Het Huis voor Iedereen

Sinds februari 2022 is er een netwerk van vrijwilligers actief in Gooise Meren dat bestaat uit inwoners die samen vluchtelingen en statushouders willen welkom heten als nieuwe buren. De ontmoeting, elkaar beter leren kennen en samen leven staat centraal. De naam van dit Netwerk is ‘Huis voor Iedereen’.  Inmiddels is het Netwerk concreet aan het werk. Niet alleen voor en door  vluchtelingen uit Oekraïne maar ook voor en door statushouders die in onze gemeente een nieuwe toekomst opbouwen.

Samen activiteiten organiseren

De koepelkerk op de Brinklaan te Bussum heeft een ruimte (de Sloep) ter beschikking gesteld. Hier organiseert het Netwerk iedere vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur een ontmoetingsochtend. Het is onze “broedplaats” voor het organiseren van activiteiten waar de ontmoeting centraal staat en die wij samen met inwoners, de oude en de nieuwe, organiseren.

Zoals op 13 februari in de Vesting voor de nieuwe bewoners van Fine en de directe buren. Onze vrijwilliger en bewoner van de Vesting, Ingrid Op den Velde, is hier een van de initiatiefnemers.  Op 23 maart a.s organiseren wij, als netwerk, een grote ontmoetingsavond waarin we, een jaar nadat de oorlog in Oekraïne losbarstte, met de vluchtelingen uit Oekraïne maar ook statushouders die hier afgelopen jaar zijn komen wonen in gesprek gaan onder het thema: “hoe gaat het nu met jou?” Het zal een informele warme bijeenkomst zijn waar ook ruimte is voor muziek en samen eten en drinken. Tegelijkertijd horen we wat mensen werkelijk nodig hebben om hier te kunnen leven en wat zij zelf te bieden hebben. Zo verbinden we ons met elkaar en wordt samenleven makkelijker en vanzelfsprekend. 

Doen wat nodig is

Wij werken uitdrukkelijk samen met de mensen zelf. Want veel van deze mensen willen graag zelf bijdragen. Zij hebben niet alleen vragen om hulp, zij willen en kunnen ook zelf helpen. Er is samenwerking opgezocht met de gemeente, Versa Welzijn, Vluchtelingenwerk Gooise Meren, Bibliotheek, kerkelijke organisaties, liefdadigheidsorganisaties, scholen en andere vrijwilligersinitiatieven die zich met vluchtelingen en statushouders bezighouden. Zo kan het Netwerk snel en flexibel inspelen op wat moet gebeuren en wordt voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan. Door onze contacten met de mensen zelf kunnen wij aan de gemeente en instanties goed en snel signalen doorgeven over wat wel en niet goed gaat in de organisatie, communicatie etc. 

Iedereen doet wat

Alle leden van het Netwerk beschikken weer over een eigen netwerk dat kan worden geactiveerd. Iedereen levert een bijdrage die bij hem of haar past. De een denkt mee, de ander is meer een doener. De een heeft veel tijd, de ander minder. Samen komen we zo een heel eind en kunnen we (indien nodig) aansluiten bij alles wat er door andere initiatieven en door gemeente/welzijnswerk en vluchtelingenwerk wordt gedaan. Op dit moment worden er regelmatig spullen ingezameld die mensen nodig hebben om hun nieuwe huis in te richten of om mee te kunnen doen in de samenleving, denk aan fietsen en laptops. Er wordt vervoer geregeld voor spullen en mensen. Zo halen de vrijwilligers spullen op of worden kinderen van school gehaald zodat ouders kunnen werken. Er wordt gericht kleding ingezameld voor vluchtelingen in de kampen in Griekenland en in de noodopvang locaties in Nederland voor vluchtelingen die vast zijn gelopen in Ter Apel. Deze kleding wordt tevens verspreid onder inwoners in Gooise Meren die het nodig hebben. Een lid van ons Netwerk is een Weggeef-kast gestart in Bussum Zuid. Er is een groep 55+ vrouwen actief als oppasoma’s. Zij passen, onder de naam, Granny’s from Heaven, op kinderen van moeders uit Oekraïne in die in Naarderheem verblijven. Zo  kunnen deze moeders taallessen volgen. Inmiddels past een deel van deze groep ook op kinderen die op de wachtlijst staan voor taalonderwijs op de taalschool De Globe. Dit oppassen, op de school zelf,  is gericht op het spelenderwijs kennis maken met de Nederlandse taal en de kinderen (en hun ouders) een gevoel van veiligheid en warmte te geven die ze ooit in eigen land van oma’s en tante’s kregen. Het gaat hier niet enkel om kinderen uit Oekraïne maar ook uit andere onveilige landen. Een aantal vrijwilligers geven op de opvanglocaties voor Oekraïners taallessen. Of helpen mensen met de weg vinden in de samenleving als buddy. Er zijn inmiddels mensen actief als soort vrijwillige arbeidscoach om mensen te helpen werk te vinden dat past bij hun opleiding en ervaring.  

Contact? 

Heeft u vragen? Krijgt u zin om  zich aan te sluiten? Iedereen is welkom in ons netwerk”.  Samen vormen we een thuis voor Iedereen in Gooise Meren. Komt u gerust vrijdags eens langs in de Sloep, Brinklaan 42 in Bussum om kennis met ons te maken. Of mail Siska de Rijke voor meer informatie: info@siskaderijke.nl