Thema avond Passantenhaven

Op 26 september heeft een thema-avond plaatsgevonden over de Passantenhaven.

Aanleiding, doel en verdere toelichting:

Tijdens de politieke avond in het kader van het vaststellen van de visie Passantenhaven op 18 april 2018 bleek dat raadsleden voorafgaand aan het vaststellen van de visie behoefte hadden te worden geïnformeerd over besluitvorming die in het verleden al over het gebiedsprogramma heeft plaatsgevonden. Hierop zegde wethouder Sanderse toe een thema-avond te organiseren om in deze informatiebehoefte te voorzien, waarbij tevens inhoudelijk op het gebiedsprogramma en de passantenhaven in het bijzonder zal worden ingegaan.

De raad had met name over de volgende onderwerpen vragen:

  • Verkeerskundig effect toename brugopeningen
  • Beheer en exploitatie passantenhaven
  • Parkeren vrachtauto’s, bussen en personenauto’s.

Tijdens de thema-avond is inhoudelijk op deze onderwerpen ingegaan. De aanleg van de passantenhaven heeft binnen het gebiedsprogramma een heel duidelijke relatie met de realisatie van de nieuwe vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer. De provincie Noord-Holland is trekker van dit project. Op de thema-avond was ook gedeputeerde Tekin van de provincie aanwezig om het belang van dit project te vertegenwoordigen. Behalve een vertegenwoordiger van de provincie was ook de heer Van Zanten van de regio Gooi en Vechtstreek aanwezig.

Bekijk de presentatie