Gooise Kust

Op maandag 9 maart jl. is de ‘Concept Visie Aan de Gooise Kust’ gepresenteerd. Wij hebben daarmee het punt bereikt waarop al het voorbereidende werk door gemeente, adviseurs en bewoners van Gooise Meren, in een Visie concept document is vastgelegd. Wij bewoners hebben nogmaals tot en met 13 maart de gelegenheid om onze reactie te geven op het voorliggende document.

Het betreft onze mooie kust, een waardevol goed, dat onze aandacht zeker verdiend.

Voor diegenen die nog niet betrokken zijn bij dit onderwerp maar zich nog wel op een snelle wijze enigszins op de hoogte willen stellen treft u hieronder kort door de bocht bevindingen:

OKRA Landschapsarchitecten adviseert gemeente Gooise Meren om te kiezen voor:

 • 1.      behoud en bescherming van landschap, natuur en cultuurhistorie. 
 • 2.      behoud en ontwikkeling van het routenetwerk voor wandelaar, fietser, kano en sloep.
 • 3.      behoud en verdere optimalisatie van de watersportfuncties aan de oevers van de Vecht; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden. 
 • 4.      behoud en verdere optimalisatie van het natuur- en recreatiegebied Naarderbos; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatiegebied Naarderbos. 
 • 5.      om als gemeente aan de oeverlijn van het IJsselmeer beter aan te haken bij de regionale Gebiedsagenda IJsselmeer 2050.
 • 6.      om beter samen te werken met bedrijven en inwoners om kansen voor het kustgebied echt te kunnen pakken. 

Verder is het belang vastgesteld van het hebben van een visie en een uitvoeringsplan. Een groot aantal  partijen  heeft invloed op onze Gooise Kust. Te noemen zijn Metropool Regio Amsterdam, Natura 2000, de negen deelnemende organisaties van het Blauwe Hart, de provincie en het Rijk. Over wat er zou moeten / kunnen gebeuren wordt, ter geruststelling van velen, gesproken in termen van kwalitatief hoogwaardig, behoud van cultuur en natuur en  het ‘Gooise Minderen’.

Via deze link vindt u een drietal sterk ingekorte excerpten bedoeld om aan te geven waar het visie document over gaat. Bedoeld om uw interesse te wekken en in de gelegenheid te stellen indien gewenst alsnog uw reactie op de inhoud te delen met onze gemeente via het reactie formulier.

Onderstaand de planning; waar staan we en welke stappen volgen wanneer.

Bewonersplatform Naarden Vesting

Paul Boerma

Waar bevinden wij ons in het proces?

WanneerWatWaar Rol
9 maart 2020Bijeenkomst presentatie concept visie Aan de Gooise KustArsenaal
Events
Reageren mogelijk
9 t/m 13maart 2020Reactieperiode concept visie Aan de Gooise KustReageren mogelijk
18 maart 2020Thema-uur raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune

Start besluitvormingsfase

WanneerWatWaar Rol
27 mei 2020 Politieke avond gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune en inspreken mogelijk (maximaal 2 minuten op aanvraag)
10 juni 2020Meningsvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune
1 juli 2020Besluitvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune

Eén gedachte over “Gooise Kust”

 1. Allerbelangrijkste is het weghalen en bestrijden van fonteinkruid. Als dit niet gebeurt zijn alle gedane investeringen in de watersport infrastructuur of nog te doen investeringen hierin letterlijk waardeloos.
  Ten tweede de Naardertrekvaart anders inrichten met alle consequenties van dien voor verkeer etc is ongewenst.
  Met kleine stappen goede dingen doen aan de kust en stap voor stap evalueren is de juiste weg. Infra voor fietsen als verbinding tussen de mooie dingen in onze gemeente is een zeer goed idee

Reacties zijn gesloten.