Plannen herontwikkelen Stadskantoor unaniem aanvaard

Op 4 april jl zijn tijdens de Raadsvergadering Gooise Meren alle voorstellen met betrekking tot het woonproject Hart van Naarden unaniem aanvaard.

Dit punt stond als volgt op de agenda van de GM Raad:

Vaststellen Verklaring van geen bedenkingen her-ontwikkelen locatie voormalig Stadskantoor Naarden (1261726)

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Raadhuisstraat 2 te Naarden

CONCEPTBESLUIT op aanvraag om omgevingsvergunning

BLVC plan  (Plan: Bereikbaarheid/ Leefbaarheid / Veiligheid / Communicatie – gedurende de sloop en bouw)

Ruimtelijke Onderbouwing Herontwikkeling Stadskantoor Naarden

Plattegronden dak gevelaanzichten doorsnedes details

Nota van zienswijzen met beantwoording