Status plaatsing ondergrondse containers

Het Bewonersplatform heeft geïnformeerd bij de GAD over hoe het met de plaatsing van de ondergrondse containers in Naarden Vesting is gesteld.

Hieronder het antwoord van de GAD:

Na afronding van de zienswijze procedure is de GAD druk bezig om alle vergunningen te realiseren en met alle nutsbedrijven zover te komen en afspraken te maken, dat de plaatsing uitgevoerd kan worden. Dit alles neemt meer tijd in beslag dan was voorzien.
De GAD heeft niet stilgezeten. Onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken.

De ondergrondse containers op het Adriaan Dortsmanplein en de Kooltjesbuurt zijn reeds in gebruik genomen.

Locatie ND002 (Westwalstraat/Peperstraat)
Nog niet gereed voor uitvoering vanwege procedure verontreinigde grond en onderhandeling met KPN.

Locatie ND004 (Westwalstraat/ Cattenhagestaat)
Is gereed voor uitvoering.

Locatie ND007 (Oude Haven)
PWN waterleiding bedrijf heeft toegezegd de 2 leidingen dit jaar te verleggen, daarna gereed voor uitvoering.

Locatie ND009 (Oostwalstraat)
Proefsleuven worden dit jaar nog gegraven

De planning is erop gericht om de ondergrondse containers te plaatsen in het 1e kwartaal 2018 en dan met voorkeur januari 2018.
Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de afspraken van betrokkenen worden nagekomen en de weersomstandigheden meezitten.

Download hier de plattegrond van de locaties en het bijhorende verzorgingsgebied en de presentatie van de inpassing.