Overlast in de Vesting – Brief aan B&W

Brief aan Burgemeester en Wethouders van Gooise Meren

Aan:       Burgemeester en Wethouders Gooise Meren en Politie Gooise Meren

Betreft: Overlast in de Vesting, op de wallen en het water

Datum: 25 mei 2020

Al sinds de komst van het mooie voorjaarsweer veroorzaken hangjongeren niet alleen veel overlast op de Vestingwallen alsmede op de grachten, maar ook binnen de Vesting. Vooral de situatie op Hemelvaartsdag en het daaropvolgende weekeinde was erger dan voorheen (het neemt elk weekend meer en meer toe). De wallen waren overdag afgeladen vol (coronaeffect?) en later in de avond werd de stad overvallen door luidruchtige (rel-)jeugd die met hun overlevingspakketten (kratten bier, wodka die te bestellen is bij de wodka scooter expres, pizza’s te bestellen bij de pizza scooter koerier) de wallen opliepen om de nacht door te brengen. Het zal u niet verwonderen dat de nachtrust hierdoor aanzienlijk wordt verstoord. De overlast gaat door tot ver in de nacht en soms tot in de vroege uren. Het betreft jongeren die niet alleen uit Naarden komen, maar ook vanuit andere kernen van Gooise Meren, Almere, Bunschoten-Spakenburg, etc. Hiervan is door bewoners met grote regelmaat melding gemaakt bij de politie. Ook met wijkagente Robin Vlug hebben we hierover doorlopend contact gehad. Zij heeft ons recentelijk verzocht ook u hiervan op de hoogte te stellen.

Behalve dat het de bewoners vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om te slapen, laten deze jongeren een vuilnisbelt achter (kratten, drankflessen, pizzadozen, verpakkingen van zoutjes). Deze rommel wordt trouw door een paar bewoners iedere ochtend vroeg opgeruimd, voor zover dit alles niet in het water van de Vestinggracht is gegooid. Dit kan echter zo niet blijven.

Ook op het water is de overlast groot. Boten afgeladen vol met jongeren varen in groten getale door de grachten, (speed-)boten razen over het water met veel motor en audio lawaai; er wordt gefeest met houtvuren op de eilanden die zich in de grachten bevinden (met deze droogte!!!). Men waant zich daar veilig, ver weg van handhaving. Boten overschrijden doorgaans de maximum snelheden en jongeren (gezien de leeftijd waarschijnlijk) zonder vaarbewijs varen veel te hard (bijv. de boot met kenteken 69-41-YN). Behalve dat deze boten een gevaar vormen op het water en de beschoeiing vernielen, worden de broedende watervogels hierdoor ernstig verstoord. 

Nog een opmerking m.b.t. de PPS Security beveiligers: Wij zijn blij met hun inzet, maar zodra zij na een inspectie van de wallen hun hielen lichten, seinen de nachtelijke bezoekers elkaar via WhatsApp dat alles veilig is en dan gaan zij de wallen weer op. Eenmalige inspectie heeft dus weinig zin.

De Vesting begint een 24-uurs pretpark te worden voor jongeren (o.a. hard varen, veel drinken, hard schreeuwen, grote groepen, kampvuren, geen handhaving, geen boetes). Geen regels, weinig tot geen handhaving op de wallen, het Vestingwater en haar eilanden hebben als een magneet aantrekkingskracht op jongeren van ver buiten de Vesting. Het lijkt er ook op dat er sprake is van een sneeuwbaleffect. In deze tijd van snelle communicatie tussen jongeren is dat geen verrassing.  Wij denken dat het lik-op-stukbeleid op de wallen en het water (boetes uitdelen – ook op drank en vuil – en niet alleen waarschuwen in combinatie met een intensieve controle) zou moeten helpen. Wij verzoeken u dit beleid als proef in te zetten voor het pinksterweekend.

Wij verzoeken u dan ook met klem om die maatregelen te nemen die een eind maken aan deze overlast voor mens en dier:

  • Verhoogd toezicht met betrekking tot de coronaveiligheid;
  • Verbod voor vaartuigen in de Vestinggrachten die aangedreven worden door benzine- of dieselmotoren. Alleen boten die door een elektrische motor worden aangedreven worden toegelaten;
  • Handhaving intensiveren in de nachtelijke uren in de Vesting zelf;
  • Algeheel ontmoedigingsbeleid voor de Vesting (ook op het water en de wallen).

Tevens hebben wij vernomen dat er wordt gewerkt aan nieuwe spelregels voor het gebruik van de Vestingwallen en -water. Graag vernemen wij hoe de nieuwe spelregels luiden en zouden daar graag ook onze input voor willen geven.

Bij voorbaat dank.

Namens het Bewoners Platform Naarden-Vesting,

A.B. van Marle

Voorzitter

CC:       

Mevr. Reuvers (Afdeling Vergunning en handhaving)

Robin Vlug (wijkagent)

Mevr. A. van Embden (wijkadviseur)

Dhr. M. van de Bos (SMB)