Algemene Leden Vergadering

De laatst gehouden ALV was op maandag 11 oktober a.s. van 18.30 tot 19.30 uur in de Grote Kerk

Wij houden u op de hoogte wanneer de eerstvolgende ALV wordt georganiseerd.


Het bestuur van het Bewonersplatform Naarden-Vesting nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering met aansluitend de bewonersbijeenkomst Mobiliteit op maandag 11 oktober a.s. in de Grote Kerk.

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats van 18.30 tot 19.30 uur.
Van 20.00 tot 22.30 uur presenteert de gemeente Gooise Meren haar Mobiliteitsvisie en legt uit wat dit betekent voor Naarden-Vesting.

Meld u hier aan voor de ALV. 


Bekijk de Agenda, alsook het financieel jaarverslag 2020, begroting 2021 en het rooster van aftreden van bestuursleden.

Agenda van de Algemene Leden Vergadering

1. Opening

2. Akkoord leden dat ALV na mei 2021, dus heden gehouden wordt

3. Notulen ALV 14 september 2020

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Overzicht activiteiten 2020

6. Financieel jaarverslag 2020

7. Rapport Kascommissie

8. Goedkeuring financiƫle jaarstukken 2020

9. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2020

10. Besluit dat er in 2021 geen contributie geheven zal worden

11. Rooster van aftreden en herbenoeming bestuursleden:

a) herbenoeming Esther Menken (secretaris)

b) herbenoeming Boenk van Marle (voorzitter)

12. Geplande activiteiten in 2021

13. Begroting 2021 

14. Rondvraag

15. Sluiting.

Klik op deze link om de Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 14 september 2020 te lezen.