Voortgang BOR gronden

Het is de lange tijd stil geweest rond het project BOR gronden. Maar nu is de volgende stap gezet: het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Op 22 november vond de inloopbijeenkomst over de BOR gronden plaats. 

Van 10 november tot en met 21 december 2022 liggen stukken ter inzage

  • Het ontwerp-bestemmingsplan. Het plan beschrijft wat er met de grond mag gebeuren; welke grond bestemd is voor woonruimte, openbaar groen, parkeerruimte of een andere bestemming. 
  • Het concept-beeldkwaliteitsplan. Het plan geeft voorwaarden en regels, en laat zien hoe de nieuwe huizen en de omgeving er ongeveer uit kunnen gaan zien. 

Meer info vindt u op de website van Gooise Meren en op borgronden.nl.

Het Bewonersplatform heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente.