Mobiliteitsvisie

Onlangs heeft het bestuur van het Bewonersplatform een gesprek gehad met de wethouder over de uitvoering van de mobiliteitsvisie. Er is ons toegezegd dat we een stappenplan ontvangen die we aan de bewoners kunnen communiceren. We houden u op de hoogte.