Enquete mobiliteit en parkeren

De gemeente is in samenwerking met de bewonersplatforms bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan voor de Gemeente Gooise Meren en haar kernen. Hier voor kunt u tot 11 december een globale enquête invullen op de website van Gooise Meren.

Voor Naarden Vesting zal de Gemeente Gooise Meren op verzoek van en in samenwerking met het Bewonersplatform en een ingehuurd bureau een enquête doen specifiek gericht op de beleving van de parkeerproblemen onder de bewoners van de Vesting.

Deze enquete ‘Parkeren in Naarden Vesting’ wordt hoogstwaarschijnlijk in januari 2020 onder de bewoners verspreid.

We houden u op de hoogte!