Vuurwerkvrije zones

In Nederland is het toegestaan om vuurwerk af te steken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Gemeenten hebben de mogelijk om vuurwerkvrije zones (VVZ) aan te wijzen in het belang van het voorkomen van gevaar, schade, of overlast. Op 10 oktober jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de vier locaties in de gemeente waar dieren in het openbaar leven aan te wijzen als VVZ. Dit betreft de volgende locaties:

• Het hertenkamp Naarden, langs de Alexanderlaan te Naarden;

• De kinderboerderij de Pluimgraaf, langs de Korte bedekte weg te Naarden;

• De kinderboerderij ‘T Mouwtje, langs de Huizerweg te Bussum;

• Het hertenkamp Bussum langs de Plantsoenweg te Bussum.

Bewoners die in de VVZ wonen worden z.s.m. geïnformeerd met een brief. Op 18 december worden door de buitendienst borden bij de ingangen van de VVZ geplaatst.

Er is niet gekozen om een algeheel vuurwerkverbod in te stellen, iets wat je in sommige gemeenten (zoals Amsterdam) wel ziet. Op dit moment is het alleen mogelijk om een afsteekverbod in te stellen. Een verkoopverbod is niet mogelijk. Dit creëert lastige situaties voor zowel de burger als voor politie en boa’s. De politie acht een vuurwerkverbod ook niet handhaafbaar. Op basis van de adviezen en de ervaringen van de gemeente Amsterdam is er tijdens de aankomende jaarwisseling dan ook geen algeheel vuurwerkverbod in Gooise Meren. Het college van B&W onderkent dat er door vuurwerk maatschappelijke schade ontstaat en vuurwerk impact heeft op dierenwelzijn, gezondheid, milieu en dergelijke. Het college van B&W is dan ook in principe voorstander van het afschaffen van vuurwerk. 

Vrijwillige vuurwerkvrije straten

Net als vorig jaar biedt de gemeente de bewoners weer de mogelijkheid om samen met de buren de straat vuurwerkvrij te verklaren. Dit is geen officieel verbod en de boa’s gaan ook niet handhaven. Wel levert de gemeente posters die aangeven dat de buurt het liefst geen vuurwerk in de straat heeft. Meer informatie over de voorwaarden en het aanmelden is te vinden op de website: 

Vuurwerkvrije straat – Gooise Meren

Melden van vuurwerkoverlast

Uit de evaluatie van vorig jaar is gebleken dat het onduidelijk was voor burgers waar zij terecht konden met meldingen van vuurwerkoverlast. Daarnaast was onduidelijk wat de gemeente kon betekenen. Om dit iets te verduidelijken is er een apart meldformulier aangemaakt. Na het maken van een melding ontvangt de melder een ontvangstbevestiging waarin staat dat de gemeente de meldingen opslaat om zo inzicht te krijgen in plekken waar met name sprake is van vuurwerkoverlast. De gemeente neemt verder geen contact op met melder na het doen van een melding. Mocht politie nodig zijn dan, dan is het altijd nog mogelijk om de politie te bellen via 0900 8844. Is er sprake van vandalisme of gevaarlijke situatie, dan is het advies om te bellen met 112.

Tot slot

Voor meer informatie verwijze we u naar de bijgevoegde raadsmededeling, of neem een kijkje op de website van de gemeente.