Evenementen

De Vesting is een toeristische trekpleister van belang. Enerzijds komt dat door de wallen, grachten en fraaie historische binnenstad, anderzijds door de vele evenementen die er worden georganiseerd. Denk daarbij aan de grootse Sinterklaasoptocht, de carnavalsoptocht, de Matthäus Passion, de tweejaarlijkse fototentoonstelling, het korenfestival, Open Monumentendag met daarbij de historische schepen in de Nieuwe Haven en, sinds de laatste jaren, de Vestingzondagen.

Naarden is dus een uiterst levendige stad; zo levendig dat met het toenemend aantal evenementen de leefbaarheid er voor veel bewoners onder zou kunnen gaan lijden. Dat verlies van leefbaarheid vindt zijn oorzaak in de onvoldoende  verkeersmaatregelen die de gemeente steeds treft.
Bij evenementen worden de hoofdverkeersstraten Marktstraat (altijd) en de Cattenhagestraat (vaak) afgesloten. Omdat doorgaand verkeer mogelijk blijft, wringen de auto’s zich door de smalle zijstraten en hobbelen in groten getale over de straten met kinderkopjes.

eventTOEGANGSPAS

In mei 2022 hebben alle vestingbewoners een toegangspas toegestuurd gekregen van gemeente Gooise Meren. Deze toegangspas biedt Vestingbewoners toegang met de auto tijdens een evenement, waarbij de Marktstraat is afgesloten. Plaats de toegangspas zichtbaar onder de voorruit en de verkeersregelaar zal u doorlaten. Bezoekers van het evenement dienen de auto buiten de Vesting te parkeren. (Lees hier hoe de Toegangspas tot stand is gekomen)

Het eerste evenement waarbij de pas gebruikt werd was de Open Monumentendag op 11 september 2022. Vervolgens is de pas gebruikt op Koningsdag 27 april 2023.

Deze pas dient het eerste jaar als proef. Na evaluatie zal besloten worden of de pas ingezet zal worden bij alle evenementen. Aangezien de pas weinig is ingezet, heeft het Bewonersplatform een brief aan de gemeente Gooise Meren geschreven met daarin de vraag of de proef verlengd kan worden.

U kunt uw (positieve of negatieve) bevindingen onderaan deze pagina delen.

AGENDA EVENEMENTEN

Bekijk hier de evenementenkalender voor Gooise Meren.

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van de evenementen in de buurt dan kunt u de Facebookpagina van Visit Gooi & Vecht volgen.

denkt u mee?

Het platform en de gemeente zitten geregeld samen aan tafel om de evenementen in de Vesting te evalueren met als doel om de evenementen soepel te laten verlopen op het gebied van verkeer, parkeren etc. Om de evaluatie helder te maken, vragen we graag uw mening. Suggesties, kritiek, meldingen maar ook uw mening over zaken die goed gaan m.b.t. de afgelopen evenementen in de Vesting zijn van harte welkom.