Het platform

Het Bewonersplatform Naarden-Vesting is op 7 maart 2014 opgericht en heeft op 31 maart 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met gemeente Naarden. Samen met de (inmiddels) gemeente Gooise Meren werkt het platform aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende onderwerpen, variërend van de inrichting van het groen en speelplaatsen tot verkeersveiligheid en het tegengaan van vandalisme. Het platform is voor de gemeente als het ware de ogen en oren die signaleren wat er speelt in de directe leefomgeving.

Het platform heeft een aantal doelen geformuleerd:

  • Stimuleren van bewoners van de Vesting om betrokken te raken bij verbeteringen van de leefbaarheid van de Vesting, in de ruimste zin van het woord leefbaarheid.
  • Streven om de mening van alle bewoners van de Vesting kenbaar te maken.
  • Streven naar een maximale transparantie en openheid van bestuur.
  • Ondersteunen van de gemeente, door het kenbaar maken van meningen van alle bewoners, gevraagd en ongevraagd.

Het Bewonersplatform Naarden-Vesting heeft begin 2020 inmiddels bijna 400 leden.

 

SAMEN STAAN WE STERKER!