Duurzaam Wonen in de Vesting

Special verzorgd door werkgroep NVDM

Het zijn bijzondere tijden. De laatste maanden zal ieders aandacht zijn uitgegaan naar corona. Thuiswerken, binnen blijven, minder sociale contacten of misschien juist extra drukte vanwege een ‘vitaal beroep’. Ook de komende periode zal ons leven anders zijn dan wat we ‘normaal’ vonden. We hopen vooral dat u in goede gezondheid verkeert.

De bewonersavond in de Grote Kerk op 4 feb jl. is alweer even geleden. Door het coronavirus is de opvolging van de activiteiten van de werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Wonen (NVDM) anders gelopen dan gedacht. Toch is er ook veel wel gebeurd op het gebied van Duurzaam Wonen waarvan we u graag op de hoogte brengen via deze speciale Nieuwsbrief. 

DE ENERGIETRANSITIE

In de gemeente Gooise Meren is het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Hierdoor moet veel gebeuren aan de energievraag in de gemeente. Zowel bij bedrijven als bij huishoudens. Dit wordt “de energietransitie” genoemd. Deze doelstelling wordt ingevuld via 3 verschillende onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn: 

  1. Zo veel mogelijk energie besparen
  2. Zo veel mogelijk duurzame energie opwekken
  3. Overgaan naar een aardgasvrije manier van verwarmen van woningen en gebouwen in 2050.

De energietransitie realiseren we door als overheid, bedrijven en bewoners nauw met elkaar samen te werken. Hiertoe is een strategisch convenant gesloten tussen de gemeente en energiecoöperatie Wattnu. Wattnu is de energiecoöperatie in Gooise Meren, een initiatief voor en door bewoners en zonder winstoogmerk. Om met elkaar nog meer impact te kunnen maken, gebruiken wij de kennis, kunde en slagkracht van Wattnu en zorgen we dat de vele goede ideeën en initiatieven uit de Vesting worden verbonden met Wattnu wanneer dat nuttig is. De werkgroepen zoals NVDM  zijn dus ‘empowered by Wattnu’. U kunt deze coöperatieve gedachte ook zelf ondersteunen door lid te worden van Wattnu. 

In deze Nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen, succesvolle samenwerkingen en de wijze waarop ú daarvan kunt profiteren. 

ENERGIE BESPAREN

Glasproject in de Vesting

Uit de energiescans van Groene Grachten is gebleken dat het vervangen van het huidige glas door isolatieglas een eerste effectieve maatregel is. Deze maatregel vraagt om een collectieve aanpak omdat diverse aspecten extra aandacht vragen zoals het type en soort glas als ook het aspect van vergunningen. 

De eerste stap is inzicht verkrijgen in het type kozijnen en beglazing in relatie tot het bouwjaar van de woning. Om deze reden zijn Clara en Clementine begonnen met een inventarisatie van de woningen van bewoners die reeds aangaven geïnteresseerd te zijn in een collectieve aanpak. Vestingbewoner, architect en ervaringsdeskundige Kees van Uuden ondersteunt het team bij het maken van deze inventarisatie. Door de corona-omstandigheden is de inventarisatie helaas halverwege tijdelijk stil komen te liggen. Echter, de komende weken gaan Clara en Clementine weer op pad met checklijsten en fotocamera. Uitsluitend in overleg met de bewoners worden foto’s gemaakt van de betreffende kozijnen. Aan de hand van de bevindingen van deze inventarisatie kan gekeken worden naar de mogelijkheden, een eerste kostenindicatie en op welke wijze het glasteam van geïnteresseerde bewoners verder vorm kan krijgen.

Energiecoaching

Tijdens de bewonersavond bestond veel interesse in een gesprek met een van de vrijwillige energiecoaches van Wattnu. De historische woningen in de Vesting vereisten aanvullende kennis bij de energiecoaches. Direct na de bewonersavond is een “Masterclass historische panden” georganiseerd voor een team van bestaande coaches. Voor het praktijkonderdeel van de training heeft een aantal Vestingbewoners hun woning beschikbaar gesteld. Het was ontzettend leuk om te zien hoe snel we dit met elkaar hebben kunnen oppakken. Op dit moment staan weer drie Vestingbewoners in de startblokken om, zodra de coronamaatregelen het toelaten, de training tot energiecoach te gaan volgen.  

Online energiegesprek met waardebon t.w.v. €50,-

Wattnu lanceert deze week een hele mooie actie om inwoners te helpen bij het nemen van kleine maatregelen en bij het aanpassen van gedrag om energie te besparen (zie ook het artikel in het NaarderNieuws van 13 mei jl.). Veel relatief kleine maatregelen zijn goedkoop en makkelijk uitvoerbaar, zoals radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrippen of een waterbesparende douchekop. In veel huishoudens is het mogelijk om met slechts enkele kleine investeringen en door meer energiebewust te zijn 10% op het energieverbruik te besparen. 

Als u wilt weten met welke kleine maatregelen u energie kunt besparen, vraag dan een gratis online energiegesprek aan. In dit video- of telefoongesprek met een energiecoach wordt gekeken welke kleine maatregelen voor u en uw woning relevant zijn. Energiecoaches zijn vrijwillige medebewoners die hiertoe een aantal trainingen hebben gevolgd.

Het leuke van dit gesprek is dat u niet alleen informatie krijgt over wat u eenvoudig zelf kunt doen. Na afloop van het gesprek ontvangt u ook nog een waardebon t.w.v. € 50,- en een ludieke placemat met bespaartips. Met deze waardebon kunt u direct de daad bij het woord voegen en producten uitzoeken op energiebespaarshop.nl

U kunt zich nu voor het online gesprek aanmelden. Wees er snel bij; slechts een gelimiteerd aantal van 1000 waardebonnen is in onze gemeente beschikbaar!  

