Palmpasen optocht 24 maart

Jaarlijks organiseert stichting Burgerzin Naarden de Palmpasenoptocht in Naarden. De optocht is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met 3 van de Naardense scholen. De kinderen van deze scholen zullen met hun versierde palmpaasstokken door de vesting lopen.

De optocht begint om 14.30 uur op het schoolplein van de Rehobothschool in Naarden en eindigt om 15.15 uur, ook weer bij de Rehobothschool. Kinderen dragen feestelijk versierde palmpaasstokken en muziekkorps Vendel Nardinc begeleidt de optocht.

Landelijke Opschoondag

Help mee de Vesting schoon te maken en te houden!

Op 24 maart vindt de landelijke Opschoondag plaats waarbij iedereen een bijdrage kan leveren aan een schone gemeente. Deze dag levert niet alleen een heerlijk schone buurt op maar ook veel onderlinge ontmoetingen tussen bewoners.

Hoe meer mensen meedoen hoe succesvoller het wordt! Heeft u interesse, laat het ons weten, dan kunnen we met elkaar een schoonmaakploeg samenstellen.

De gemeente kan de materialen leveren die nodig zijn voor deze dag, wij als Bewonersplatform kunnen dit verzorgen.

Meer weten over dit initiatief? Kijk dan op de website van Nederland Schoon.

Kunst -en Antiekbeurs

De Kunst- en Antiekbeurs in de Grote Kerk is een drukbezocht evenement; de vesting is blij met een dergelijk grote beurs. Er waren rondom dit evenement van 24 tot en met 28 januari 2018 echter talloze klachten van bewoners over parkeren en het verkeer. Onderstaande samenvatting is gestuurd naar de gemeente, met als doel het verkeer en parkeren tijdens de beurs in het vervolg beter te regelen.

Uit diverse hoeken van de vesting (we hebben binnen Bewonersplatform diverse reacties ontvangen) komen negatieve geluiden over de parkeeroverlast, die de Kunst- en Antiekbeurs met zich meebracht. Hieronder een opsomming van zaken:
1. Er waren geen verkeersregelaars alleen op het parkeerterrein buiten de vesting zelf), iedereen reed door de vesting heen op zoek naar parkeerplaatsen.
2. Er waren geen borden met aanduidingen waar bezoekers konden parkeren, dus iedereen ging op eigen houtje op zoek naar een plekje, zo dicht mogelijk bij de Grote Kerk. Gevolg: vesting iedere dag/avond overvol!
3. Al lang vooraf aan de beurs waren borden geplaatst met parkeerverboden (vrijdag 19 januari 2018 tot en met woensdag 24 januari) in de Bussumerstraat beide zijden tussen Pastoorstraat en Kerkpad alsmede in de Sint Annastraat éénzijdig tussen Kerkpad en Marktstraat aan de zijde van de Grote Kerk voor de duur vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur*. Waarom zo veel dagen voordat het evenement plaatsvond?
4. Geen handhaving bij de foutparkeerders
5. Er werd een pendeldienst van/naar parkeerhaven aangeboden, maar dat wist je alleen als je de website bekeken had. De pendelauto’s die er waren, reden hard.
6. Geen slimme adresvermelding op de website Kunst-Antiekbeurs.
Op de website staat het navigatie-adres: Marktstraat 13. Dat hadden ze beter kunnen aanpassen naar het adres van de parkeerplaats. De parkeerplaatsen zijn ook niet goed aangeduid, wie weet nu wat de noord- en zuidkant van de Vesting is.
Zoals we hebben begrepen is het blijkbaar ieder jaar rommelig. De beurs is bekender aan het worden en trekt meer en meer bezoekers. Leuk voor de Vesting, minder leuk voor de bewoners. Wij denken graag mee over oplossingen.

Vliegverkeer boven Gooise Meren

Uit naam van de klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren is een brief gestuurd aan het College van B&W van Gooise Meren. Het bewonersplatform heeft deze brief mede ondertekend. In de brief wordt de zorg geuit over het sterk groeiende vliegverkeer boven Gooise Meren.

Lees hier de brief: Open brief (vlieg)verkeersoverlast aan B&W

Trap niet in de babbeltruc!

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen bij de politie omtrent een oplichter die middels een babbeltruc aan de deur bij inwoners om geld vraagt. Deze persoon is actief in de regio en heeft inmiddels ook slachtoffers gemaakt in Gooise Meren. De politie (recherche) is een onderzoek gestart naar deze oplichter.

In de Gooi- en Eemlander is er een artikel met aanvullende informatie over geschreven.

Trap dus niet in deze babbeltrucs. Bij verdachte situaties bel altijd direct 112. Preventietips tegen babbeltruc vindt u hier.

Evaluatiebijeenkomst terrassenproef

De gemeente heeft een brief rondgestuurd aan alle bewoners van de Cattenhagestraat, Marktstraat, Kerkpad, Nieuwe Haven, Sint Annastraat, Turfpoortstraat en Bussummerstraat.

Hierin worden de omwonenden van horecaterrassen uitgenodigd om op 16 november van 18.30 tot 19.30 uur in het oude stadhuis aanwezig te zijn en ervaringen te delen.

Download hier de brief: uitnodiging eindevaluatie op 16 november