Opvang vluchtelingen Naarden

De gemeente is voornemens om op de twee volgende locaties vluchtelingen op te vangen. Onderstaande informatie is in een brief naar bewoners gestuurd op 14 september 2022:

Beste bewoners,

Met het voortduren van de oorlog in Oekraïne blijven vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland komen op zoek naar een veilig onderkomen, ook naar onze gemeente. Wij voelen de verantwoordelijkheid om ons over hen te ontfermen en zetten ons ervoor in deze mensen zo goed mogelijk op te vangen binnen de mogelijkheden die wij daarvoor zien. 

Eerder hebben wij al een aantal locaties in Gooise Meren aangewezen waar vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. Middels deze brief willen we u informeren over een locatie in uw buurt waar wij ook voornemens zijn om vluchtelingen uit Oekraïne voor een bepaalde tijd onder te brengen. 

Locaties

Marktstraat 66, Naarden-Vesting

Het pand in het hartje van Naarden-Vesting is gelegen tegenover het Arsenaal. In dit pand is het mogelijk om 8 kleinere appartementen te realiseren waar we ongeveer 30 mensen willen onderbrengen die weinig begeleiding nodig hebben en zelfstandig kunnen wonen. 

Ijsselmeerweg 3A, Naarden

Op het terrein waar we nu opvang hebben gerealiseerd in het voormalige NH Hotel Naarden staat ook een appartementencomplex, gelegen aan de IJsselmeerweg 3a. Het betreft een pand met 21 appartementen waar we ongeveer 90 mensen willen onderbrengen. 

Begeleiding en ondersteuning 

Om de vluchtelingen uit Oekraïne goed op te vangen in onze gemeente is meer nodig dan alleen een plek waar ze kunnen verblijven. We kijken daarom ook naar wat er nodig is om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk op een goede manier kunnen deelnemen aan onze samenleving en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. De gemeente werkt daarom samen met vrijwilligers- en welzijnsorganisaties om ervoor te zorgen dat er genoeg ondersteuning en begeleiding wordt geboden. 

Vragen 

Mocht u vragen hebben of uw zorgen met ons willen delen, dan kunt u mailen naar oekraine@gooisemeren.nl. Ook als u uw steun wilt betuigen of wilt helpen kunt u op dit adres terecht. 

Met vriendelijke groet,

Maurits Voorhorst, gemeentesecretaris

Han ter Heegde, burgemeester