Maatschappelijke Raad Schiphol van start

Goed nieuws. Binnenkort gaat de MRS, de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol, van start. De MRS is het wettelijke overleg- en adviesorgaan over luchtvaart rondom Schiphol. Dit orgaan gaat de minister gevraagd én ongevraagd adviseren. De minister is verplicht daarop te reageren. Dat betekent veel meer directe invloed op onze democratie. 

Dankzij honderden ondersteunende aanmeldingen uit Gooise Meren is de klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren goed vertegenwoordigd in deze raad. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Tegelijkertijd toont het aan dat de vliegoverlast in onze gemeente een serieuze omvang heeft gekregen. Dat blijkt ook uit de hoeveelheid sympathisanten die we inmiddels hebben. Die is sterker gegroeid dan ooit, en groter dan ooit.

Die toegenomen geluids- en milieubelasting door vliegverkeer blijkt ook uit de laatste statistieken van BAS, het formele meldpunt van Schiphol. 

Zoals ieder kwartaal, hebben wij daar weer een verslag van gemaakt, specifiek gericht op onze gemeente en omgeving. Voor u als gemeentebestuurder, maar ook voor uw buren, vrienden en kennissen. Alvast een paar feiten: er vliegen inmiddels drie keer zoveel vliegtuigen over Gooise Meren als vorig jaar, het aantal klachten bij BAS uit Gooise Meren is met bijna 100% toegenomen en het aantal melders met ruim 50%. 

In ons verslag leest u dat het langdurige baanonderhoud en de aanhoudende wind uit noordelijke richtingen geleid hebben tot een sterke stijging van het aantal klachten en melders in Muiden en Muiderberg, maar ook in Bussum. Ook kunt u lezen dat uit recente onderzoeken blijkt dat straalmotoren verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van zeer gevaarlijk ultrafijnstof in pluimen van ruim 20 km rond de zes landingsbanen van de luchthaven. Ook over Gooise Meren, dus.

Voor u als gemeentebestuurder is er dus nog meer aanleiding om u in te zetten voor een betere leefomgevingsbescherming. Via de bestuurlijke samenwerking over Schiphol bijvoorbeeld, maar ook door de rechtszaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) te steunen. Die begint op 4 juli. Een belangrijke stap, waarbij ook de gemeente kan helpen. Want hoe meer medestanders RBV heeft, des te groter de kans dat de stichting ontvankelijk wordt verklaard en de eis van een gezonde, stille leefomgeving voor omwonenden van Schiphol mag stellen.

Door de gemeente  aan te melden als donateur van RBV brengt u de zaak van RBV een stap verder. De gemeente Aalsmeer ging u voor.

Wij kijken er naar uit om u tijdens de Politieke Avond van de gemeenteraad op 13 septembermee te nemen in hoe u zich verder kunt inzetten voor de bescherming van onze leefomgeving en tegen de nadelige gevolgen van Schiphol’s vliegverkeer. 

Ook in de lokale media is de belangstelling voor dit onderwerp groeiende, zoals u ook in dit artikel van de Gooi & Eemlander kunt lezen. Voor onze ingezonden brief aan Het Parool zie deze bijdrage van een sympathisant.

Wij hopen u dan ook te zien en spreken op 13 september! 

Met hartelijke groet,

Peter de Boer

Namens de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren