Minder Hinder Gooise Meren

Minder Hinder is een organisatie die de belangen van Gooise Meren behartigt inzake geluid en fijnstof overlast. Met name, maar niet alleen, de overlast die veroorzaakt wordt door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het Bewonersplatform Naarden Vesting wordt vertegenwoordigd in de klankbordgroep van Minder Hinder (door Charlie Elias) en ondersteunt dit initiatief.

Wilt u zich aanmelden als sympathisant? Uw stem is nodig voor een nieuwe toekomst van het maatschappelijke overleg over Schiphol.

Na veel jaren vol moedig activisme en taai lobbywerk, is het tij tegen Schiphol eindelijk aan het keren. Wekelijks verschijnen er onderzoeken en reportages over de verborgen maatschappelijke kosten, over de vervuiling, over de toenemende hinderbeleving en het gebrek aan rechtsbescherming van omwonenden. Er lopen inmiddels meerdere rechtszaken. Ook de minister van I&W wil Schiphol laten krimpen. En zelfs Schiphol zegt mee te gaan in die beweging: geen zakenjets meer. Geen nachtvluchten meer. Geen verzet meer tegen krimp. Wij duimen. U vast ook.

Eén van de andere positieve ontwikkelingen in die strijd is een nieuw overlegorgaan. Eentje met meer tanden dan de Omgevingsraad Schiphol. Op 1 juli 2023 treedt deze nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) in werking. De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan over luchtvaart en Schiphol. De MRS geeft gevraagd en ongevraagd input en advies om hinder te voorkomen of te verminderen. Die adviezen zullen gericht zijn aan de minister van I&W. En het meest hoopgevende: de wet verplicht de minister om op de adviezen van de MRS te reageren.

De MRS: elke stem telt
In de MRS zitten straks bewoners  samen met enkele maatschappelijke organisaties zoals natuur- en milieugroepen en onafhankelijke experts die hen ondersteunen. Zo vormen de MRS-adviezen straks een brug tussen de belangen van inwoners uit de omgeving en het kabinet en de luchtvaartsector.

De Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren staat achter dit initiatief. Wij willen graag meepraten. Daarvoor moeten we aan de MRS laten zien hoeveel mensen ons steunen. Iedere aantoonbare sympathisant is een stem. Elke stem weegt mee.

Klik daarom op deze beveiligde link om een minimaal aantal NAW gegevens achter te laten, die we AVG-proof met het secretariaat van de MRS zullen delen. Dan zien zij dat wij op uw steun kunnen rekenen en namens vele honderden mensen uit Gooise Meren en omgeving spreken.

Hoe meer namen wij aan kunnen leveren, des te groter onze invloed op de verkiezing van een vertegenwoordiger in de MRS. Helpt u ons mee?

Hartelijke groet,

Peter de Boer
Namens de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren 

Ps. Wilt u meer toelichting? Lees hier meer over hoe de samenstelling van de raad tot stand komt.