OPWEKKEN VAN ENERGIE

Zonnepanelen op uw dak

Het mooie weer van de afgelopen tijd maakt het zelf opwekken van zonne-energie wel heel aantrekkelijk! De laatste weken piekte de productie van zonnestroom in Nederland als nooit tevoren. Wattnu organiseert een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Na een uitgebreide leverancierselectie is Groenpand als beste leverancier uit de bus gekomen. De collectieve inkoopactie gaat eind mei van start. Vanwege de coronamaatregelen wordt een online video-informatie avond georganiseerd op 28 mei a.s. waarvoor u zich nu kunt inschrijven. Houd voor deze actie ook de website van Wattnu en het NaarderNieuws in de gaten. 

Collectieve zonnestroom: postcoderoos

Na de succesvolle installatie van zonnepanelen op het gemeentehuis en het Vitus College, worden op korte termijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de roeivereniging aan de Thierensweg. Dit is een zogenaamd postcoderoosproject. Bewoners in het postcodegebied van de roeivereniging of in een van de aangrenzende postcodegebieden (o.b.v. de 4 cijfers van de postcode) kunnen deelnemen aan dit project. Het betekent dat u als bewoner een aantal van de panelen kunt adopteren en gebruiken voor de verduurzaming van uw eigen stroomverbruik. 

De Vesting ligt in dit postcodegebied. Voor dit project wordt echter voorrang verleend aan de leden van de roeivereniging woonachtig in de betreffende postcodegebieden én aan bewoners die op de wachtlijst staan vanuit eerdere postcoderoosprojecten. De verwachting is dat dit project reeds is voorzien van voldoende interesse. 

Heeft u interesse en bent u er de volgende keer graag als eerste bij, meld u zich dan nu alvast aan.

Concept Regionale Energiestrategie is opgesteld

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven hoeveel en waar in de regio Noord-Holland-Zuid duurzame energie uit zon en wind kan worden opgewekt. Gooise Meren maakt onderdeel uit van de regio Noord-Holland-Zuid en stelt als onderdeel van Gooi- en Vechtstreek een ‘eigen’ deel-RES op. Het eerste concept is in maart 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Diverse partijen, waaronder betrokken bewoners uit onze wijk, hebben meegedacht over en meegewerkt aan de totstandkoming van deze strategie. Een aantal van deze partijen werkt het concept nu verder uit tot een definitieve versie die de gemeenteraad naar verwachting in maart 2021 zal vaststellen. 

Als u wilt weten wat in het concept-RES van onze regio beschreven staat, dan kunt u dit bekijken op energieregionhz.nl/conceptres. In het NaarderNieuws van 6 mei jl. staat tevens een interessant artikel over de RES van Gooise Meren.

DUURZAME WARMTE

Waterstof voor Naarden-Vesting

Na de bijeenkomst in de Grote Kerk is de werkgroep NVDM in nauwe samenwerking met Wattnu gestart met de voorbereidingen van dit project. Een werkgroep van betrokken partijen is opgezet om te onderzoeken in hoeverre de ideeën haalbaar zijn. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich aangemeld om hun steentje bij te dragen. Deze bewoners vormen in eerste instantie een klankbordgroep. Binnenkort vindt een eerste meeting plaats met de deelnemers om de rol van de klankbordgroep met elkaar te bespreken. 

Inmiddels is tevens contact gelegd met verschillende marktpartijen en stakeholders die mogelijk een rol willen en kunnen spelen in het onderzoek. De doelstelling is om voor het einde van zomer 2020 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren teneinde te onderzoeken of de ambitie van dit project – ‘Naarden-Vesting als eerste vestingstad ter wereld CO2-neutraal op basis van wonen, verwarmen, rijden op basis van groene waterstof’ – haalbaar is. Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek wordt een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Holland.

Aquathermie in Muiderberg 

Naarden-Vesting is in onze gemeente niet het enige project op het gebied van aardgasloze verwarming. In Muiderberg doet zich een koppelkans voor door geplande renovatiewerkzaamheden aan het riool waardoor de aanleg van een warmtenet gecombineerd kan worden met deze werkzaamheden. De ligging van Muiderberg aan het IJmeer geeft realistische mogelijkheden voor het benutten van warmte uit het IJmeer (aquathermie). De relatief nieuwe wijk Buitendijke is geschikt als pilot voor het aanleggen van een warmtenet, aangezien de woningen al van goede isolatie zijn voorzien. De gemeente heeft in nauwe samenwerking met Wattnu en bewoners uit Muiderberg subsidie aangevraagd bij Binnenlandse Zaken voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Als u wilt weten wat gaat gebeuren in de wijk Buitendijke in Muiderberg, lees dan dit artikel in het MuiderNieuws.

Transitievisie Warmte (TVW)

De twee boven genoemde pilots zijn onderdeel van de Transitievisie Warmte die door de gemeente wordt opgesteld. In deze visie wordt door de gemeente aangegeven welke wijken al voor 2030 overgaan op duurzame warmte en welke bron hiervoor realistisch is. Naast aquathermie en waterstof worden ook andere mogelijkheden onderzocht, waaronder het gebruik van aardwarmte (geothermie). De definitieve versie is eind 2021 beschikbaar.

VERVOLG

Met het versoepelen van de coronamaatregelen komt ook meer ruimte om alle activiteiten weer op te pakken. 

Mocht u zelf ideeën, vragen of suggesties hebben, we horen het graag via vesting@wattnu.org

De werkgroep NVDM,

Clara, Clementine, Jort en Thomas