Hangjongeren

Tijdens mooie zonnige dagen weten steeds meer jongeren de vestingwallen te vinden als plek van ontspanning. In veel gevallen gaat dat prima.

Echter, de laatste tijd krijgt het bewonersplatform meldingen binnen over situaties waarbij sprake is van grote overlast (geluidsoverlast, gevaarlijke situaties, rommel).

Om een volledig beeld te schetsen roepen we bewoners op om ons te informeren of en op welke plekken binnen of buiten de vesting sprake is van regelmatige overlast en tevens of u daarbij kunt aangeven wat de aard van de overlast is, zodat we dat kunnen aankaarten bij de gemeente.

U kunt uw melding hier doorgeven aan het bewonersplatform.

Wat kunt u zelf doen? 
Op 23 mei wordt een workshop verzorgd, waarin u tips krijgt om om te gaan met hangjeugd. Meer info