Succesvolle burgerparticipatie bij plan stadskantoor

Het plan genaamd ‘Hart van Naarden’ is de aangewezen partij voor de herontwikkeling van het stadskantoor. Dit komt erop neer dat dezelfde ontwikkelaars van het Vesting Hotel Naarden nu het stadskantoor mogen ombouwen tot woningeenheid.

Het stadskantoor biedt straks ruimte aan zowel appartementen als eengezinswoningen. In totaal gaat het om 23 wooneenheden. De prijzen hiervoor lopen uiteen van 250.000 tot 1.100.000 euro. In de parkeerkelder kunnen 44 auto’s worden gestald. De binnentuin wordt voor iedereen toegankelijk. De hal wordt niet gesloopt, dit wordt namelijk de entree voor de appartementen. Het grote kunstwerk van Eppo Doeve, op de wand, blijft hier bewaard. Een goede optie voor de gemeente die nog geen bestemming had gevonden voor de fresco.

Volgens de gemeente zijn in het plan de liefde en kennis voor de Vesting duidelijk zichtbaar en voelbaar. Opmerkelijk is dat vanuit het hotel straks service mogelijk is. Het plan wordt ingepast in de omgeving door toepassing van ‘stadsreparatie’ (herstel van de historische kavelstructuur).

Het college van B&W van Gooise Meren volgt de adviezen van de twee werkgroepen van omwonenden en gemeentelijke professionals. Beide werkgroepen kwamen tot een unaniem advies. Na de zomer wordt het opstellen van de contracten ter hand genomen.

Vormgeven aan participatie is doorgaans een weerbarstig proces. Dat het zo mooi verlopen is, onder de coördinatie van projectleider Anja Derksen, is volgens B.O.N.S. (Belanghebbenden Omwonenden Naardens Stadskantoor) alle reden om trots te zijn. Bovendien zal de de omwonenden werkgroep participeren gedurende de gehele uitvoering van het bouwproject.

Bron: NaarderNieuws