Vesting autoluw

Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief onder bewoners om mee te denken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk project ‘Naarden Vesting Autoluw’ is enthousiast gereageerd: 25 bewoners hebben zich aangemeld

Deze ‘meedenkgroep’ is op 11 december jl. voor de eerste keer bijeengekomen in het Huis van de Stad aan de Marktstraat. Doel van de bijeenkomst was om iedereen te informeren welke feitelijke gegevens er tot op heden beschikbaar zijn betreffende verkeersbewegingen en parkeerbezetting in de Vesting. Ook werd de beschikbaarheid van documenten van de gemeente over de huidige mobiliteitsvisie, het beleid en een globale concept uitvoeringsagenda gedeeld.

Verder presenteerde Silvia Burger, de projectmanager voor ‘Naarden Vesting Autoluw’ hoe zij het project gaat aanvliegen. Het is bedoeling dat de leden van de meedenkgroep op verschillende momenten in het traject geïnformeerd gaan worden en hun mening kunnen geven. Ook is het de bedoeling dat zij hun buurtgenoten op de hoogte gaan houden.

Op 5 februari 2024 vindt een bijeenkomst plaats in de Grote Kerk, waarbij de Gemeente Gooise Meren haar plannen voor de ontwikkeling van het project aan de stakeholders (bewoners, ondernemers en anderen) presenteert. Nadere informatie en een aanmeld mogelijkheid volgt.

Om ook via de gemeente op de hoogte te blijven van de voortgang van het project kunt u zich aanmelden voor de speciale nieuwsbrief over Naarden-Vesting Autoluw via: Naarden-Vesting autoluw – Bestuur Gooise Meren.