Evenementen

De Vesting is een toeristische trekpleister van belang. Enerzijds komt dat door de wallen, grachten en fraaie historische binnenstad, anderzijds door de vele evenementen die er worden georganiseerd. Denk daarbij aan de grootse Sinterklaasoptocht, de carnavalsoptocht, de Matthäus Passion, de tweejaarlijkse fototentoonstelling, het korenfestival, de Open Monumentendag met daarbij de historische schepen in de Nieuwe Haven en, sinds de laatste jaren, de vestingzondagen.

Naarden is dus een uiterst levendige stad, zo levendig dat met het toenemend aantal evenementen de leefbaarheid er voor veel bewoners onder gaat lijden. Dat verlies van leefbaarheid vindt zijn oorzaak in de onvoldoende  verkeersmaatregelen die de gemeente steeds treft.
Bij evenementen worden de hoofdverkeersstraten Marktstraat (altijd) en de Cattenhagestraat (vaak) afgesloten. Omdat doorgaand verkeer mogelijk blijft, wringen de auto’s zich door de smalle zijstraten en hobbelen in groten getale over de straten met kinderkopjes.

Veel vestingbewoners hebben daar last van. Welke moeite is het om er voor te zorgen dat doorgaand verkeer bij evenementen niet mogelijk is?

Het bewonersplatform onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn voor het verkeer en parkeren tijdens evenementen. Uw suggesties zijn vanzelfsprekend welkom, u kunt ons mailen via het contactformulier.

Op de website vvvnaarden.nl kunt u meer informatie vinden over de evenementen in Naarden Vesting in 2018. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van de evenementen dan kunt u de Facebookpagina van VVV Naarden volgen.

winter 2018

Bekijk de evenementenkalender, samengesteld door Stadspromotie Naarden, voor de maanden januari, februari en maart 2018.

Echte drukte is in januari te verwachten bij het Kunst- en Antiekweekend. Daarna is het goed om enkele uren rekening te houden met de Carnavalsoptocht in februari. Eind maart komt de jaarlijkse ‘Matthaus’.
Zoals altijd zal het weer zo strak mogelijk geregeld worden met verkeer en parkeren maar enkele piekmomenten  zijn helaas niet te voorkomen. Maatregelen worden getroffen en zullen uitgebreider aan bod komen in de Overleggroep Naarden waar het bewonersplatform vertegenwoordigd is.

Wat betreft de uitvoeringen van de Matthäus Passion, traditiegetrouw uitgevoerd in de week voorafgaande aan Pasen in de Grote Kerk. Op Goede Vrijdag, 30 maart, wijken de verkeersmaatregelen (omleidingsroute) niet af van die van voorgaande jaren. Op Goede Vrijdag worden door de NTR opnamen gemaakt. Om de opnamen mogelijk te maken worden bij de kerk opnamewagens geplaatst.

De uitzending is diezelfde dag op NPO 2, van 18.55 tot 21.55 uur.

denkt u mee?

Het platform en de gemeente zitten geregeld samen aan tafel om de evenementen in de Vesting te evalueren. Met als doel om de evenementen soepel te laten verlopen op gebied van verkeer, parkeren etc. Om de evaluatie helder te maken vragen we graag uw mening. Suggesties, kritiek, meldingen maar ook u mening over zaken die goed gaan m.b.t. de afgelopen evenementen in de Vesting zijn van harte welkom.