Kunst -en Antiekbeurs

De Kunst- en Antiekbeurs in de Grote Kerk is een drukbezocht evenement; de vesting is blij met een dergelijk grote beurs. Er waren rondom dit evenement van 24 tot en met 28 januari 2018 echter talloze klachten van bewoners over parkeren en het verkeer. Onderstaande samenvatting is gestuurd naar de gemeente, met als doel het verkeer en parkeren tijdens de beurs in het vervolg beter te regelen.

Uit diverse hoeken van de vesting (we hebben binnen Bewonersplatform diverse reacties ontvangen) komen negatieve geluiden over de parkeeroverlast, die de Kunst- en Antiekbeurs met zich meebracht. Hieronder een opsomming van zaken:
1. Er waren geen verkeersregelaars alleen op het parkeerterrein buiten de vesting zelf), iedereen reed door de vesting heen op zoek naar parkeerplaatsen.
2. Er waren geen borden met aanduidingen waar bezoekers konden parkeren, dus iedereen ging op eigen houtje op zoek naar een plekje, zo dicht mogelijk bij de Grote Kerk. Gevolg: vesting iedere dag/avond overvol!
3. Al lang vooraf aan de beurs waren borden geplaatst met parkeerverboden (vrijdag 19 januari 2018 tot en met woensdag 24 januari) in de Bussumerstraat beide zijden tussen Pastoorstraat en Kerkpad alsmede in de Sint Annastraat éénzijdig tussen Kerkpad en Marktstraat aan de zijde van de Grote Kerk voor de duur vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur*. Waarom zo veel dagen voordat het evenement plaatsvond?
4. Geen handhaving bij de foutparkeerders
5. Er werd een pendeldienst van/naar parkeerhaven aangeboden, maar dat wist je alleen als je de website bekeken had. De pendelauto’s die er waren, reden hard.
6. Geen slimme adresvermelding op de website Kunst-Antiekbeurs.
Op de website staat het navigatie-adres: Marktstraat 13. Dat hadden ze beter kunnen aanpassen naar het adres van de parkeerplaats. De parkeerplaatsen zijn ook niet goed aangeduid, wie weet nu wat de noord- en zuidkant van de Vesting is.
Zoals we hebben begrepen is het blijkbaar ieder jaar rommelig. De beurs is bekender aan het worden en trekt meer en meer bezoekers. Leuk voor de Vesting, minder leuk voor de bewoners. Wij denken graag mee over oplossingen.