InitiatievenCafé donderdag 28 februari

Op 28 februari a.s. vindt een nieuw initiatief van het platform plaats. Wij hopen van harte dat je aanwezig kunt en wilt zijn.

Zoals je weet is het platform opgericht om meer MVO in Gooise Meren te brengen. De afgelopen negen jaar is dat gebeurd door ruimte te bieden aan maatschappelijke organisaties en ondernemers en hen verder te helpen door de Meet & Match-diners waarbij de deelnemers onderling matches konden sluiten en konden netwerken.

Met de inhoud van de matches hebben we ons weinig bemoeid. Het nakomen van de matches vinden we belangrijk maar we hebben niet kunnen monitoren hoe de matches hebben bijgedragen aan MVO in de gemeente.

Buiten de diners zijn er door (leden van) het platform verschillende initiatieven opgestart of is er bijgedragen aan initiatieven. Voorbeelden zijn de Wereld BBQ, het Wereld Muziek Festival, Zina’s reis, World Cleanup Day e.d. Hier zijn we ook trots op.

Graag helpen wij mensen en organisaties met het bereiken van hún MVO-doelen. Dus heb je een idee, of heb je tijd of expertise, of wil je anderszins bijdragen aan de lokale samenleving? Kom dan de 28e!

Op die avond starten we met een inventarisatie van ideeën. We selecteren diegene waar de meeste aanwezigen enthousiast van worden en vervolgens werken we een actieplan uit om te zorgen dat deze plannen ook werkelijkheid gaan worden.

Ben je al verder dan alleen een idee? Kom dan ook!

Heb je geen idee maar wel tijd of kennis? Wees welkom.

We starten donderdag 28 februari om 19:30 en eindigen rond 21:30 uur.

De locatie is Activiteitencentrum Jan Ligthart van Sherpa, Brinklaan 36A in Bussum.

Voor vragen? jochum@jarigsma.nl of 06-26088604

Groet,

Lisa Schonewille
Catharina van der Meer
Dirk-Jan Methorst
Bart Doornbos
Paul Ricken
Merijn Corsten
Raquel van Oijen
Jochum Jarigsma

Platform Maatschappelijk Ondernemen
www.platformmvo.nl