Hoge opkomst Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene leden Vergadering op 12 juli 2017 in het Stadskantoor, woonden ca 75 buurtbewoners de presentatie bij.

Aanwezig waren:
Het bestuur: José Rosendahl, Fiona de Vilder, Suze ten Kroode, Guide Bartelet, Esther Menken
Aspirant bestuurslid: Linda Leerkes
Afgevaardigde Gemeente Gooise Meren: Lysette Lubbers
De kascommissie Jan Heesemans en Bram van der Spelt
Afscheid als voorzitter neemt vanavond: José Rosendahl
Verkeerswerkgroep: Henk Makaske, Herman ten Kroode
Terrassenwerkgroep: Kees ter Horst, Joop van Kessel
Afwezige bestuursleden: Minke Vonk, Nico Rost Onnes.

Verslag

José opent de vergadering en start met het voorstellen van de bestuursleden. Zij stelt Fiona de Vilder voor als nieuwe voorzitter. José neemt afscheid, zij verhuist naar buiten de vesting. Ook Linda Leerkes wordt voorgesteld als toekomstig lid. Dan gaat José in op de thema’s die aan de orde zijn geweest binnen het platform tijdens 2016 en 2017.

 • Verkeer en parkeren
 • Evenementen
 • Toerisme (touringcars)
 • Horeca terrassen
 • Overige projecten (zoals Stadskantoor, Passantenhaven, Mess en Oranje Bastion)

Tijdens een korte vragen- en discussieronde wordt ingegaan op de horecaterrassen, de Mess en overige opmerkingen van bewoners, zoals:

 • Verrommeling van de vesting. De Overleggroep besteedt daar aandacht aan.
 • Laden en lossen Annastraat/Marktstraat. De nieuwe paaltjes, die daar geplaatst zijn bezorgen juist overlast. Hulpdiensten kunnen er nu niet meer door. Gemeente is op de hoogte.
 • Whatsapp buurtpreventie. Goede app maar jammer dat sommigen er niet serieus mee omgaan. We roepen iedereen op om lid te worden van deze app groep via de website, en er alleen serieuze verdachte situaties te melden. Dus geen klachten van geluidsoverlast ed.
 • Horeca terrassen. Er komen veel jongeren, die de terrassen na sluitingstijd gebruiken. Gevraagd wordt om meer toezicht van de boa’s, die komt er volgens de gemeente.
 • Gevaarlijk punt hoek Marktstraat en Kapitein Meierweg. Geen goed zicht en er steken veel mensen juist in die bocht over. Ook dit is bekend bij de gemeente en staat op de agenda.
 • De goed verlopen burgerparticipatie wat betreft de herbestemming stadskantoor. Lees meer hierover.

Het bewonersplatform neemt alle vragen, klachten en opmerkingen serieus en bespreekt iedere maand tijdens de vergadering met de afgevaardigde van de gemeente (Lysette Lubbers) de punten die zijn binnengekomen. De meest efficiënte manier om een thema in te brengen is om een mail naar info@bewonersplatformnaardenvesting.nl te sturen.

De kascommissie leest vervolgens een verslag voor, waarin aangegeven wordt dat de kas is gecontroleerd en goedgekeurd. In de toekomst zal het bedrag per bewoner verlaagd worden, aangezien de gemeente Gooise Meren nu in totaal over 7 bewonersplatforms beschikt en het budget gelijk verdeeld dient te worden.

Na de bewoners-thema’s neemt Jordi van Dijk, medewerker openbare orde en veiligheid bij gemeente Gooise Meren, het over. Hij presenteert kort de cijfers m.b.t. inbraak in en rondom de vesting. Dit is (gelukkig) zeer weinig.

Dan vervolgt Patrick Oostra met een presentatie over preventie. Hij is ervaringsdeskundige, d.w.z. een ex-inbreker. Hij kent alle inbraak trucs en vertelt erover.  Hij heeft overdag door de vesting gelopen en foto’s genomen van slechte en goede inbraakpreventie. Hij vertelde erg geestig en zorgde ervoor dat het publiek geïnteresseerd luisterde. De foto’s die voorbij kwamen waren op de presentatie waren herkenbaar voor de toehoorders, hetgeen ze erg betrokken maakte. Het kon zomaar jouw voordeur zijn, waarover Patrick een opmerking maakte.

Meer info over Patrick’s ronde door de Vesting, leest u hier: Artikel ex- inbreker

Om ca 22.00 uur werd de vergadering gesloten en dronken we ter afsluiting een borrel bij het Vestinghotel, waarbij de 1e ronde aangeboden werd door het bewonersplatform.