Moeite met rondkomen

Steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen 

Het sluitend krijgen van de huishoudbegroting is voor steeds meer mensen een uitdaging: 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond, rapporteert Nibud. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dat steeds meer werkenden in armoede leven. Het gaat niet langer alleen om huishoudens met een minimuminkomen; gemeenten zien dat ook mensen met een hoger inkomen in de problemen komen. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het voor hen lastig om rond te komen. Maar ook complexe toeslagen en een flexibele arbeidsmarkt maken dat huishoudens in de financiële problemen komen.

Lokale bijeenkomst ‘Aan tafel  bij de gemeente’

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Als rondkomen elke maand weer een puzzel is, kan dat o.a. zorgen voor stress en soms ook eenzaamheid. Extraatjes schieten er vaak bij in.

In samenwerking met lokale organisaties organiseert de gemeente op woensdag 27 november van 16.00 tot 20.00 uur een bijeenkomst voor inwoners rondom het thema ‘Rondkomen’.
De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Bussum.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners o.a. workshops volgen, ervaringen delen, informatie krijgen over lokale voorzieningen en regelingen, er is een informatiemarkt en er is een concreet aanbod van diensten. Bijvoorbeeld gratis laten maken van een professionele foto voor CV of Linkedin-profiel. Er wordt ook een heerlijke maaltijd verzorgd en na afloop krijgen deelnemers een ‘goodie-bag’ mee.

Vanaf half oktober kunt u zich aanmelden, houdt daarom de website van Gooise Meren en van het Bewonersplatform in de gaten.