Proef horecaterrassen ja of nee?

Momenteel buigt de nieuwe burgemeester zich over de vraag die de gemoederen van de vestingbewoners en horeca ondernemers de laatste weken bezig hield: gaat de proef om de terrastijden te verruimen nu wel of niet door?

Vele omwonenden van horecaterrassen hebben tijdens diverse bijeenkomsten over dit thema hun standpunt duidelijk gemaakt. Ondanks dat een groot aantal bewoners de terrassen gezellig vindt en vaak bezoekt, zijn er veel omwonenden geen voorstander van om terrassen tot 23.30 uur open te laten.

In nauwe samenwerking met de direct omwonenden is het Bewonersplatform betrokken bij deze discussie.

Op het moment dat dit bericht geplaatst wordt, is er nog geen besluit genomen. Wordt vervolgd…