Streep door omstreden vaarverbinding Naardertrekvaart

De vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en Gooimeer komt er niet. Dat hebben de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Regio Gooi en Vechtstreek samen besloten.

Het plan was om de Naardertrekvaart tussen Naarden en Muiderberg te verbinden met het Gooimeer en geschikt te maken voor pleziervaart. Dat zou er voor moeten zorgen dat bootjes beter de randmeren zouden kunnen bereiken.

In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan de verhoging van de recreatieve, de cultuurhistorische, de ecologische en de landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Hiervoor wordt onder meer geïnvesteerd in waterrecreatie, wandelroutes en het behoud van de schootsvelden.

Het bewonersplatform heeft altijd vanuit een constructieve houding haar bijdrage geleverd aan de discussie. Maar er zaten teveel haken en ogen aan en teveel losse eindjes die niet ingevuld of opgelost konden worden binnen het projectplan. Vanuit die gedachte is het een goed en overwogen besluit van de betrokken instanties om niet verder te gaan. Vraag blijft natuurlijk wel wat er gedaan kan worden om de entree van de vesting vanuit de Amsterdamse kant beter in te richten. Immers, de gemeente heeft al een pand aangekocht anticiperend op de realisatie van de vaarverbinding. Als bewonersplatform gaan wij in overleg met de gemeente om voor dit stuk vesting een goede invulling te geven. Gedacht kan worden aan een verfraaiing van de entree van de vesting met daaraan toegevoegd parkeerfaciliteiten en faciliteiten voor de rondvaartboot etc.

In de informatiebrief zet de gemeente Gooise Meren de bereikte resultaten van het project ‘Naarden buiten de vesting’ op een rij.

Op nhnieuws.nl kunt u meer lezen over vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer.