Algemene Leden Vergadering

Op 16 april 2019 hebben wij de Algemene Leden Vergadering gehouden waarin het bestuur rekening en verantwoording heeft afgelegd over het in 2018 gevoerde beleid.  Lees de Notulen Algemene Leden Vergadering 16 april 2019

Bekijk hier de agendapunten, waaronder het overzicht van de activiteiten 2018, financieel jaarverslag 2018, begroting 2019, rooster van aftreden bestuursleden en aanpassing huishoudelijk reglement.