Vliegverkeer Schiphol

Tijdens de Politieke Avond van de gemeenteraad op woensdag 13 september heeft de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren een presentatie verzorgd over de overlast van het Schiphol vliegverkeer en wat daar aan te doen is. Wij zijn blij met de mogelijkheid die we hebben gekregen om ons verhaal aan de gemeenteraad te kunnen presenteren en kijken terug op een goed gesprek met de aanwezige raadsleden en andere belangstellenden. 

In dit artikel van NH Nieuws over de presentatie kunt u teruglezen wat wij ter sprake hebben gebracht en de toezeggingen die we van een aantal raadsfracties hebben ontvangen, onder meer van het CDA en Wij Gooise Meren. Daar zijn wij natuurlijk verheugd over, in het bijzonder met de uitgesproken steun voor een betere bescherming tegen de milieu- en gezondheidsschade van het vliegverkeer! 

Deze week hebben wij het gemeentebestuur ons verslag over het derde kwartaal van 2023 toegestuurd. Dat is gebaseerd op de meest recente gegevens van BAS, het formele informatiecentrum van Schiphol, over de aantallen vliegbewegingen in het afgelopen kwartaal en het aantal klachten dat daarover is ontvangen. U kunt dat hier downloaden en lezen dat de groei van het Schiphol vliegverkeer zich ook weer in dit kwartaal heeft doorgezet. In de hinderbeleving in onze omgeving zien wij een verschuiving dit kwartaal. Over Muiden/Muiderberg nam het aantal vliegbewegingen af, in Bussum/Naarden nam het juist toe.

Wij hebben de gemeenteraadsleden en het college van B&W opgeroepen om juist nu zichtbaarder op te komen voor de volksgezondheid van de grote groep inwoners van de gemeente die zich hier ernstige zorgen over maken. Onder meer door aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord en door er voor te zorgen dat er ook in onze omgeving een dekkend netwerk van geluidmeetpunten komt. Juist nu er een maatschappelijke debat over een betere balans tussen vliegen en onze leefomgeving is ontstaan en de de minister stappen aan het zetten is om het aantal vliegbewegingen te laten krimpen, is het voor de gemeente belangrijk om een bijdrage aan de kwaliteit van de lokale leefomgeving te leveren. Wij gaan daar het gesprek met de gemeente over aan en steunen hen hier actief bij!

Tenslotte roepen wij u op om overlast die u ondervindt van vliegtuigen te melden bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) en/of op de site van vliegherrie.nl. Deze meldingen zijn waardevol bij het bepalen van de ernst van de overlast en de omvang daarvan. Maar u kunt meer doen om de overlast aan de kaak te stellen. Een aantal tips vind u op onze website. Wij hopen dat u van zich laat horen. Want wie stil blijft, krijgt herrie.

Hartelijke groet,

Peter de Boer
Namens de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren

Ps.
De presentatie van de Klankbordgroep kunt u hier vinden. Die is ook terug te kijken via deze link