Duurzaam wonen in de Vesting

Noteer vast in uw agenda:

4 februari 2020: Thema avond voor bewoners in Naarden Vesting

“Wat kunnen we met en voor elkaar betekenen als het gaat om Duurzaam Wonen?”

Grote Kerk Naarden, vanaf 20:00 uur.

Het bewonersinitiatief

Steeds meer bewoners in Gooise Meren kiezen bewust voor een duurzame toekomst om goed voor zichzelf, hun kinderen en de aarde te zorgen. Ook in de Vesting vragen veel bewoners zich af hoe we als woningeigenaren van historische panden – dat maakt deze uitdagingen zeer speciaal – zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame woonomgeving.

Verduurzamen heeft alles te maken met energie besparen en energie opwekken. Om deze reden is het buurtteam het initiatief ‘Duurzaam Wonen in de Vesting’ gestart. Met als missie de medebewoners van de vesting te informeren, te inspireren, te faciliteren en te mobiliseren voor het nemen van maatregelen om energie te besparen. Het buurtteam is een werkgroep van het bewonersplatform, de leden van de werkgroep vindt u hier.

In samenwerking en dialoog met het bewonersbuurtplatform Naarden Vesting, de gemeente Gooise Meren, energie coöperatie WattNu en de inhoudelijke expert Groene Grachten is er een goed beeld ontstaan van de mogelijkheden en uitdagingen voor het verduurzamen van de woningen in de Vesting. Door als buurtbewoners samen te werken, kunnen we elkaar helpen, kennis delen en gebruik maken van collectieve inkoopmogelijkheden. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een duurzame toekomst van de Vesting. Op 4 februari 2020 organiseren we allereerst een bewonersavond waarin we alle vesting bewoners bij willen praten over de ontwikkelingen, wat er al gedaan is en welke ontwikkelingen er zijn waar een ieder op zou kunnen inspelen, of zijn/haar voordeel mee zou kunnen doen.

Maatregelen voor energiebesparing

De doelstelling is om in 2050 50% CO2 te besparen tov 1990. Het verwarmen van de woning vraagt veruit het meeste energie. Om het energieverbruik voor het verwarmen van de woning te verminderen zijn er kleine en grote maatregelen mogelijk. Kleine maatregelen zijn bijvoorbeeld het lager zetten van  de thermostaat, het verkorten van de douchetijd of het aanpassen van de CV ketel. De grotere maatregelen betreffen het goed isoleren van je woning.  Een goed geïsoleerde woning heeft ook direct veel andere voordelen. Het huis is comfortabeler, koeler in de zomer en behaaglijker in de winter, heeft geen tocht en bespaart dus op de energierekening.

Isoleren van een historische woning

Het isoleren van een historische woning vraagt om een zorgvuldige aanpak. En Naarden Vesting heeft met name historische woningen. Om deze reden heeft de expert organisatie Groene Grachten van drie modelwoningen in de Vesting een energiescan gemaakt. Deze scan geeft inzicht in de maatregelen die relatief eenvoudig zijn uit te voeren en in de meer ingrijpende maatregelen die pas op termijn genomen zullen kunnen worden. Het bewonersteam is als eerste aan de slag gegaan met de relatief makkelijk uit te voeren maatregelen en is inmiddels in overleg met de betrokken partijen hoe  bewoners het beste ondersteund kunnen worden bij het nemen van deze maatregelen.

Energie coaches

Omdat de grootste uitdaging in de verandering ligt in gebrek aan kennis en ervaring worden in de gehele gemeente energie coaches opgeleid om alle bewoners te helpen bij keuzes die gemaakt kunnen of moeten worden. Deze 4-daagse opleiding geeft voldoende inzicht in de (on)mogelijkheden van verduurzaming. De energie coach kan voor elke inwoner van enorme waarde kan zijn, wanneer men van plan bent iets te doen, maar niet weet waar te beginnen en hoe het aan te pakken.

Energie opwekking

In samenwerking met Wattnu wordt gekeken hoe we ook in de Vesting bij kunnen dragen aan duurzame energie opwekking op plekken die daartoe geschikt zijn. Dit kan door te participeren in een project van de coöperatie, of op basis van een collectieve inkoopactie in plaats van een individuele opdracht aan een betrouwbare leverancier.

Eén gedachte over “Duurzaam wonen in de Vesting”

  1. Geweldig initiatief!
    Hoe eerder we beginnen hoe beter. Daar hoort inzicht in de (on-)mogelijkheden en de beperkingen bij.
    Alles wat dat inzicht kan vergroten juich ik van harte toe!
    Als ik ergens mee kan helpen: graag!

Reacties zijn gesloten.