Draag bij aan een versierde Vesting

    Ik help de Vestingondernemers graag om de straten te versieren met bloemen en sfeerverlichting en maak
    € 10,- (of meer) over op NL36 ABNA 0464 9748 44 t.n.v. VER BEWONERSPLATFORM o.v.v. Versiering Vestingstraten.

    de heermevrouw