Horeca Beleid Gooise Meren 2019-2023

Onze gemeente heeft haar visie op ondernemerschap geformuleerd in “Economische Visie Gooise Meren 2040 – Ruimte voor Ondernemerschap” van oktober 2017. Visie op Horeca wordt in dat document nadrukkelijk behandeld.

Momenteel wordt gewerkt aan “Horeca Beleid Gooise Meren 2019 – 2023”. Daarin komt Horeca- beheer dat zich bezig houdt met veiligheid, overlast en gezondheid aan de orde. Het bestaande beleid van de verschillende kernen wordt er in vastgelegd en hier en daar aangescherpt.

De werkgroep ‘Horeca/Toerisme en Terrassen’ maakt deel uit van de kerngroep welke dit plan ontwikkelt.

Eind mei vorig jaar is het proces gestart. Gemeente heeft vervolgens interviewrondes gehouden met ondernemers en ronde tafel gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners. Daarin ondersteund door adviesbureau Seinpost. Nu zal naar verwachting eind april het Concept Beleidsplan in een plenaire bijeenkomst met ondernemers en met u, bewoners, worden behandeld. Deze leidt tot een definitieve rapportage voor College van B&W, Raadscommissie en Gemeenteraad.

“Gooise Meren staat voor Kwaliteit”. Dat is wat in de gemeentelijke visie op ondernemerschap is geconstateerd.

In het voorliggende Horeca Beleidsdocument wordt onze kwaliteit van wonen in relatie tot horeca nadrukkelijk verbonden aan de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Het is van belang dat de nota deze doelstelling nadrukkelijk vaststelt.

Bij de uitgangspunten voor nieuw beleid komt handhaving aan de orde. Een gevoelig onderwerp waarover wordt verwoord dat er beperkte middelen zijn en er een noodzaak tot focus is. Goede samenwerking tussen betrokkenen is hier voorwaarde voor succes. Er is aandacht gevraagd voor praktische invulling ter verbetering.

In de aanloop naar de plenaire bijeenkomst eind april, waarvoor u door de gemeente zal worden uitgenodigd, krijgt u te horen waar het Beleidsdocument kan worden ingezien en zullen wij u vanuit het bewonersplatform nog nader informeren.

Heeft u na lezing van het voorgaande vragen of opmerkingen dan kunt u die richten aan info@bewonersplatformnaardenvesting.nl