standpunt van het Bewonersplatform is dat de Vesting beschikbaar moet zijn en blijven voor iedereen, zowel jong als oud. En dat het open publieke gebruik van de Vesting door bewoners en bezoekers een groot goed is dat we met elkaar moeten koesteren. We dienen echter wel te beseffen dat dit alleen kan als eenieder zich aan de normaal geldende (fatsoens-)normen houdt zoals: je eigen rommel opruimen, geen vandalisme, geen graffiti, geen geluidsoverlast na 22.00 uur, niet hard varen en geen open vuur. De RIVM-richtlijnen voor Corona worden daar vanzelfsprekend vooralsnog aan toegevoegd. Hopelijk hebben we hiermee ons standpunt als Bewonersplatform voldoende toegelicht. 

Eén gedachte over “Overlast in de Vesting – Burgemeester bezoekt Vestingwallen”

  1. Gelden fatsoen- en Coronaregels alleen voor ouderen? Is respect en begrip voor anderen niet een basis van iedere dorps- en stadsgemeenschap?
    Ik heb begrip voor de problemen van jongeren. Zij hebben er terecht meer moeite mee dat hun vrijheid wordt ingeperkt. Maar als ze vragen dat wij begrip hebben voor hun gedrag dan moeten zij ook meer rekening houden met overlast die zij bezorgen. Ze aanspreken op hun gedrag, meer handhaven is daarom noodzakelijk.

Reacties zijn gesloten.