Algemene Leden Vergadering

De ALV vindt plaats op 14 september 2020 om 19.30 uur.

Verdere info volgt zodra meer bekend is over de dan geldende coronamaatregelen.


Op 16 april 2019 hebben wij de laatste Algemene Leden Vergadering gehouden waarin het bestuur rekening en verantwoording heeft afgelegd over het in 2018 gevoerde beleid.  Lees de Notulen Algemene Leden Vergadering 16 april 2019

Bekijk hier de agendapunten, waaronder het overzicht van de activiteiten 2018, financieel jaarverslag 2018, begroting 2019, rooster van aftreden bestuursleden en aanpassing huishoudelijk reglement.