Burgertop Schiphol

We zijn op zoek naar belangstellenden (voor- en tegenstanders Schiphol) die zich willen aanmelden voor de Burgertop Schiphol.

Wat houdt het in? 
Op de burgertop komen 150 inwoners van Noord-Holland bijeen. Zij vormen een dwarsdoorsnede vanuit de bevolking. Zowel mensen die door Schiphol hun brood verdienen, als zij die overlast ervaren. Zij gaan in gesprek over de toekomst van de luchtvaart in ons land en de toekomst van Schiphol in het bijzonder. Zij werken toe naar een ‘burgerbesluit’ dat aan het einde van de burgertop wordt gepresenteerd.

Wanneer?
Zaterdag 16 november. Aanmelden kan via het Bewonersplatform tot 20 oktober 2019. Stuur ons een mail.

Waar?
Dorpshuis De Moriaan in Wijk aan zee

Voor wie?
De dwarsdoorsnede van 150 inwoners wordt als volgt samengesteld: methode 1: via 15 contactpersonen in 15 regio’s rond Schiphol worden gericht deelnemers aangezocht met onderling verschillende profielen (spreiding over regio’s, leeftijd, sekse, maatschappelijke achtergrond). 

Methode 2: belangstellenden kunnen zich rechtstreeks aanmelden met verstrekking van genoemde gegevens. Vanuit deze groep zal door loting een selectie plaatsvinden.

Door wie?
Deze Burgertop Schiphol is een gezamenlijk initiatief van Code Oranje en mediapartner NH Nieuws.

Hoe?
De leiding van de bijeenkomst is in ervaren handen van Harm van Dijk, initiatiefnemer van G1000 Nederland. Door middel van beproefde methodieken zal toegewerkt worden naar een ‘burgerbesluit’.

Meer info