Naarden Vesting autoluw

De gemeente heeft een projectmanager benoemd voor het project mobiliteit met als startproject “Naarden Vesting Autoluw”. De gemeente wil hier nu écht voortgang mee maken en hoopt binnenkort het participatieplan te presenteren.

Om in dit proces de bewoners breed vertegenwoordigd te laten zijn hebben wij een “meedenkgroep” gevormd waaraan een vijftiental bewoners uit de verschillende buurten bereid zijn gevonden om een klankbord te vormen namens de bewoners van de Vesting. Uiteraard organiseren wij ook weer een bewonersavond zodra er iets concreets te melden valt.
 

Natuurlijk kunt u zich nog steeds aanmelden om mee te denken!

    heermevrouw