Vraag en antwoord

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 19 september 2018 zijn vooraf diverse discussiepunten en vragen ingediend door bewoners. Aangezien de thema’s Parkeren, Verkeer, Terrassenbeleid, Toerisme en Evenementen zijn behandeld hebben we alleen de punten uiteengezet die NIET behandeld zijn tijdens de bijeenkomst.

Uiteraard kunt u altijd nieuwe vragen insturen.