Ontwikkelingen

Het Bewonersplatform zit niet stil. Ondanks dat u niet continu van ons hoort, betekent dit niet dat er niets gebeurt. Meerdere werkgroepen (parkeren, verkeer, horeca, toerisme en evenementen) worden aangevoerd door actieve bewoners, waaraan ook andere stakeholders van de vesting deelnemen. Zij doen hun best om in diverse projecten met de gemeente samen te werken en de belangen van de bewoners te behartigen. Maar de communicatie en samenwerking gaan niet altijd even snel en soepel als wij zouden willen.

We proberen zo transparant mogelijk te zijn en regelmatig de nieuwe ontwikkelingen met u te delen.
Inmiddels zijn binnen het Bewonersplatform een aantal nieuwe leden toegetreden tot de diverse werkgroepen. Hoe meer actieve bewoners, des te meer we kunnen bereiken bij de gemeente.

Verder hopen wij u komende tijd met grotere regelmaat te kunnen informeren over de lopende zaken met betrekking tot het mobiliteitsplan dat ontwikkeld wordt binnen de fusiegemeente Gooise Meren. Dit plan heeft onder andere betrekking op verkeer en parkeren binnen Naarden Vesting.

Op instructie van de Raad van Gooise Meren, werkt de gemeente aan een actualisering van het convenant tussen de gemeente en de bewonersplatforms. Het bestuur is direct bij deze discussies betrokken om het belang van de bewoners zo goed mogelijk zeker te stellen.

Hartelijke groet,

Boenk van Marle
Voorzitter

Lees hier meer over de werkgroepen.
Heeft u zelf interesse om aan te sluiten? Stuur ons een mail