Evenementen

De Vesting is een toeristische trekpleister van belang. Enerzijds komt dat door de wallen, grachten en fraaie historische binnenstad, anderzijds door de vele evenementen die er worden georganiseerd. Denk daarbij aan de grootse Sinterklaasoptocht, de carnavalsoptocht, de Matthäus Passion, de tweejaarlijkse fototentoonstelling, het korenfestival, de Open Monumentendag met daarbij de historische schepen in de Nieuwe Haven en, sinds de laatste jaren, de vestingzondagen.

Naarden is dus een uiterst levendige stad, zo levendig dat met het toenemend aantal evenementen de leefbaarheid er voor veel bewoners onder gaat lijden. Dat verlies van leefbaarheid vindt zijn oorzaak in de onvoldoende  verkeersmaatregelen die de gemeente steeds treft.
Bij evenementen worden de hoofdverkeersstraten Marktstraat (altijd) en de Cattenhagestraat (vaak) afgesloten. Omdat doorgaand verkeer mogelijk blijft, wringen de auto’s zich door de smalle zijstraten en hobbelen in groten getale over de straten met kinderkopjes.

Veel vestingbewoners hebben daar last van. Welke moeite is het om er voor te zorgen dat doorgaand verkeer bij evenementen niet mogelijk is?

Het bewonersplatform onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn voor het verkeer en parkeren tijdens evenementen. Uw suggesties zijn vanzelfsprekend welkom, u kunt ons mailen via het contactformulier.

Op de website vvvnaarden.nl kunt u meer informatie vinden over de evenementen in Naarden Vesting in 2017. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van de evenementen dan kunt u de Facebookpagina van VVV Naarden volgen.

NAJAAR 2017

Bekijk de evenementenkalender, samengesteld door Stadspromotie Naarden, voor de maanden oktober, november en december 2017.

Impact op de stad hebben naar alle waarschijnlijkheid:
  • De sfeerbeurs La Table op 11 en 12 november met extra verkeersbewegingen.
  • De intocht van Sinterklaasintocht op 25 november met een gehele afsluiting voor gemotoriseerd verkeer.
  • De kerstmarkt op 16 december waar deze samenvalt met de weekmarkt.
Maatregelen worden getroffen en zullen uitgebreider aan bod komen in de Overleggroep Naarden
waar het bewonersplatform vertegenwoordigd is.
Geniet van al het moois dat aangeboden wordt!

denkt u mee?

Het platform en de gemeente zitten dit najaar weer samen aan tafel om de evenementen die in de 1e helft van 2017 in de Vesting hebben plaatsgevonden te evalueren. Met als doel de evenementen soepel te laten verlopen op gebied van verkeer, parkeren etc. Om de evaluatie helder te maken vragen we graag uw mening. Suggesties, kritiek, meldingen maar ook u mening over zaken die goed gaan m.b.t. de afgelopen evenementen in de Vesting zijn van harte welkom. Om uw geheugen nog even op te frissen:

  1. Carnavalsoptocht (25 februari)
  2. Matthäus Passion (9-15 april)
  3. Koningsdag (27 april)
  4. Fotofestival FFN (20 mei-18 juni)
  5. Vestingzondag FFN (18 juni)
  6. Vestingzondag Naarden ontvangt (6 augustus)
  7. Naardense Vaardagen (6-11 september)