Parkeren in de vesting

Voor de ene vestingbewoner is parkeren iets moeilijker dan voor een ander. Ieder heeft er zijn eigen mening over.

De gemeente Gooise Meren is bezig een parkeervisie te ontwikkelen voor alle kernen. De werkgroep ‘Parkeren’ werkt intensief met de gemeente en de ingeschakelde adviesbureau’s om voor de vesting de belangen van de bewoners zeker te stellen. Medio april ontvangt u een enquete in de (mail)bus over parkeren in de vesting. Het onderzoek heeft als doel te inventariseren of vestingbewoners problemen ervaren bij het parkeren. Naar aanleiding van de resultaten van de enquete organiseert het Bewonersplatform vervolgens een avond waarbij alle inwoners input kunnen leveren.

Hoe meer bewoners input leveren, hoe representatiever de uitkomst. We roepen dan ook iedereen op om deel te nemen aan de enquete.

Het onderzoek dient als hulpmiddel bij het besluit van de gemeente of in de toekomst in de vesting betaald parkeren en/of parkeervergunningen zullen komen. Of dat er helemaal niets verandert.

4 gedachten aan “Parkeren in de vesting”

  1. Is van de inloop-bijeenkomst -20 november 2018- is ooit een resultaat bekend gemaakt?

  2. parkeren in de vesting is regelmatig een probleem. Vaak bij evenementen waarbij de organisatoren (en verkeersregelaars) zich niet aan de afspraken houden en veel bezoekers gewoon doorlaten. Maar er zijn ook bewoners met twee of drie auto’s (per huishouden dus) en dat zorgt voor een te grote parkeerdruk. Een simpele oplossing is volgens mij om per huishouden/woning kosteloos 1 vergunning af te geven en het toe te staan een tweede vergunning te kopen. Bijvoorbeeld tegen een redelijk hoog bedrag om het bezit van meerdere auto’s te ontmoedigen (bv € 450 per jaar). Bezoekers en niet bewoners kunnen op de openbare parkeerplaatsen staan (blauwe zone, markt etc)
    Dit past ook heel goed in de milieudoelstellingen en het opknappen van het straatbeeld in ons middeleeuwse stadje als er structureel minder auto’s geparkeerd staan

  3. Ik ben het volledig met Frank Zwartjes eens. Als aanvulling zou ik nog willen wijzen op parkeren op hoeken en bij gele strepen. Volgens mij wordt er daarvoor nauwelijks bekeurd.

  4. Als er door de gemeente geboden en verboden opgelegd worden moeten die ook gehandhaafd worden. Zolang dat niet gebeurt hebben die maatregelen geen effect.
    Wat mij betreft een gratis parkeer vergunning voor vesting bewoners en bedrijven. Voor bezoekers is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Reacties zijn gesloten.